přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Kuchyňské nádobí z polyamidu a melaminu

7.6.2011

Systém včasné výměny informací pro potraviny a krmiva (RASFF) obdržel několik oznámení a výstrah ohledně materiálů, které přicházejí do styku s potravinami, dovážených do EU z Číny a Hongkongu. Materiály uvolňují do potravin nebo simulantů potravin taková množství chemických látek, aminů a formaldehydu, jež nejsou v souladu s právními předpisy Evropské unie.

Aminy jsou organické sloučeniny formálně odvozené od amoniaku náhradou jednoho (primární amin), dvou (sekundární amin) nebo tří (terciární amin) vodíků za alkyl- nebo arylskupinu. Řadí se mezi dusíkaté deriváty uhlovodíků. Aminy jsou významné biogenní sloučeniny, které se vyskytují v živých organismech jako metabolické meziprodukty, produkty, neurotransmitery atd.

Při vyšší koncentraci mají aminy toxické účinky a některé jsou až karcinogenní. Aminy jsou charakteristické svým nepříjemným zápachem. Metanal (odborně methanal, běžně formaldehyd) je nejjednodušší aldehyd. Je to jeden z karbonylových (tedy kyslíkatých) derivátů uhlovodíků. Jeho molekulový vzorec je CH2O, racionální HCHO. V potravinářství má označení E 240, ale v České republice je jeho používání v potravinářství zakázáno.

Komise Evropské unie schválila nařízení č. 284/2011 ze dne 22. března 2011, které stanovuje zvláštní podmínky a podrobné postupy dovozu plastového kuchyňského nádobí z polyamidu a melaminu pocházejícího nebo zasílaného z Čínské lidové republiky a čínské zvláštní administrativní oblasti Hongkong.  

Podle tohoto nařízení lze kuchyňské nádobí z polyamidu a melaminu pocházející nebo zasílané z Číny nebo Hongkongu dovážet do členských států EU pouze tehdy, pokud dovozce předloží příslušnému orgánu za každou zásilku řádně vyplněné prohlášení (viz příloha uvedeného nařízení), které potvrzuje, že zásilka splňuje požadavky ohledně uvolňování primárních aromatických aminů a formaldehydu stanovené v příloze V části A, respektive v příloze II části A směrnice 2002/72/ES. 

Zdroj: ICBP

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem