přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Zpráva o činnosti Systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF) v České republice za rok 2010

8.9.2011

Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF - Rapid Alert System for Food and Feed) je jedním z mechanismů kontroly bezpečnosti potravin a krmiv na území jednotného trhu Evropského společenství.

Důvodem zpracování závěrečné Zprávy o činnosti Systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF) v České republice za rok 2010je podávání jednotných informací o RASFF jak vůči státním a unijním institucím, tak také směrem ke spotřebitelské veřejnosti. Zároveň se tím naplňují úkoly Strategie bezpečnosti potravin a výživy na období let 2010 až 2013.

Obdobná zpráva je vydávána současně i na úrovni EU. Zpráva o činnosti RASFF v České republice je pravidelně zpracovávána od roku 2005. Obsahuje vysvětlení fungování systému, zhodnocení funkčnosti systému, textové a grafické vyhodnocení jednotlivých typů oznámení a slovníček pro informace o nejčastěji vyskytujících se látkách v potravinách a v krmivech.

Na evropské úrovni funguje RASFF  již od roku 1979, je provozován Evropskou komisí (EK) za účelem zajištění rychlé výměny informací mezi EK, Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA) a členskými státy Evropské unie o potravinách, krmivech a materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami, které se vyskytují na společném trhu zemí EU, a které představují riziko ohrožení zdraví lidí. Česká republika je ode dne vstupu do EU členem systému a má povinnost na jedné straně takovéto informace do systému poskytovat a na druhé straně reagovat na informace ze systému přijaté.

Národní kontaktní místo, které za Českou republiku svodně zajišťuje výměnu informací mezi Evropskou komisí a členy sítě RASFF v ČR, je zřízeno při Státní zemědělské a potravinářské inspekci (SZPI).  Síť RASFF v ČR tvoří další příslušné orgány státní správy a příslušné orgány státního dozoru pokrývající dozor nad potravinami a krmivy, dále Generální ředitelství cel a Státní úřad pro jadernou bezpečnost.

Zprávu o činnosti RASFF v ČR za rok 2010 můžete najít ne webových stránkách Informačního centra bezpečnosti potravin na MZe.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem