přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Výživová a zdravotní tvrzení

V posledních letech narůstá počet potravin, u kterých se při označování a v reklamě používají výživová a zdravotní tvrzení. Přestože lze považovat obohacování či snižování množství vitamínů, minerálů popř. dalších živin, a s tím spojené zdravotní benefity formované pomocí zdravotních tvrzení, v určitém aspektu za přínosné, výživová a zdravotní tvrzení v sobě také skrývají jistý potenciál pro nevyvážený příjem těchto látek a dále pak riziko v podobě možného uvádění zavádějících informací. Z toho důvodu je třeba stanovení jasných pravidel, které zabezpečí, že nebudou porušovány obecně uznávané výživové a zdravotní zásady a spotřebitel tak nebude uváděn v omyl z hlediska možných zdravotních dopadů konzumace dané potraviny.

Použití výživových a zdravotních tvrzení při označování potravin, obchodní úpravě potravin a v reklamě na potraviny uváděné na trh Evropské unie je zcela dobrovolné bez jakékoliv související notifikační povinnosti, zároveň je však nutné ve všech jmenovaných případech dodržet podmínky stanovené příslušnými právními předpisy. Základním předpisem stanovujícím obecné podmínky pro použití výživových a zdravotních tvrzení je nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotních tvrzeních, v platném znění, při označování potravin.

Výživová tvrzení

Výživovým tvrzením se podle nařízení (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotních tvrzeních, v platném znění, rozumí každé tvrzení, které uvádí, naznačuje nebo z něj vyplývá, že potravina má určité prospěšné výživové vlastnosti v důsledku toho, že potravina poskytuje energetickou hodnotu anebo obsahuje živinu ve zvýšené či snížené míře nebo ji vůbec neobsahuje.  

V současné době je umožněno používat 30 schválených výživových tvrzení. Pro použití výživového tvrzení je nutné splnit obecné podmínky stanovené nařízením (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotních tvrzeních, v platném znění, a specifické podmínky pro použití konkrétního tvrzení uvedeného v příloze nařízení.

Při použití výživového tvrzení nebo zdravotního tvrzení, je povinné také uvést výživové údaje podle nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, v platném znění.

Příklady:

BEZ TUKU

Tvrzení, že se jedná o potravinu bez tuku, a jakékoli tvrzení, které má pro spotřebitele pravděpodobně stejný význam, lze použít pouze tehdy, neobsahuje-li produkt více než 0,5 g tuku na 100 g nebo 100 ml. Tvrzení vyjádřená jako "X % bez tuku" jsou však zakázána.

BEZ CUKRŮ

Tvrzení, že se jedná o potravinu bez cukrů, a jakékoli tvrzení, které má pro spotřebitele pravděpodobně stejný význam, lze použít pouze tehdy, neobsahuje-li produkt více než 0,5 g cukrů na 100 g nebo 100 ml.

S VYSOKÝM OBSAHEM VLÁKNINY

Tvrzení, že se jedná o potravinu s vysokým obsahem vlákniny, a jakékoli tvrzení, které má pro spotřebitele pravděpodobně stejný význam, lze použít pouze tehdy, obsahuje-li produkt alespoň 6 g vlákniny na 100 g nebo alespoň 3 g na 100 kcal.

Zdravotní tvrzení

Zdravotním tvrzením se podle nařízení (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotních tvrzeních, v platném znění, rozumí každé tvrzení, které uvádí, naznačuje nebo ze kterého vyplývá, že existuje souvislost mezi kategorií potravin, potravinou nebo některou z jejich složek a zdravím.

Nařízení (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotních tvrzeních, v platném znění, rozlišuje dva základní typy zdravotních tvrzení.

Zdravotní tvrzení podle čl. 13 nařízení (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotních tvrzeních, v platném znění, zahrnují zdravotní tvrzení, která odkazují zejména na význam živiny nebo jiné látky pro růst a vývoj organismu a jeho fyziologické funkce, psychologické a behaviorální funkce, nebo snižování nebo kontrolu hmotnosti nebo snížení pocitu hladu či zvýšení pocitu sytosti anebo na snížení množství energie obsažené ve stravě (např. „Vitamin K přispívá k normální srážlivosti krve“).

Zdravotní tvrzení podle čl. 14 nařízení (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotních tvrzeních, v platném znění, zahrnují zdravotní tvrzení o snížení rizika onemocnění, tj. každé zdravotní tvrzení, které uvádí, naznačuje nebo ze kterého vyplývá, že spotřeba určité kategorie potravin, potraviny nebo některé z jejích složek významně snižuje riziko vzniku určitého lidského onemocnění (například: „Bylo zjištěno, že rostlinné steroly a estery rostlinných stanolů snižují hladinu cholesterolu v krvi. Vysoká hladina cholesterolu je rizikovým faktorem pro vznik ischemické choroby srdeční.“) a dále tvrzení týkající se vývoje a zdraví dětí (například: „Vápník je potřebný pro normální růst a vývin kostí u dětí“).

Pro obě skupiny tvrzení platí, že jsou zakázána, pokud neodpovídají obecným požadavkům a zvláštním požadavkům a pokud nejsou schválena v souladu s nařízením nařízení (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotních tvrzeních, v platném znění, a obsažena v seznamu schválených tvrzení stanovených v čl. 13 a 14 uvedeného nařízení.

Seznam schválených zdravotních tvrzení lze najít např. v: nařízení (EU) č. 432/2012, kterým se zřizuje seznam schválených zdravotních tvrzení při označování potravin jiných než tvrzení o snížení rizika onemocnění a o vývoji a zdraví dětí, v platném znění.

Povinné informace při uvádění zdravotních tvrzení

Zdravotní tvrzení jsou dle čl. 10 nařízení (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotních tvrzeních, v platném znění, zároveň přípustná pouze tehdy, pokud jsou doplněna následujícími informacemi:

  1. sdělení o významu různorodé a vyvážené stravy a zdravého životního stylu,

  2. množství potraviny a způsob konzumace potřebné k dosažení uvedeného příznivého účinku,

  3. případně sdělení určené osobám, které by se měly vyhnout konzumaci této potraviny,

  4. vhodné varování, pokud nadměrná konzumace daného produktu může ohrozit zdraví.

U tvrzení o snížení rizika onemocnění musí být dle čl. 14 odst. 2 nařízení (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotních tvrzeních, v platném znění, při označování obsažen navíc i údaj uvádějící, že se na vzniku onemocnění, na které se tvrzení vztahuje, podílí více rizikových faktorů a že úprava jednoho z těchto rizikových faktorů může nebo nemusí mít příznivý účinek.

Při použití výživového tvrzení nebo zdravotního tvrzení, je povinné také uvést výživové údaje podle nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, v platném znění.

Odkaz na obecné, nespecifické příznivé účinky

Odkaz na obecné, nespecifické příznivé účinky živiny nebo potraviny na celkové dobré zdraví a duševní a tělesnou pohodu je přípustný pouze tehdy, pokud je doplněn zvláštním zdravotním tvrzením, které je uvedeno v seznamech podle čl. 13 nebo 14 nařízení (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotních tvrzeních, v platném znění. Příkladem takového nespecifického tvrzení je např. „prospěšné vašemu zdraví“, „dobré pro zdraví“, „dobré pro váš organismus“ atd.

Omezení používání některých zdravotních tvrzení

Nejsou přípustná tato tvrzení:

  1. tvrzení, která naznačují, že nekonzumováním dané potraviny by mohlo být ohroženo zdraví,

  2. tvrzení, která odkazují na míru nebo množství úbytku hmotnosti,

tvrzení, která odkazují na doporučení jednotlivých lékařů nebo dalších odborníků ve zdravotnictví a sdružení, která nejsou uvedena v čl. 11 nařízení (EU) č. 1924/2006 o výživových a zdravotních tvrzeních, v platném znění.

Přílohy

Související odkazy