přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Podezření z onemocnění způsobeného požitím zdravotně závadné potraviny

Kontakt:

Juraj Saksún
jurajsaksun@mzecz {JurajSaksun@mzecz}

Zodpovědný útvar:

Ministerstvo zemědělství ČR
Odbor zemědělských komodit
Těšnov 65/17, 11000 Praha 1

Základní informace k životní situaci

Každý občan, který má podezření, že potravina, kterou požil, je zdravotně závadná, má právo na to, aby jeho podezření bylo potvrzeno nebo vyvráceno.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Občan České republiky starší 18 let nebo zákonný zástupce nezletilého dítěte.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Stručně písemně shrňte okolnosti, za nichž vzniklo podezření, že vaše onemocnění způsobilo požití zdravotně závadné potraviny.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Neprodleně navštivte svého praktického lékaře nebo pohotovostní zdravotní službu.

Na které instituci životní situaci řešit

Podle výsledku vyšetření u lékaře začněte situaci řešit na místně příslušné hygienické stanici.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

S příslušnými pracovníky hygienické stanice.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Na úřadě musíte předložit:

  • občanský průkaz,
  • kartu pojištěnce zdravotní pojišťovny,
  • stanovisko lékaře.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Veškeré poplatky jsou kryty pravidelnými úhradami zdravotního pojištění.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

U lékaře zpravidla neprodleně; na hygienické stanici bude vaše stížnost vyřešena zpravidla do 15 dnů, ve složitějších případech až do 30 dnů.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Jedná-li se o oprávněné podezření, že onemocnění hrozí z požití závadné potraviny, do řízení vstupují příslušné inspektoráty:

  • Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI),
  • Státní veterinární správa ČR (SVS ČR ),
  • v případě nákazy v zařízení veřejného stravování rovněž orgány ochrany veřejného zdraví (OOVZ) - hygienické stanice.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

V případě soudního sporu s výrobcem (obchodníkem) musíte podat nezkreslené a pravdivé svědectví o okolnostech případu.

Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti vyjádření hygienické stanice se můžete odvolat k vyšším územně organizačním jednotkám hygienických stanic, v případě soudního sporu k příslušným soudům vyššího stupně (v těchto případech se doporučuje spolupráce s advokátní kanceláří).

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Jsou ukládány pokuty dle platného sazebníku, popř. je nařízeno stažení závadných potravin z oběhu.

Nejčastější dotazy

Jak může konzumace zdravotně závadné potraviny ohrozit zdraví spotřebitele?
Nejlépe vám odpoví váš ošetřující lékař.

Další informace

  • Státní zemědělská a potravinářská inspekce
  • Státní veterinární správa
  • orgány ochrany veřejného zdraví

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

16.3.2003

Popis byl naposledy aktualizován

16.3.2003

Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

V návaznosti na novelizace právních předpisů.

Předpisy, dle kterých se postupuje: