přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Potraviny nového typu

Informace pro subjekty uvádějící na trh potraviny nového typu platná od 1.1.2015.

Potravinami nebo složkami potravin nového typu (dále jen „PNT“) se rozumí potraviny, u nichž nebyla doložena historie spotřeby před 15.5.1997, kdy vstoupilo v platnost nařízení EP a R (ES) č. 258/1997 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách a nových složkách potravy.  

PNT podléhají schvalovacímu procesu před jejich uvedením na trh.

Žádost o schválení se podává kompetentnímu úřadu, v němž má být výrobek uveden na trh poprvé.

Od 1. ledna 2015 je kompetentním úřadem v ČR:

Ministerstvo zemědělství
Odbor bezpečnosti potravin
Těšnov 65/17
110 00 Praha 1

ID datové schránky: yphaax8 (Maximální velikost datové zprávy: 10 MB)

V rámci schvalovacího procesu předcházejícímu uvedení PNT na trh, je velmi důležité hodnocení rizika. PNT nesmí:

  • představovat nebezpeční pro spotřebitele,
  • uvádět spotřebitele v omyl,
  • být do té míry odlišná od potraviny a/nebo složky potraviny, k jejíž náhradě je určena, tak, že by její běžná spotřeba byla pro spotřebitele z hlediska výživy nevhodná.

Administrativní postup schválení k uvedení PNT na trh velmi zdlouhavý, v současné době je připravována novela nařízení EP a R (ES) č. 258/1997, která by měla proces urychlit.  

Další informace o schvalovacím procesu a požadavcích na žádost naleznete v přiloženém dokumentu.

Související právní předpisy:

Přílohy