přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odbor rostlinných komodit na Dni otevřených dveří Ministerstva zemědělství

22.5.2018

V sobotu 19. května, během Dne otevřených dveří (DOD) Ministerstva zemědělství (MZe), uspořádaného ke stému výročí počátku působení MZe na české politické scéně, prezentovalo Oddělení ochrany půdy své aktivity zaměřené na zvýšení a zefektivněnění kvalitativní i kvantitativní ochrany půdy.

V sobotu 19. května t. r., během Dne otevřených dveří (DOD) Ministerstva zemědělství (MZe), uspořádaného ke stému výročí počátku působení MZe na české politické scéně, prezentoval odbor rostlinných komodit, zastoupený pracovníky oddělení ochrany půdy a oddělení speciálních plodin, své aktivity zaměřené na zvýšení a zefektivněnění ochrany půdy a na oblast speciální rostlinné produkce. Většinou laická veřejnost, která na DOD zavítala, se živě zajímala o opatření zacílená na kvalitativní i kvantitativní ochranu zemědělské půdy, přičemž tazatelé nezřídka dávali najevo překvapení, kolik různých opatření na ochranu půdy Ministerstvo zemědělství realizuje. Znovu se tak potvrzuje skutečnost, že mezi lidmi mimo rezort zemědělství stále převládá zjednodušující názor, že „půdy jsou zničené a ministerstvo proti tomu nic nedělá(!)“. I přes mnohdy skeptický pohled na ochranu půdy, zvláště u starších lidí, byla práce Odboru rostlinných komodit kvitována pozitivně, zejména snahy o ochranu půdy před zástavbou cestou prosazení programu na asanaci brownfieldů. V oblasti pěstování speciálních plodin byly veřejnosti zprostředkovány informace o pěstování ovoce u nás, o výhodách a kvalitě tuzemského ovoce, zeleniny, chmele, okrasných rostlin, vláknitých rostlin, školkařských výpěstků a LAKR – léčivých, aromatických a kořeninových rostlin.

Zájem veřejnosti obecně byl podpořen vedle řady prodejních stánků i pestrým programem zaměřeným na děti, v důsledku čehož bylo možno oslovit i řadu rodičů, kteří by jinak pravděpodobně na DOD vůbec nepřišli. Přítomným dětem pak bylo možno objasňovat ne vždy zřejmou souvislost mezi obděláváním zemědělské půdy a každodenní dostupností potravin., resp. obráceně, mezi zatím každodenní dostupností potravin a nutností zemědělskou půdu chránit.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem