přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Produkty rybolovu a akvakultury – obchodní označení

Obchodní označení jsou stanovena na základě požadavku článku 35 odst. 1 nařízení (EU) č. 1379/2013 o společné organizaci trhů s produkty rybolovu a akvakultury a o změně nařízení Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 104/2000. Článek 37 tohoto nařízení dává povinnost členskému státu vypracovat a zveřejnit seznam obchodních označení.

Tento seznam obchodních označení povolených pro použití v České republice je upraven v příloze č. 10 k vyhlášce č. 69/2016 Sb., o požadavcích na maso, masné výrobky, produkty rybolovu a akvakultury a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich, ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že příloha vyhlášky obchodní název neobsahuje, kontaktujte, prosím:

Ministerstvo zemědělství
Odbor potravinářský
MVDr. Dana Tříska
telefon: 221 81 2702

Přílohy

Související odkazy