přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

6.4.2 Podpora agroturistiky

V rámci této operace budou podporovány investice na diverzifikaci činností pro zemědělské subjekty v oblasti agroturistiky vedoucí k zajištění diverzifikace příjmů, vytváření pracovních míst i pro nekvalifikované pracovní síly, k podpoře širšího využití zemědělských farem a využití venkovských brownfields.

Podporován nebude spotřební materiál, příjezdové cesty, obecné náklady dle čl. 45 NK (EU) č. 1305/2013 a další výdaje, které s realizací projektu přímo nesouvisí. 

Žadatel:

Zemědělský podnikatel.

Přílohy


zobrazit po
1.8.2019

8. kolo - Pravidla pro žadatele - operace 6.4.2 Podpora agroturistiky

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 pro 8. kolo příjmu žádostí pro operaci 6.4.2 Podpora agroturistiky.


26.7.2019

Schválené Žádosti o dotaci v rámci 6. kola Programu rozvoje venkova - operace 6.4.2 Podpora agroturistiky záměr a) - průběžné výsledky - 26. 7. 2019 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 253 KB)


24.4.2019

Schválené Žádosti o dotaci v rámci 6. kola Programu rozvoje venkova - operace 6.4.2 Podpora agroturistiky záměr a) - průběžné výsledky - 24. 4. 2019 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 226 KB)


13.3.2019

Schválené Žádosti o dotaci v rámci 6. kola Programu rozvoje venkova - operace 6.4.2 Podpora agroturistiky záměr a) - průběžné výsledky - 13. 3. 2019 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 223 KB)


18.2.2019

Schválené Žádosti o dotaci v rámci 6. kola Programu rozvoje venkova - operace 6.4.2 Podpora agroturistiky záměr a) - průběžné výsledky - 18. 2. 2019 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 201 KB)


18.2.2019

Schválené Žádosti o dotaci v rámci 6. kola Programu rozvoje venkova - operace 6.4.2 Podpora agroturistiky, záměr b) - konečné výsledky - 18. 2. 2019 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 140 KB)


17.1.2019

Schválené Žádosti o dotaci v rámci 6. kola Programu rozvoje venkova - operace 6.4.2 Podpora agroturistiky záměr a) - průběžné výsledky - 17. 1. 2019 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 167 KB)


17.1.2019

Schválené Žádosti o dotaci v rámci 6. kola Programu rozvoje venkova - operace 6.4.2 Podpora agroturistiky, záměr b) - průběžné výsledky - 17. 1. 2019 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 135 KB)


4.7.2018

Aktualizace Obecných podmínek Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na Projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2014-2020

Dne 3. 7. 2018 ministr zemědělství, Ing. Miroslav Toman, CSc., schválil aktualizaci znění Obecných podmínek Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014 – 2020, pro 6. kolo příjmu žádostí o dotaci. Aktualizace se týká stanovení finančního limitu na pravomocně uloženou sankci ze strany Státní zemědělské a potravinářské inspekce v ustanovení kap. 4., písm. t), a to následujícím způsobem:


1.6.2018

Doporučení Žádostí o dotaci v rámci 6. kola Programu rozvoje venkova - operace 6.4.2 Podpora agroturistiky, záměr a) - oprava PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 231 KB)

zobrazit po