přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 141/1997
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 141/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu Příl.2

Příloha 2
Druhy a minimální přídavky denaturačních prostředků a účel použití denaturovaného lihu
                                         
+-----------+-------------------+-----------------------------+ -------------------------------------------------+
|      |          |   Přídavek nezředěného  |                         |
|      |          | denaturačního prostředku  |                         |
|      |          +--------------+--------------+                         |
|Pořad.   |Denaturační    |Nejmenší   |Nejmenší   |Účel použití denaturovaného lihu         |
|číslo   |prostředek     |přídavek   |přídavek   |                         |
|      |          |denaturačního |denaturačního |                         |
|      |          |prostředku na |prostředku na |                         |
|      |          |1 l etanolu  |1 m
3
etanolu | | | | | |při 20 st. C | | +-----------+-------------------+--------------+--------------+ -------------------------------------------------+ 1a Metyletylketon 10 ml 10 l Bez omezení Denaturační Denatonium 10 mg 10 g směs pro benzoát obecně (Bitrex, denaturovaný Benzyldiethyl-N- etanol 2,6- xylylcarbamoyl- metyl- amonium benzoát) Metylenová modř 2 mg 2 g Thiofen 2 ml 2 l +-----------+-------------------+--------------+--------------+ -------------------------------------------------+ 1b Solventní nafta 4 ml 4 l Bez omezení Denaturační Petrolej 2 ml 2 l směs pro Technický 1 ml 1 l obecně benzín denaturovaný čistící etanol +-----------+-------------------+--------------+--------------+ -------------------------------------------------+ 2 Benzin lékařský 10 ml 10 l K laboratorním účelům, k použití ve zdravotnických zařízeních a lékárnách, k výdeji občanům lékárnami v balení do 200 ml, k dodávkám distributorům léčiv3) k výrobě pektinu, k výrobě léčiv, k výrobě dezinfekčních roztoků +-----------+-------------------+--------------+--------------+ -------------------------------------------------+ 3 Benzin lékařský 20 ml 20 l K technickému použití všeho druhu mimo prodeje +-----------+-------------------+--------------+--------------+ -------------------------------------------------+ 4 Benzin 20 ml 20 l K technickému použití všeho technický druhu mimo prodeje čistící +-----------+-------------------+--------------+--------------+ -------------------------------------------------+ 5 Petrolej na 20 ml 20 l K technickému použití všeho svícení druhu mimo prodeje +-----------+-------------------+--------------+--------------+ -------------------------------------------------+ 6 Toluen 20 ml 20 l K technickému použití všeho druhu mimo prodeje +-----------+-------------------+--------------+--------------+ -------------------------------------------------+ 7 Ajatin 10 g 10 kg K maskérským účelům (Benzododecinii bromidum) +-----------+-------------------+--------------+--------------+ -------------------------------------------------+ 8 Ajatin ve směsi 100 g 100 kg K výrobě kosmetických s glycerolem (10 g ajatinu a (10 kg ajatinu a 90 přípravků 90 g glycerolu) kg glycerolu) +-----------+-------------------+--------------+--------------+ -------------------------------------------------+ 9 Aceton 50 ml 50 l K výrobě čistých chemikálií, kovových vláken, katalyzátorů, elektronek, televizních obrazovek, polovodičů +-----------+-------------------+--------------+--------------+ -------------------------------------------------+ 10 Aceton 100 ml 100 l K technickému použití všeho druhu mimo prodeje +-----------+-------------------+--------------+--------------+ -------------------------------------------------+ 11 Fenol 4 g 4 kg Pro nemocniční účely, výrobě fotografického papíru, filmů a papíru, k výrobě korkových desek, k výrobě těsnění +-----------+-------------------+--------------+--------------+ -------------------------------------------------+ 12 Hexan 10 ml 10 l K laboratorním účelům +-----------+-------------------+--------------+--------------+ -------------------------------------------------+ 13 2-propanol 100 ml 100 l K výrobě čistých chemikálií, k (Isopropylalk výrobě katalyzátorů, k výrobě ohol) kosmetiky, pro konzervaci přírodních květů do kolínských vod +-----------+-------------------+--------------+--------------+ -------------------------------------------------+ 14 Metanol 50 ml 50 l K laboratorním účelům +-----------+-------------------+--------------+--------------+ -------------------------------------------------+ 15 Šelak 50 g 50 kg K výrobě laků, apretur, glazur, politur a zrcadel +-----------+-------------------+--------------+--------------+ -------------------------------------------------+ 16 Ocet kvasný 200 ml 200 l K výrobě kvasného lihového octa lihový o koncentraci 10 % hm +-----------+-------------------+--------------+--------------+ -------------------------------------------------+ 17 Octan etylnatý 20 g 20 kg K výrobě octanu etylnatého, k úpravě pitné vody +-----------+-------------------+--------------+--------------+ -------------------------------------------------+ 18 Amoniak 10 ml 10 l K výrobě krmného droždí Torula, k výrobě přípravku Diastabil +-----------+-------------------+--------------+--------------+ -------------------------------------------------+ 19 Denatonium 30 mg 30 g K výrobě kosmetických přípravků, benzoát které nepřichází do styku s (Bitrex, dutinou ústní Benzyldiethyl-N- 2,6- xylylcarbamoyl- metyl-amonium benzoát) +-----------+-------------------+--------------+--------------+ -------------------------------------------------+ 20 Denatonium 2 mg 2 g K technickému použití u benzoát výhradně pro výhradně pro zpracovatele lihu, čímž se rozumí (Bitrex, denaturaci lihu denaturaci lihu veškeré použití mimo prodeje a Benzyldiethyl-N- syntetického syntetického výroby výrobků s obsahem tohoto 2,6- technického /* technického /* lihu xylylcarbamoyl- metyl-amonium benzoát) +-----------+-------------------+--------------+--------------+ -------------------------------------------------+ 21 Denatonium 10 mg 10 g K technickému použití u benzoát výhradně pro výhradně pro zpracovatele lihu, čímž se rozumí (Bitrex, denaturaci lihu denaturaci lihu veškeré použití mimo prodeje a Benzyldiethyl-N- kvasného kvasného výroby výrobků s obsahem tohoto 2,6- hydrogenačně hydrogenačně lihu xylylcarbamoyl- rafinovaného/** rafinovaného/** metyl-amonium benzoát) +-----------+-------------------+--------------+--------------+ -------------------------------------------------+
22      Motorové       20 ml       20 l         K výrobě motorového       
       palivo                            paliva nebo ETBE      
       vyhovující                                             
       ČSN EN 228                                             

+-----------+-------------------+--------------+--------------+ -------------------------------------------------+
23      Etyltercbuty     20 ml       20 l         K výrobě ETBE             
       lether                                               
       (ETBE)                                               
+-----------+-------------------+--------------+--------------+ -------------------------------------------------+
24      Metyltercbuty     20 ml       20 l         K výrobě ETBE             
       lether (MTBE)                                            
+-----------+-------------------+--------------+--------------+ -------------------------------------------------+
/*  výsledným produktem je líh syntetický technický zvláštně 
   denaturovaný - viz příloha č. 3 této vyhlášky 
/** výsledným produktem je líh zvláštně denaturovaný kvasný 
   hydrogenačně rafinovaný - viz příloha č. 3 této vyhlášky.

3) Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.