přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
22.2.2017

Vydání koncese resp. stanoviska MZe ke koncesi (pro výrobu a úpravu lihu)

Ministerstvo zemědělství je na základě zákona č. 61/1997 Sb., o lihu, ve znění pozdějších předpisů, kompetentní k vydání stanoviska ke koncesi pouze v rozsahu "Výroba a úprava kvasného lihu,...


22.2.2017

Vydání Povolení k provozování pěstitelské pálenice

Povolení k provozování pěstitelské pálenice musí mít každá fyzická nebo právnická osoba, která má v úmyslu provádět pěstitelské pálení jako službu pěstitelům ovoce v souladu se zákonem o...


22.2.2017

Vydání koncese resp. stanoviska MZe k žádosti o koncesi ("Výroba konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů").

Celý název koncese je "Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů...


20.6.2006

Reklamace zkažené potraviny

Prodávající je povinen spotřebitele řádně informovat o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění odpovědnosti za vady výrobků a služeb (dále jen "reklamace") včetně údajů o tom, kde lze...


16.3.2003

Podezření z onemocnění způsobeného požitím zdravotně závadné potraviny

Každý občan, který má podezření, že potravina, kterou požil, je zdravotně závadná, má právo na to, aby jeho podezření bylo potvrzeno nebo vyvráceno.