přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Nový vzhled a funkcionalita geoportálu SOWAC GIS

14.6.2018

V pondělí 11. 6. 2018 byl publikován nový vzhled a funkcionalita geoportálu SOWAC GIS. Geoportál je tematicky zaměřen na ochranu půdy, vody a krajiny České republiky.

Cílem geoportálu je transfer nejaktuálnějších výsledků vědy a výzkumu do praxe. Nabízí informace v podobě mapových projektů a specializovaných aplikací. Cílovými skupinami uživatelů jsou především zemědělci, akreditovaní poradci MZe, státní správa a samospráva, uživatelé z akademické sféry a široká odborná veřejnost.

Mapové projekty jsou obsahově zaměřeny především na prezentaci aktuálních i historických informací o půdě, vodě a krajině v podobě map, grafů a tabulek. Do této skupiny je možné zařadit: Půda v mapách, Půda v číslech, eKatalog BPEJ, Informační systém melioračních staveb (ISMS), Zranitelnost podzemních vod, Webový archiv Komplexního průzkumu půd (WAKPP) apod. Specializované aplikace, jako jsou Limity využití půdy, Protierozní kalkulačka, Monitoring eroze, RESTEP apod. zase nabízí nástroje pro podporu rozhodování v oblasti obecné ochrany zemědělské půdy, protierozní ochrany a optimalizace využití zemědělské půdy.

Převážná část informaci Geoportálu je volně dostupná všem uživatelům k nekomerčnímu využití, zbylá část informací je určená pouze registrovaným uživatelům.

Geoportál SOWAC GIS


Související odkazy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem