přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 141/1997
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 141/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu Příl.2

Příloha 2
Druhy a minimální přídavky denaturačních prostředků a účel použití denaturovaného lihu
 
I-------I------------------------I-------------I---------------I---------------I---------------------------------------------I
I Poř. I    Denaturační   I Registrační I  Nejmenší  I  Nejmenší  I   Účel použití denaturovaného lihu    I
I číslo I    prostředek    I  číslo  I  přídavek  I  přídavek  I                       I
I    I            I   CAS   I denaturačního I denaturačního I                       I
I    I            I (Chemical I prostředku na I prostředku na I                       I
I    I            I Abstracts I 1 l etanolu I 1 hl etanolu I                       I
I    I            I Service)  I  při 20 °C  I  při 20 °C  I                       I
I-------I------------------------I-------------I---------------I---------------I---------------------------------------------I
I  1  I Benzín lékařský    I 64742-49-0 I   10 ml   I   1 l   I a) k laboratorním účelům,          I
I    I            I       I        I        I b) k použití ve zdravotnických zařízeních a I
I    I            I       I        I        I  lékárnách,                I
I    I            I       I        I        I c) k výdeji v lékárnách v balení do 200 ml, I
I    I            I       I        I        I d) k dodávkám distributorům léčiv 3)     ,   I
I    I            I       I        I        I e) k výrobě pektinu, léčiv, dezinfekčních  I
I    I            I       I        I        I  roztoků nebo               I
I    I            I       I        I        I f) k čištění a dezinfekci výrobního     I
I    I            I       I        I        I  zařízení v potravinářství.        I
I-------I------------------------I-------------I---------------I---------------I---------------------------------------------I
I  2  I Benzín lékařský    I 64742-49-0 I   20 ml   I   2 l   I K technickému použití všeho druhu mimo   I
I    I            I       I        I        I prodeje.                  I
I-------I------------------------I-------------I---------------I---------------I---------------------------------------------I
I  3  I Benzín technický
a)
I I 20 ml I 2 l I K technickému použití všeho druhu mimo I I I I I I I prodeje. I I-------I------------------------I-------------I---------------I---------------I---------------------------------------------I I 4 I Toluen
b)
I 108-88-3 I 20 ml I 2 l I K technickému použití všeho druhu mimo I I I I I I I prodeje. I I-------I------------------------I-------------I---------------I---------------I---------------------------------------------I I 5 I Ajatin
c)
I 7281-04-1 I 10 g I 1 kg I K maskérským účelům. I I-------I------------------------I-------------I---------------I---------------I---------------------------------------------I I 6 I Aceton
d)
I 67-64-1 I 50 ml I 5 l I K výrobě čistých chemikálií, kovových I I I I I I I katalyzátorů, polovodičů. I I I I I I I Při výrobě a údržbě elektropřístrojů. I I-------I------------------------I-------------I---------------I---------------I---------------------------------------------I I 7 I Hexan
e)
I 110-54-3 I 10 ml I 1 l I K laboratorním účelům. I I-------I------------------------I-------------I---------------I---------------I---------------------------------------------I I 8 I Metanol
f)
I 67-56-1 I 50 ml I 5 l I K laboratorním účelům. I I-------I------------------------I-------------I---------------I---------------I---------------------------------------------I I 9 I Ocet kvasný lihový o I 64-19-7 I 100 -200 ml I 10-20 l I K výrobě kvasného lihového octa o I I I koncentraci 10 až 20 % I I I I koncentraci 10 až 20 % hm. tak, aby líh po I I I I I I I denaturaci obsahoval minimálně 20 ml I I I I I I I kyseliny octové na 1 l absolutního I I I I I I I alkoholu. I I-------I------------------------I-------------I---------------I---------------I---------------------------------------------I I 10 I Octan etylnatý
g)
I 141-78-6 I 20 g I 2 kg I K výrobě barev, ředidel a k ředění barev I I I Denatonium benzoát
h)
I 3734-33-6 I 30 mg I 3 g I sloužících k potisku obalových materiálů. I I-------I------------------------I-------------I---------------I---------------I---------------------------------------------I I 11 I 2-propanol
ch)
I 67-63-0 I 100 ml I 10 l I K výrobě čistých chemikálií, katalyzátorů, I I I I I I I kosmetických a dezinfekčních přípravků. I I I I I I I K odmašťování desek plošných spojů. I I I I I I I Při výrobě měřících a leteckých přístrojů. I I-------I------------------------I-------------I---------------I---------------I---------------------------------------------I I 12 I Denatonium benzoát
h)
I 3734-33-6 I 30 mg I 3 g I K výrobě kosmetických přípravků, které I I I I I I I nepřichází do styku s dutinou ústní. I I-------I------------------------I-------------I---------------I---------------I---------------------------------------------I I 13 I Dietylftalát
i)
I 84-66-2 I 5 g I 0,5 kg I K výrobě kosmetických přípravků. I I I Terciální butanol
j)
I 75-65-0 I 789 mg I 78,9 g I I I-------I------------------------I-------------I---------------I---------------I---------------------------------------------I I 14 I Mentol
k)
I 89-78-1 I 8 g I 0,8 kg I K výrobě kosmetických přípravků, které I I I I I I I přichází do styku s dutinou ústní. I I-------I------------------------I-------------I---------------I---------------I---------------------------------------------I I 15 I Thymol
l)
I 89-83-8 I 8 g I 0,8 kg I K výrobě kosmetických přípravků, které I I I I I I I přichází do styku s dutinou ústní. I I-------I------------------------I-------------I---------------I---------------I---------------------------------------------I I 16 I 2-propanol
ch)
I 67-63-0 I 20 ml I 2 l I K výrobě parfémů a toaletních vod. I I I Denatonium benzoát
h)
I 3734-33-6 I 10 mg I 1 g I I I-------I------------------------I-------------I---------------I---------------I---------------------------------------------I I 17 I Terciální butanol
j)
I 75-65-0 I 780 mg I 78 g I K výrobě parfémů a toaletních vod. I I I Denatonium benzoát
h)
I 3734-33-6 I 10 mg I 1 g I I I-------I------------------------I-------------I---------------I---------------I---------------------------------------------I I 18 I 2-propanol
ch)
I 67-63-0 I 20 ml I 2 l I K výrobě ústních vod pro ústní nebo zubní I I I I I I I hygienu. I I-------I------------------------I-------------I---------------I---------------I---------------------------------------------I I 19 I Terciální butanol
j)
I 75-65-0 I 780 mg I 78 g I K výrobě ústních vod pro ústní nebo zubní I I I I I I I hygienu. I I-------I------------------------I-------------I---------------I---------------I---------------------------------------------I I 20 I Denatonium benzoát
h)
I 3734-33-6 I 10 mg I 1 g I K výrobě drogistického zboží a aditiv do I I I Metyletylketon
m)
I 78-93-3 I 15 ml I 1,5 l I motorových paliv. I I I 2-propanol
ch)
I 67-63-0 I 10 ml I 1 l I I I-------I------------------------I-------------I---------------I---------------I---------------------------------------------I I 21 I Denatonium benzoát
h)
I 3734-33-6 I 20 mg I 2 g I K výrobě gelových podpalovačů, lihového I I I Metyletylketon
m)
I 78-93-3 I 10 ml I 1 l I paliva do bio krbů a hořlavých past. I I I 2-propanol
ch)
I 67-63-0 I 10 ml I 1 l I I I-------I------------------------I-------------I---------------I---------------I---------------------------------------------I I 22 I Motorové palivo I I 20 ml I 2 l I K výrobě motorového paliva nebo I I I vyhovující I I I I Etyltercbutyletheru. I I I ČSN EN 228
n)
I I I I I I-------I------------------------I-------------I---------------I---------------I---------------------------------------------I I 23 I Etyltercbutylether
o)
I 637-92-3 I 20 ml I 2 l I K výrobě Etyltercbutyletheru. I I-------I------------------------I-------------I---------------I---------------I---------------------------------------------I I 24 I Metyltercbutylether
p)
I 1634-04-4 I 20 ml I 2 l I K výrobě Etyltercbutyletheru. I I-------I------------------------I-------------I---------------I---------------I---------------------------------------------I I 25 I Denatonium benzoát
h)
I 3734-33-6 I 30 mg I 3 g I K výrobě nemrznoucích směsí, autokosmetiky I I I Metyletylketon
m)
I 78-93-3 I 15 ml I 1,5 l I a čisticích přípravků. I I I 2-propanol
ch)
I 67-63-0 I 10 ml I 1 l I I I-------I------------------------I-------------I---------------I---------------I---------------------------------------------I I 26 I Denatonium benzoát
h)
I 3734-33-6 I 30 mg I 3 g I K výrobě nemrznoucích směsí, autokosmetiky I I I 2-propanol
ch)
I 67-63-0 I 10 ml I 1 l I a čisticích přípravků. I I I Terciální butanol
j)
I 75-65-0 I 10 mg I 1 g I I I-------I------------------------I-------------I---------------I---------------I---------------------------------------------I Druhy denaturačních prostředků pro obecnou denaturaci lihu v České republice, v celé Evropské unii a v jednotlivých členských státech, jsou uvedeny v nařízení Komise (ES) č. 3199/93, ze dne 22. listopadu 1993 o vzájemném uznávání postupů úplné denaturace lihu pro účely osvobození od spotřební daně, v platném znění. Vysvětlivky: I-------------------------I---------------------------------------------------------------------------------I I Denaturační I Alternativní název / názvy I I prostředek I I I-------------------------I-------------------------I-------------------------------------------------------I I a) Benzín technický I Technický benzín 60/80 I Technické parametry: I I I Technický benzín 80/110 I bezbarvá kapalina specifického zápachu, vysoce I I I Technický benzín 50/110 I hořlavá, ve vodě nerozpustná; I I I I 97 % předestiluje při 50 °C až 110 °C. I I-------------------------I-------------------------I-------------------------------------------------------I I b) Toluen I Methylbenzen I I I Fenylmethan I I I Toluol I I-------------------------I---------------------------------------------------------------------------------I I c) Ajatin I Dimethyldodecylbenzylamoniumbromid I I I Benzododecinii bromidum 10 % roztok I I-------------------------I---------------------------------------------------------------------------------I I d) Aceton I Propan-2-on I I I Dimethylketon I I I 2-Propanon I I-------------------------I---------------------------------------------------------------------------------I I e) Hexan I N-hexan I I-------------------------I---------------------------------------------------------------------------------I I f) Metanol I Methyl alkohol I I I Methylový alkohol I I I dřevní líh I I-------------------------I---------------------------------------------------------------------------------I I g) Octan etylnatý I Ethylethanoát I I I Ethylacetát (ETA) I I I Ethylester kyseliny octové I I-------------------------I---------------------------------------------------------------------------------I I h) Denatonium benzoát I Fenylmethyl-[2- [(2,6-dimethylfenyl)aminoj- 2-oxoethyl]-diethylammonium benzoát I I I Bitrex (obchodní značka) I I-------------------------I---------------------------------------------------------------------------------I I ch) 2-propanol I Isopropyl alkohol (IPA) I I I Isopropanol I I I Propan-2-ol I I-------------------------I---------------------------------------------------------------------------------I I i) Dietylftalát I Diethylester kyseliny ftalové (DEP) I I-------------------------I---------------------------------------------------------------------------------I I j) Terciální butanol I 2-Methylpropan-2-ol I I I Terc. Butanol TBA I I I 2-Methyl-2-propanol I I-------------------------I---------------------------------------------------------------------------------I I k) Mentol I 2-isopropyl-5-methylcyklohexan-1-ol I I I Menthomenthol I I-------------------------I---------------------------------------------------------------------------------I I l) Thymol I 2-isopropyl-5-methylphenol (IPMP) I I I Isopropylmethylfenol I I I Isopropyl-m-kresol I I-------------------------I---------------------------------------------------------------------------------I I m) Metyletylketon (MEK) I Butan-2-on I I I 2-Butanon I I I Ethylmethylketon I I-------------------------I---------------------------------------------------------------------------------I I n) Motorové palivo I Bezolovnatý automobilový benzín I I vyhovující ČSN EN 228 I I I-------------------------I---------------------------------------------------------------------------------I I o) Etyltercbutylether I 2-Ethoxy-2-methyl-propan I I (ETBE) I Ethyl t-butyl ether I I I Terc. butyl ethyl ether I I-------------------------I---------------------------------------------------------------------------------I I p) Metyltercbutylether I 2-Methoxy-2-methylpropan I I (MTBE) I Methyl t-butyl ether I I I Terc. butyl methyl ether I I-------------------------I---------------------------------------------------------------------------------I
3) Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.