přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF)

Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) slouží k oznamování přímého nebo nepřímého rizika pro lidské zdraví pocházejícího z potraviny nebo krmiva. Umožňuje rychlé a účinné sdílení informací o nebezpečných potravinách nebo krmivech mezi členy systému: Evropskou komisí, členskými státy EU a EFTA (Island, Lichtenštejnsko a Norsko) a Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA).

Systém RASFF byl zřízen na základě článku 50 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin.

Ve všech členských státech a v Evropské komisi byla vytvořena kontaktní místa, mezi nimiž probíhá výměna informací o nebezpečných potravinách nebo krmivech. Pokud má některý člen RASFF informace o závažném zdravotním riziku u potravin či krmiv, musí prostřednictvím RASFF okamžitě informovat Evropskou komisi. Komise vyhodnocuje všechna příchozí hlášení a předává je dále všem členům RASFF prostřednictvím jednoho ze čtyř typů oznámení:

Varování  jsou zasílána, pokud jsou potraviny či krmiva představující vážné rizika nabízeny spotřebitelům ke koupi a je tedy nutné rychle jednat.

Informace se používají v případech, kdy rizikové potraviny či krmiva již nejsou na trhu nebo se riziko nepovažuje za závažné, tudíž není od ostatních členů rychlý postup vyžadován.

Odmítnutí na hranicích se týká zásilek potravin a krmiv, které byly testovány a odmítnuty na vnějších hranicích EU (a EHP), bylo-li u nich zjištěno zdravotní riziko.

Novinky jsou veškeré informace týkající se bezpečnosti potravin a krmiv, které nejsou sdělovány prostřednictvím varování či informací, avšak jsou považovány za významné pro kontrolní orgány.

Následně členové systému provedou kroky podle typu oznámení a okamžitě informují Komisi o přijatých opatřeních.

Přístup do on-line databáze všech oznámení, výroční zprávy o fungování systému RASFF v EU a další informace a jsou dostupné na internetových stránkách Evropské komise.

Týdenní přehled hlášení ze systému RASFF  ZDE

RASFF v ČR

Fungování RASFF v České republice je upraveno Nařízením vlády č. 98/2005 Sb., kterým se stanoví systém rychlého varování o vzniku rizika ohrožení zdraví lidí z potravin a krmiv. 

Národním kontaktním místem (NKM) v RASFF je podle §15 odst. 4 zákona č.110/97 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI). NKM soustřeďuje informace ze všech dozorových orgánů nad potravinami a krmivy v ČR. Dojde-li ke zjištění výskytu nebezpečného výrobku některým z dozorových orgánů v ČR, odesílá NKM do Evropské komise informace získané od jednotlivých účastníků národního systému. Česká republika je pak zpětně informována o kontrolních zjištěních v členských státech EU.

Týdenní přehledy notifikací jsou zveřejňovány na stránkách Informačního centra bezpečnosti potravin. Na základě přehledů Evropské komise je zpracovává Ústav zemědělské ekonomiky a informací.

SZPI ze své funkce NKM uveřejňuje přehled oznámení, která v rámci RASFF přijala nebo odeslala. Tento přehled se v průběhu roku aktuálně doplňuje o nová oznámení. Přehledy hlášení nejdete zde.

Ministerstvo zemědělství zpracovává pravidelně od roku 2005 zprávu o činnosti systému RASFF v ČR. Zpráva obsahuje vysvětlení fungování systému, zhodnocení funkčnosti systému, textové a grafické vyhodnocení jednotlivých typů oznámení a toxikologický slovníček.

 


zobrazit po
12.9.2011

Pozastavení zásilky estonské rybí moučky

Krajská veterinární správa (KVS) pro Jihomoravský kraj nařídila pozastavit celou zásilku rybí moučky výrobce AS POMES Feeds Estonia, šarže 30-011, a to 24 200 kg, kvůli zjištění nadlimitního množství dioxinů.


9.9.2011

Varování před produkty společnosti La Ruche

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) obdržela 8. září 2011 prostřednictvím Systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF) výstrahu před pomazánkou z rajčat sušených na slunci, pomazánkou olivovo-mandlovou a dalšími výrobky francouzské společnosti La Ruche.


8.9.2011

Zpráva o činnosti Systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF) v České republice za rok 2010

Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF - Rapid Alert System for Food and Feed) je jedním z mechanismů kontroly bezpečnosti potravin a krmiv na území jednotného trhu Evropského společenství.


19.8.2011

Stažení hořkých piniových oříšků z oběhu

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) nařídila 19. srpna 2011 stáhnout z oběhu výrobek s obchodním názvem „ENSA PÍNIOVÉ JADRÁ“.


29.7.2011

Zákaz prodeje uzeného halibuta původem z Polska

Státní veterinární správa České republiky (SVS ČR) prověřila na základě zjištění Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) zásilku halibuta s nadlimitní přítomností listerií původem z Polska.


7.6.2011

Kuchyňské nádobí z polyamidu a melaminu

Systém včasné výměny informací pro potraviny a krmiva (RASFF) obdržel několik oznámení a výstrah ohledně materiálů, které přicházejí do styku s potravinami, dovážených do EU z Číny a Hongkongu. Materiály uvolňují do potravin nebo simulantů potravin taková množství chemických látek, aminů a formaldehydu, jež nejsou v souladu s právními předpisy Evropské unie.


30.5.2011

SZPI rozšiřuje mimořádné kontroly čerstvé zeleniny

Ústřední ředitel Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) rozhodl 30. května 2011 o rozšíření mimořádných plošných kontrol čerstvé zeleniny po celém území České republiky. V následujících dvou týdnech bude odebráno 260 vzorků čerstvé zeleniny. Vzorky jsou odebírány u všech druhů zeleniny, nikoliv pouze u bio-okurek.


30.5.2011

Bakterie Escherichia coli – monitoring SVS ČR

27. května 2011 byla Systémem rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF) zveřejněna originální oznámení 2011.0703 a 2011.0702 týkající se propuknutí onemocnění u lidí, které bylo způsobeno bakterií Escherichia coli ve Spolkové republice Německo .


30.5.2011

Rizikové okurky původem ze Španělska byly dodány i do České republiky

Okurky ze Španělska, podezřelé z kontaminace bakteriemi enterohemoragické Escherichie coli (EHEC), byly v minulých dnech dodány i do České republiky. Jedná se o salátové bio-okurky od německého dodavatele.


30.5.2011

SZPI vyhlásila mimořádnou kontrolu zeleniny původem ze Španělska

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) v těchto dnech ostražitě sleduje situaci na trhu s potravinami, a to v souvislosti s onemocněním způsobeným toxinem produkovaným bakterií Escherichia coli ve Spolkové republice Německo, jehož původcem jsou pravděpodobně salátové okurky původem ze Španělska.

zobrazit po