přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Monitoring cizorodých látek

Program "Monitoring cizorodých látek" zahrnuje sledování cizorodých látek v celém potravním řetězci, nejen v potravinách, ale i v surovinách. Každoroční sledování přináší ucelený pohled na zatížení agrárního a potravinářského sektoru jednotlivými kontaminanty. Monitorování je pro ČR závazné a vychází z každoročních doporučení Evropské komise k získání srovnatelných dat v daných oblastech, která slouží buď k tvorbě limitů u látek, u nichž limity stanoveny zatím nejsou, nebo k mapování výskytu určitých látek na území EU.

Výsledky monitoringu cizorodých látek jednotlivých členských států jsou využity a zpracovány v pracovních orgánech EK. Experti jak dozorových organizací podílejících se na provádění monitoringu cizorodých látek, tak Ministerstva zemědělství, se na základě existujících dat mohou aktivně účastnit jednání Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat a jeho jednotlivých podskupin. S ohledem na nové informace a vývoj v Codexu Alimentarius je možno pružně měnit maximální limity některých kontaminujících látek. Jsou stanoveny maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách a je třeba průběžně sledovat jejich dodržování.
Plány monitoringu jednotlivých organizací jsou průběžně upravovány o některé analýzy kontaminantů či o komodity, jak bylo projednáno a dohodnuto v pracovních skupinách Evropské komise, a ve vazbě na plnění právních předpisů Komise. Zároveň se přihlíží na zjištění notifikovaná systémem RASFF. Zadání požadavků na zajišťování monitoringu cizorodých látek se pružně mění s požadavky Evropské komise.


zobrazit po
6.12.2006

Výsledky sledování kontaminace ryb z volných vod - 2006

Studie Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického.


12.9.2006

Monitoring cizorodých látek v roce 2005 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1012 KB)

Zpráva o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých látek v potravních řetězcích v resortu zemědělství v roce 2005.


13.7.2005

Monitoring cizorodých látek v roce 2004 DOC Otevírá se do nového okna. (DOC, 211 KB)

Zpráva o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých látek v potravních řetězcích v resortu zemědělství v roce 2004.


16.11.2004

Monitoring cizorodých látek v roce 2003 DOC Otevírá se do nového okna. (DOC, 164 KB)

Zpráva o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých látek v potravních řetězcích v resortu zemědělství v roce 2003.


4.7.2003

Informace o sledování cizorodých látek v resortu zemědělství situace v roce 2002

Informace o sledování cizorodých látek v potravních řetězcích resortu zemědělství. Výsledky roku 2002 jsou uvedeny pouze na Internetu.


22.4.2003

Cizorodé látky v r. 2001

Informace o výsledcích sledování cizorodých látek v resortu zemědělství - situace v roce 2001.

zobrazit po