přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF)

Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) slouží k oznamování přímého nebo nepřímého rizika pro lidské zdraví pocházejícího z potraviny nebo krmiva. Umožňuje rychlé a účinné sdílení informací o nebezpečných potravinách nebo krmivech mezi členy systému: Evropskou komisí, členskými státy EU a EFTA (Island, Lichtenštejnsko a Norsko) a Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA).

Systém RASFF byl zřízen na základě článku 50 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin.

Ve všech členských státech a v Evropské komisi byla vytvořena kontaktní místa, mezi nimiž probíhá výměna informací o nebezpečných potravinách nebo krmivech. Pokud má některý člen RASFF informace o závažném zdravotním riziku u potravin či krmiv, musí prostřednictvím RASFF okamžitě informovat Evropskou komisi. Komise vyhodnocuje všechna příchozí hlášení a předává je dále všem členům RASFF prostřednictvím jednoho ze čtyř typů oznámení:

Varování  jsou zasílána, pokud jsou potraviny či krmiva představující vážné rizika nabízeny spotřebitelům ke koupi a je tedy nutné rychle jednat.

Informace se používají v případech, kdy rizikové potraviny či krmiva již nejsou na trhu nebo se riziko nepovažuje za závažné, tudíž není od ostatních členů rychlý postup vyžadován.

Odmítnutí na hranicích se týká zásilek potravin a krmiv, které byly testovány a odmítnuty na vnějších hranicích EU (a EHP), bylo-li u nich zjištěno zdravotní riziko.

Novinky jsou veškeré informace týkající se bezpečnosti potravin a krmiv, které nejsou sdělovány prostřednictvím varování či informací, avšak jsou považovány za významné pro kontrolní orgány.

Následně členové systému provedou kroky podle typu oznámení a okamžitě informují Komisi o přijatých opatřeních.

Přístup do on-line databáze všech oznámení, výroční zprávy o fungování systému RASFF v EU a další informace a jsou dostupné na internetových stránkách Evropské komise.

Týdenní přehled hlášení ze systému RASFF  ZDE

RASFF v ČR

Fungování RASFF v České republice je upraveno Nařízením vlády č. 98/2005 Sb., kterým se stanoví systém rychlého varování o vzniku rizika ohrožení zdraví lidí z potravin a krmiv. 

Národním kontaktním místem (NKM) v RASFF je podle §15 odst. 4 zákona č.110/97 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI). NKM soustřeďuje informace ze všech dozorových orgánů nad potravinami a krmivy v ČR. Dojde-li ke zjištění výskytu nebezpečného výrobku některým z dozorových orgánů v ČR, odesílá NKM do Evropské komise informace získané od jednotlivých účastníků národního systému. Česká republika je pak zpětně informována o kontrolních zjištěních v členských státech EU.

Týdenní přehledy notifikací jsou zveřejňovány na stránkách Informačního centra bezpečnosti potravin. Na základě přehledů Evropské komise je zpracovává Ústav zemědělské ekonomiky a informací.

SZPI ze své funkce NKM uveřejňuje přehled oznámení, která v rámci RASFF přijala nebo odeslala. Tento přehled se v průběhu roku aktuálně doplňuje o nová oznámení. Přehledy hlášení nejdete zde.

Ministerstvo zemědělství zpracovává pravidelně od roku 2005 zprávu o činnosti systému RASFF v ČR. Zpráva obsahuje vysvětlení fungování systému, zhodnocení funkčnosti systému, textové a grafické vyhodnocení jednotlivých typů oznámení a toxikologický slovníček.

 


zobrazit po
  • 1
11.9.2019

Zpráva o činnosti systému RASFF v ČR za rok 2018

Odbor bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství vydal Zprávu o činnosti RASFF v ČR za rok 2018.


26.9.2018

Zpráva o činosti systému RASFF v ČR za rok 2017

Odbor bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství vydal Zprávu o činnosti RASFF v ČR za rok 2017.


15.9.2017

Zpráva o činnosti systému RASFF v ČR za rok 2016

Odbor bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství vydal Zprávu o činnosti RASFF v ČR za rok 2016.


13.9.2016

Zpráva o činnosti systému RASFF v ČR za rok 2015

Odbor bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství vydal Výroční zprávu o činnosti systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF) v ČR za rok 2015.


Zpráva o činnosti systému RASFF v ČR za rok 2014

Odbor bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství vydal Zprávu o činnosti systému Rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF) v ČR za rok 2014.


18.8.2014

Zpráva o činnosti systému RASFF v ČR za rok 2013

Odbor bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství vydal „Zprávu o činnosti systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF) v České republice za rok 2013".


25.9.2013

Zpráva o činnosti systému RASFF v ČR za rok 2012 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 2 MB)

Ministerstvo zemědělství, Odbor bezpečnosti potravin, vydalo „Zprávu o činnosti systému rychlého varování pro potraviny a krmiva v České republice za rok 2012“.


5.10.2012

Zpráva o činnosti systému rychlého varování pro potraviny a krmiva v České republice za rok 2011 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 873 KB)

Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva (Rapid Alert System for Food and Feed - RASFF) slouží pro sdílení informací o přímých nebo nepřímých rizicích ohrožujících zdraví lidí, zvířat a životní prostředí, která pocházejí z potravin nebo krmiv. Hlášení vyměňovaná systémem RASFF slouží zejména k zabránění uvedení rizikových potravin a krmiv do oběhu, případně jejich stažení ze společného evropského trhu.


12.1.2012

Varování: koncentrovaná kyselina octová zaměnitelná za nápoj

Tisková zpráva Státní zemědělské a potravinářské inspekce ze dne 11. ledna 2012.


12.12.2011

Nedeklarovaná sojová bílkovina v mraženém mase

Podle tiskové zprávy Státní veterinární správy České republiky (SVS ČR) zjistili, v rámci namátkové kontroly v místě určení, inspektoři Krajské veterinární správy pro Jihomoravský kraj nedeklarovanou sojovou bílkovinu v mražených masových kuličkách dodávaných do obchodního domu IKEA.


9.12.2011

Listeria monocytogenes v sýrech

Podle Státní veterinární správy České republiky (SVS ČR) uvedlo Slovensko, že při úřední kontrole ve výrobně byla ve vzorku sýrů zjištěna přítomnost Listeria monocytogenes (přítomnost v 25 g), čímž došlo k porušení Nařízení EP a R (ES) č. 2073/2005.


5.12.2011

Stažení ovesných vloček (Nordwaldtaler Haferfocken) z českého trhu

Tisková zpráva Státní zemědělské a potravinářské inspekce ze 3. prosince roku 2012.


2.12.2011

Stažení konzervovaných šprotů z Lotyšska

Tisková zpráva Státní veterinární správy České republiky (SVS ČR) ze dne 1. prosince 2011.


15.11.2011

Hlášení v Systému včasného varování pro potraviny a krmiva

Národní kontaktní místo (NKM) Systému včasného varování pro potraviny a krmiva (Rapid Alert System for Food and Feed, RASSF), kterým je v České republice Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI), soustřeďuje informace ze všech dozorových orgánů nad potravinami a krmivy.


7.11.2011

Rekordní počet varovných hlášení v RASFF

Systém Evropské unie sloužící k rychlé výměně informací o rizicích vzniklých v souvislosti s potravinami a krmivy (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) – je nezbytným nástrojem zejména v nouzových situacích. Svůj význam potvrdil podle aktuálně zveřejněné výroční zprávy i v loňském roce. Do RASFF je zapojeno všech 27 členských zemí EU, EFSA, Lichtenštejnsko, Norsko, Island a Švýcarsko.


3.11.2011

Botulotoxin v bio olivách plněných mandlemi

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) nařídila okamžité stažení plněných bio oliv značky „Bio Gaudiano“ vyrobených v Itálii z tržní sítě.


3.11.2011

Stažení nudlí s vysokým obsahem hliníku z tržní sítě

Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) nařídila stažení vietnamských nudlí vermicelli s mimořádně vysokým obsahem hliníku.


21.10.2011

Francouzské máslo s prošlým datem spotřeby

Krajská veterinární správa pro Ústecký kraj nepropustila do tržní sítě zásilku pěti tun mraženého másla původem z Francie, neboť bylo prošlé a žluklé.


10.10.2011

Nedeklarovaná sojová bílkovina v kukuřičných lupíncích

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) nařídila stáhnout z oběhu a přeznačit jednu šarži kukuřičných lupínků Emco. V produktu zjistila SZPI výskyt sojové bílkoviny, která není uvedená na obale výrobku. Tato bílkovina může představovat riziko pro spotřebitele, kteří jsou alergičtí na sóju.


21.9.2011

Nadlimitní množství histaminu v sardinkách z Estonska

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zjistila laboratorním rozborem sardinek SAIRA Sardinela původem z Estonska několikanásobné překročení povoleného limitu pro histamin. Ačkoliv právní předpisy připouštějí nejvyšší přípustný obsah histaminu 100 mg/kg, resp. 200 mg/kg u některých „podvzorků“, inspekcí úředně odebrané vzorky vykazovaly až 1522 mg/kg.


12.9.2011

Pozastavení zásilky estonské rybí moučky

Krajská veterinární správa (KVS) pro Jihomoravský kraj nařídila pozastavit celou zásilku rybí moučky výrobce AS POMES Feeds Estonia, šarže 30-011, a to 24 200 kg, kvůli zjištění nadlimitního množství dioxinů.


9.9.2011

Varování před produkty společnosti La Ruche

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) obdržela 8. září 2011 prostřednictvím Systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF) výstrahu před pomazánkou z rajčat sušených na slunci, pomazánkou olivovo-mandlovou a dalšími výrobky francouzské společnosti La Ruche.


8.9.2011

Zpráva o činnosti Systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF) v České republice za rok 2010

Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF - Rapid Alert System for Food and Feed) je jedním z mechanismů kontroly bezpečnosti potravin a krmiv na území jednotného trhu Evropského společenství.


19.8.2011

Stažení hořkých piniových oříšků z oběhu

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) nařídila 19. srpna 2011 stáhnout z oběhu výrobek s obchodním názvem „ENSA PÍNIOVÉ JADRÁ“.


29.7.2011

Zákaz prodeje uzeného halibuta původem z Polska

Státní veterinární správa České republiky (SVS ČR) prověřila na základě zjištění Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) zásilku halibuta s nadlimitní přítomností listerií původem z Polska.


7.6.2011

Kuchyňské nádobí z polyamidu a melaminu

Systém včasné výměny informací pro potraviny a krmiva (RASFF) obdržel několik oznámení a výstrah ohledně materiálů, které přicházejí do styku s potravinami, dovážených do EU z Číny a Hongkongu. Materiály uvolňují do potravin nebo simulantů potravin taková množství chemických látek, aminů a formaldehydu, jež nejsou v souladu s právními předpisy Evropské unie.


30.5.2011

SZPI rozšiřuje mimořádné kontroly čerstvé zeleniny

Ústřední ředitel Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) rozhodl 30. května 2011 o rozšíření mimořádných plošných kontrol čerstvé zeleniny po celém území České republiky. V následujících dvou týdnech bude odebráno 260 vzorků čerstvé zeleniny. Vzorky jsou odebírány u všech druhů zeleniny, nikoliv pouze u bio-okurek.


30.5.2011

Bakterie Escherichia coli – monitoring SVS ČR

27. května 2011 byla Systémem rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF) zveřejněna originální oznámení 2011.0703 a 2011.0702 týkající se propuknutí onemocnění u lidí, které bylo způsobeno bakterií Escherichia coli ve Spolkové republice Německo .


30.5.2011

Rizikové okurky původem ze Španělska byly dodány i do České republiky

Okurky ze Španělska, podezřelé z kontaminace bakteriemi enterohemoragické Escherichie coli (EHEC), byly v minulých dnech dodány i do České republiky. Jedná se o salátové bio-okurky od německého dodavatele.


30.5.2011

SZPI vyhlásila mimořádnou kontrolu zeleniny původem ze Španělska

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) v těchto dnech ostražitě sleduje situaci na trhu s potravinami, a to v souvislosti s onemocněním způsobeným toxinem produkovaným bakterií Escherichia coli ve Spolkové republice Německo, jehož původcem jsou pravděpodobně salátové okurky původem ze Španělska.


26.5.2011

Nadlimitní množství oxidu siřičitého v kandovaném ovoci

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zjistila ve výrobku s obchodním názvem „Kandované hrušky“, šarže L: O 056, datum minimální trvanlivosti 1. 10. 2011, balení 150 g, téměř čtyřnásobné překročení maximálního limitu pro oxid siřičitý.


5.5.2011

Zákaz prodeje pražených pistácií

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zjistila ve výrobku s obchodním názvem „Pistácie pražené solené“ (šarže L046, datum minimální trvanlivosti 18. 12. 2011, balení 200 g) nadlimitní množství aflatoxinů.


28.4.2011

Zákaz uvedení závadného belgického masa na český trh

Belgické dozorové orgány zjistily ve vepřovém mase vyváženém mj. také do České republiky nadlimitní obsah sulfadiazinu. Informaci o závadném mase zveřejnila Belgie prostřednictvím Systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF).


21.3.2011

Ochrana českého trhu před nebezpečnými potravinami

Česká republika si v rámci ochrany svého trhu vytipovala některé rizikové potraviny ze třetích zemí a zařadila je na tzv. „červený seznam“. Tyto potraviny jsou kontrolovány již při dovozu a díky tomu se kontaminované zásilky vůbec nedostanou na evropský trh a spotřebitelům proto nehrozí žádné nebezpečí.


17.3.2011

Únik radiace v Japonsku a kontroly potravin v Evropské unii

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI), která je jednou ze složek radiační monitorovací sítě v České republice, sleduje velmi bedlivě v těchto dnech v souvislosti s nedávným únikem radiace v Japonsku situaci na trhu s potravinami.


28.2.2011

Zadržení potravinové zásilky za pomoci RASFF

Státní veterinární správa České republiky zadržela celou zásilku 13 tun mražených králíků z Číny, ve které byl zjištěn nadlimitní obsah rtuti. Do tržní sítě v Česku se nic z uvedené zásilky nedostalo.


22.2.2011

Stažení závadných výrobků z tržní sítě

Státní veterinární správa České republiky (SVS ČR) obdržela v pátek 18. února 2011 večer prostřednictvím Systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF) informaci, že do Česka směřuje několik šarží pudinků, které by mohly obsahovat peroxid vodíku.


21.2.2011

Varování před nebezpečnými potravinami

Národní kontaktní místo pro Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF) obdrželo informaci o distribuci nebezpečných potravin na území České republiky.


7.2.2011

SZPI: Dosavadní šetření neprokázala nadlimitní obsah dioxinů

Průběh „dioxinové kauzy“, která má svůj původ v Německu, byl v České republice od samotného počátku sledován českým Národním kontaktním místem (NKM) Systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF), který spravuje Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI). Členské státy EU, které jsou do tohoto systému napojeny, se navzájem informují o rizikových potravinách a krmivech na evropském trhu.


20.1.2011

České Národní kontaktní místo pro RASFF žádá vysvětlení Evropské komise

Ústřední ředitel České Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) žádá od ředitele sekce Systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF) vysvětlení týkající se dioxinové kauzy.


RASFF

Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva (dále jen RASFF) vznikl v roce 1978 pro přenos informací o zdravotně závadných potravinách a krmivech. V současné době je vzájemně propojenou sítí, která spojuje členské země Evropské unie (EU) s Evropskou komisí (EK) a Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA).

zobrazit po
  • 1