přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Ceny SDGs

9.4.2018

S radostí Vám oznamujeme, že jsme podali dvě přihlášky na nominaci do soutěže Ceny SDGs, jež zaštituje Food and Agriculture Organisation, zřízená Organizací spojených národů.

Ceny SDGs demonstrují partnerství a spolupráci mezi státní správou a soukromým sektorem. Jedná se o první nezávislé ocenění na světě v naplňování udržitelnosti, které pořádá Asociace společenské odpovědnosti ve spolupráci s Českou rozvojovou agenturou, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem zahraničních věcí a Radou kvality ČR pod záštitou Informačního centra OSN a Národní sítě UN Global Compact v Česku

Přihlásili jsme dva naše rezortní projekty a to internetové aplikace Protierozní kalkulačka a Limity využití půdy. Protierozní kalkulačka slouží pro podporu rozhodování v oblasti efektivní zemědělské výroby a protierozní ochrany půdy, pomáhá uživatelům při návrhu a hodnocení účinnosti agrotechnických, organizačních a protierozních opatření. Umožňuje tedy zemědělci vyrábět se ziskem a dodržovat přitom půdoochranné technologie.

Aplikace Limity využití půdy umožňuje operativně posoudit vybranou zemědělskou lokalitu z hlediska širokého spektra faktorů, které limitují možnost potenciálního záboru zemědělské půdy. Současně je však možné v zadaném území hledat a vyhodnotit alternativní řešení, které by z hlediska ochrany ZPF bylo přijatelnější. Jedním z dalších cílů aplikace je snaha pomoci řešit problematiku využití zemědělských brownfieldů, které jsou v rámci aplikace také vedeny a jichž je zmapováno přes 3 600.

Vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční 12.6. 2018. Průběh soutěže můžete sledovat na: www.globalnicile.cz.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem