přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Zájemci se už mohou začít hlásit do projektu Demonstrační farmy, který pro letošní rok právě zahájilo Ministerstvo zemědělství

30.1.2019

Až jeden milion korun může získat žadatel o podporu z ministerského programu Demonstrační farmy. Celkem je letos připraveno 15 milionů. Demonstrační farmy budou ostatním zemědělcům opět sloužit pro předávání zkušeností při hospodaření. Finanční prostředky jsou určené například na individuální a skupinové konzultace či pořádání dnů otevřených dveří.

Program je zaměřený na péči o půdu, ve vybraných podnicích budou zemědělci prezentovat postupy a technologie snižující vodní a větrnou erozi, nadměrné utužování půdy a postupy přispívající k zadržování vody v krajině. Tyto postupy příznivé pro půdu budou demonstrovány i v systému integrované ochrany rostlin a ekologického zemědělství.

Zájemci, kteří se chtějí do programu zapojit, musí do 13. února 2019 odevzdat projekt s plánem činnosti. Odborná komise, tvořená zástupci Ministerstva zemědělství, univerzit, výzkumných ústavů a nevládních neziskových organizací, vybere farmy, které budou moci požádat o finanční podporu.

Dotaci získají především subjekty, které využívají nové poznatky a inovace, jejichž osevní postupy i technologie odpovídají standardům dobrého zemědělského a environmentálního stavu (DZES) a jsou v souladu s národní legislativou.

Do programu se mohou přihlásit nejen zájemci, kterým už byl statut demonstrační farmy udělen v minulých letech, ale i farmy nové, které budou o statut žádat.

Podrobný postup k podávání projektů Demonstračních farem včetně stanovení podmínek je uveden ve Výzvě, která je zveřejněná na stránkách MZe:

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvi-potravinarstvi/

V loňském roce bylo do tohoto dotačního programu zapojeno 11 demonstračních farem, které uspořádaly cca 300 demonstračních akcí. Těch se zúčastnilo asi 3500 zemědělců a zástupců zemědělských podniků. Na činnost demonstračních farem bylo vyplaceno 6 233 907 Kč.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem