přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Pozastavení zásilky estonské rybí moučky

12.9.2011

Krajská veterinární správa (KVS) pro Jihomoravský kraj nařídila pozastavit celou zásilku rybí moučky výrobce AS POMES Feeds Estonia, šarže 30-011, a to 24 200 kg, kvůli zjištění nadlimitního množství dioxinů.

Vzorek pro vyšetření odebrali inspektoři z KVS pro Jihomoravský kraj v rámci plánovaného monitoringu cizorodých látek. Ve Státním veterinárním ústavu Praha bylo v rybí moučce zjištěno překročení limitu stanoveného pro dioxiny.

Na základě tohoto zjištění byla ve firmě vyrábějící krmiva zajištěna pozastavena celá zásilka 24200 kg závadné šarže. Limit pro dioxiny je maximálně 1,25 nanogramů na kilogram při 12% vlhkosti, a překročení bylo prakticky dvojnásobné – 2,91 nanogramů/kg.

Šetřením na místě byla zjištěna ještě jedna šarže rybí moučky od stejného výrobce, stejné množství, i ta byla pozastavena, dokud laboratorní vyšetření nepotvrdí její zdravotní nezávadnost.

Díky včasnému zjištění a důslednému postupu pracovníků KVS pro Jihomoravský kraj se podařilo celou zásilku závadné rybí moučky pozastavit, takže nebude hrozit nebezpečí kontaminace krmiva a tudíž nebude ani ohroženo zdraví zvířat.

Státní veterinární správa České republiky (SVS ČR) okamžitě informovala o těchto skutečnostech členské státy Evropské unie prostřednictvím Systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF).

Zdroj: SVS ČR

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem