přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Demonstrační farmy

Dotační program v rámci národních dotací Ministerstva zemědělství na činnost Demonstračních farem.

Ministerstvo Zemědělství v souladu se „Strategií rezortu Ministerstva zemědělství České republiky s výhledem do roku 2030“ připravilo dotační program na pomoc zemědělským subjektům formou názorných praktických ukázek ucelených postupů udržitelných způsobů hospodaření. V roce 2017 je program zaměřen na oblast péče o půdu, s důrazem na podporu prezentace postupů a technologií snižujících vodní a větrnou erozi, nadměrné utužování půdy, postupů přispívajících k zadržování vody v krajině nebo prezentujících mitigační a adaptační opatření ve vztahu ke změně klimatu.

Snaha ministerstva o trvalou podporu udržitelného využívání přírodních zdrojů je investicí, která může nabídnout střednědobé i dlouhodobé ekonomické výhody v podobě diverzifikované inovativnější produkce a dalších poskytovaných služeb s pozitivním environmentálním dopadem, spolu s vytvořením dalších pracovních příležitostí a růstem celkové kvality života na venkově.

Cílem podpory činností Demonstračních farem je posílení systému předávání znalostí v zemědělství zaměřené na praktické ukázky a prezentaci udržitelných systémů hospodaření a ochrany půdy v praxi.

Podporovány jsou subjekty, které jsou ve svém oboru nositeli nových poznatků, mají inovativní a účinná řešení v definované oblasti, jejichž osevní postupy i technologie odpovídají standardům dobrého zemědělského a environmentálního stavu (DZES) a jsou v souladu s národní legislativou.

Dotace je poskytována do výše 1mil. Kč na žadatelský subjekt – tj. Demonstrační farmu, vybranou Komisí pro výběr Demonstračních farem, který následně podal žádost o dotaci z národních finančních zdrojů na SZIF v termínu do 31. 3. 2017. Přesné podmínky byly stanoveny v „Zásadách, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2017“.

Žadatelé zvolili jeden ze tří záměrů pro rok 2017, na který zpracovaly v rámci navrhovaného projektu plán činnosti.

V roce 2017 byly podporovány následující záměry:

  • Prezentace ucelených systémů hospodaření s důrazem na ochranu půdy
  • Technologie pěstování erozně nebezpečných plodin v souladu s DZES
  • Organická hmota v půdě a její vliv na erozi, hospodaření s vodou a její zadržování v krajině.

Statut „Demonstrační farma“ získalo celkem sedm zemědělských subjektů, jež splnily základní požadavky na udělení statutu pro letošní rok a zároveň splňovaly požadavky na inovativnost, zkušenost s protierozní ochranou a vyváženost osevních postupů. Žádosti byly dále podány na SZIF. Po projednání formální stránky jednotlivých žádostí na SZIF bude o definitivním přiznání dotace na základě předložených podkladů rozhodovat Ministerstvo zemědělství.

V roce 2018 jsou podporovány následující záměry:

  • Prezentace ucelených systémů hospodaření s důrazem na ochranu půdy a zadržování vody v krajině

  • Technologie pěstování erozně nebezpečných plodin v souladu s DZES

  • Organická hmota v půdě a její vliv na erozi, hospodaření s vodou a její zadržování v krajině

  • Integrovaná ochrana rostlin jako komplexní systém péče o ornou půdu s využitím agrotechnických postupů

  • Ekologické zemědělství jako komplexní systém péče o ornou půdu podle zásad stanovenými v nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci.


zobrazit po
Datum konání: 6.6.2019  9:00 – 16:00

Demonstrační farma ZOD Brniště a.s. zve na skupinovou demonstrační akci

V rámci dotačního programu MZe Demonstrační farmy se bude na pozemcích ZOD Brniště a.s., konat 6. června od 9:00 demonstrační skupinová akce na téma hospodaření s organickou hmotou,…Datum konání: 24.4.2019  9:00 – 16:00

Demonstrační farma JAVORNÍK - CZ s.r.o. zve na polní den

V rámci dotačního programu MZe Demonstrační farmy se bude na pozemcích ekofarmy JAVORNÍK - CZ s.r.o., konat 24. dubna od 09:00 polní den na téma Představení ekofarmy, principů ekologického…


Datum konání: 23.4.2019  8:30 – 15:30

Demonstrační farma Statek Bureš s.r.o. zve na den otevřených dveří

V rámci dotačního programu MZe Demonstrační farmy se bude na pozemcích ekofarmy Statek Bureš s.r.o. konat 23. dubna od 8:30 v Bučině (mezi Vysokým Mýtem a Litomyšlí - 49.8968736N, 16.1931639E)…


Datum konání: 17.4.2019  9:00 – 18:00

Demonstrační farma VH Agroton zve na den otevřených dveří

V rámci dotačního programu MZe Demonstrační farmy se bude na ekofarmě VH Agroton Velké Hostěrádky konat 17. dubna od 9:00 den otevřených dveří na téma Stav krajiny z pohledu ptáků a…


Datum konání: 12.3.2019  9:00 – 16:00

Demonstrační farma JAVORNÍK - CZ s.r.o. zve na polní den

V rámci dotačního programu MZe Demonstrační farmy se bude na pozemcích ekofarmy JAVORNÍK - CZ s.r.o., konat 12. března od 09:00 polní den na téma principy ekologického zemědělství a…


30.1.2019

Zájemci se už mohou začít hlásit do projektu Demonstrační farmy, který pro letošní rok právě zahájilo Ministerstvo zemědělství

Až jeden milion korun může získat žadatel o podporu z ministerského programu Demonstrační farmy. Celkem je letos připraveno 15 milionů. Demonstrační farmy budou ostatním zemědělcům opět sloužit pro předávání zkušeností při hospodaření. Finanční prostředky jsou určené například na individuální a skupinové konzultace či pořádání dnů otevřených dveří.


Datum konání: 10.11.2018  10:00 – 15:00

Demonstrační farma VH Agroton zve na demonstrační akci

V rámci dotačního programu MZe Demonstrační farmy se bude na ekofarmě VH Agroton Velké Hostěrádky konat 10. listopadu od 10:00 demonstrační akce na téma chov prasat v…


Datum konání: 30.10.2018  8:30 – 14:00

Statek Bureš zve na den otevřených dvěří

V rámci dotačního programu MZe Demonstrační farmy se bude na pozemcích farmy Statek Bureš, s.r.o., konat 30. října od 08:30 den otevřených dveří na témata pomocné a podsevové…


Datum konání: 16.10.2018  8:30 – 14:00

Statek Bureš zve na den otevřených dvěří

V rámci dotačního programu MZe Demonstrační farmy se bude na pozemcích farmy Statek Bureš, s.r.o., konat 16. října od 08:30 den otevřených dveří na témata využití dálkového…

zobrazit po