přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Prevence před povodněmi III

Dotační program 129 260 „Podpora prevence před povodněmi III“ (2014 - 2019) navazuje na úspěšné předchozí programy: 229 060 „podpora prevence před povodněmi I“ (2002 – 2007) a 129 120 „Podpora prevence před povodněmi II“ (2007 – 2014).

Cílem třetí etapy je realizace technických protipovodňových opatření v letech 2014 - 2019 a to především efektivních preventivních protipovodňových opatření v záplavových územích. Budou upřednostňována opatření směřující ke zvýšení retence, tedy realizace řízených rozlivů povodní, budování poldrů a vodních nádrží s retenčními prostory. Zejména budou podporována chybějící opatření v oblastech s potenciálně významným povodňovým rizikem vymezených podle tzv. povodňové směrnice 2007/60/ES. Pokud budou v rámci programu 129 260 navrhována opatření snižující objem záplavového území, musí být současně navržena opatření zaměřená na zřizování retenčních prostorů, jimiž bude snížení objemu inundací kompenzováno.

Program 129 260 je rozdělen na čtyři podprogramy:

  • 129 262 „Podpora projektové dokumentace pro územní řízení“,
  • 129 263 „Podpora projektové dokumentace pro stavební řízení“,
  • 129 264 „Podpora protipovodňových opatření s retencí",
  • 129 265 „Podpora protipovodňových opatření podél vodních toků“.

Pozn. pro vyplnění a tisk formulářů S 09 (povinná příloha Žádosti o poskytnutí dotace v programu 129 260) je nezbytné vytvoření osobního účtu na portálu EDS/SMVS. Registraci je možné provést z odkazu https://isprofin.mfcr.cz/rezortni/.

Přílohy