přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Co jsou to potraviny nového typu?

20.6.2016

Potravinami nového typu nebo složkami potravin nového typu se rozumí potraviny, u nichž nebyla doložena historie spotřeby ve významném množství datem 15. 5. 1997 na území kteréhokoliv členského státu Evropské unie bez ohledu na datum přistoupení k Evropské unii. Skupiny potravin, které mohou být nového typu, jsou blíže specifikovány v nařízení EP a R č. 258/1997.

Jak mohu potravinu nového typu uvést na trh?
Před prvním uvedením potraviny nového typu na trh musí být kompetentnímu úřadu členského státu (v ČR je tímto úřadem Ministerstvo zemědělství), kde má být výrobek na trh uveden poprvé, podána žádost, kopie žádosti se zasílá EK.

Co musí obsahovat žádost o uvedení potraviny nového typu na trh?
Žádosti o schválení uvedení potraviny nového typu na trh musí být v souladu s doporučením Komise 97/618/EHS, které se týkají vědeckých informací a požadavků na zprávu o hodnocení bezpečnosti. Pro každý typ potraviny bude tedy žádost obsahovat jiné informace.

Více informací zde

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem