přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Strategické cíle v oblasti půdy do roku 2030

Oblast půdy je ve Strategii řešena v kapitole Zemědělství prostřednictvím strategického cíle. A.8 Zvyšování ochrany půdy v době klimatické změny s ohledem na udržitelné hospodaření a na komplexní rozvoj a tvorbu krajiny.

Příklady opatření k naplňování strategického cíle

 • Důsledné využívání všech možností ochrany půdy v rámci resortní a meziresortní spolupráce Vytvoření vzorové pachtovní smlouvy

 • Usilovat o soulad intenzivní zemědělské výroby s ochranou půdy

 • Rozšíření a zdokonalení podpůrného metodického nástroje „Protierozní kalkulačka“ Dokončení digitalizace komplexního průzkumu půd

 • Zastavení degradace zemědělské půdy zejména nadměrnou erozí, utužením, úbytkem organické hmoty

 • Podpora přirozeného zadržování a vsakování vody do půdy

 • Snížení tempa úbytků zemědělského půdního fondu, zejména nejkvalitnějších půd

 • Motivace uživatelů ke zvyšování podílu vlastní půdy

 • Podpora realizace pozemkových úprav

Příklady dotační politiky

 • Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.

 • Podpora nákupu půdy (dotace části úroků z úvěru)

 • Úvěry na nákup půdy

Související odkazy