přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Monitoring cizorodých látek

Program "Monitoring cizorodých látek" zahrnuje sledování cizorodých látek v celém potravním řetězci, nejen v potravinách, ale i v surovinách. Každoroční sledování přináší ucelený pohled na zatížení agrárního a potravinářského sektoru jednotlivými kontaminanty. Monitorování je pro ČR závazné a vychází z každoročních doporučení Evropské komise k získání srovnatelných dat v daných oblastech, která slouží buď k tvorbě limitů u látek, u nichž limity stanoveny zatím nejsou, nebo k mapování výskytu určitých látek na území EU.

Výsledky monitoringu cizorodých látek jednotlivých členských států jsou využity a zpracovány v pracovních orgánech EK. Experti jak dozorových organizací podílejících se na provádění monitoringu cizorodých látek, tak Ministerstva zemědělství, se na základě existujících dat mohou aktivně účastnit jednání Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat a jeho jednotlivých podskupin. S ohledem na nové informace a vývoj v Codexu Alimentarius je možno pružně měnit maximální limity některých kontaminujících látek. Jsou stanoveny maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách a je třeba průběžně sledovat jejich dodržování.
Plány monitoringu jednotlivých organizací jsou průběžně upravovány o některé analýzy kontaminantů či o komodity, jak bylo projednáno a dohodnuto v pracovních skupinách Evropské komise, a ve vazbě na plnění právních předpisů Komise. Zároveň se přihlíží na zjištění notifikovaná systémem RASFF. Zadání požadavků na zajišťování monitoringu cizorodých látek se pružně mění s požadavky Evropské komise.


zobrazit po
24.6.2010

Monitoring cizorodých látek – rok 2000

Informace o sledování cizorodých látek v potravních řetězcích resortu zemědělství. Výsledky roku 2000 jsou uvedeny pouze na webových stránkách.


2.2.2010

Výsledky sledování kontaminace ryb z volných vod – 2009

V roce 2009 byly zjišťovány koncentrace toxických kovů (Hg, Pb, Cd), perzistentních organochlorových polutantů (POPs – PCB, DDT, HCH, HCB), ve svalovině indikátorových druhů ryb v lokalitách: údolní nádrž Dalešice, Vltava 20 - Kořensko, údolní nádrž Vranov, údolní nádrž Rozkoš, údolní nádrž Jesenice, údolní nádrž Větrov, Vltava 28 (P) – Vyšší Brod.


2.2.2010

Kontaminace ryb z volných vod 2008

Problematika hygieny potravin se v současné době stává prioritou Evropské unie. Česká republika pak pod vlivem přibližování k EU vyvíjí velké úsilí sledování současného celosvětového trendu rozvoje hygieny potravin. Toto úsilí je směrováno především do oblasti strategie bezpečnosti potravin.


2.2.2010

Kontaminace ryb z volných vod - 2007

Jelikož se ryby z volných vod významně podílejí na celkové spotřebě ryb v ČR, je z hlediska naplňování strategie bezpečnosti potravin zapotřebí věnovat pozornost také kontrole zatížení ryb žijících ve volných vodách, přičemž by bylo vhodné zaměřit se na druhy preferované (konzumované) sportovními rybáři.


13.8.2009

Monitoring cizorodých látek v roce 2008 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Zpráva o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých látek v potravních řetězcích v resortu zemědělství v roce 2008.


29.10.2008

Monitoring cizorodých látek v roce 2007 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 2 MB)

Zpráva o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých látek v potravních řetězcích v resortu zemědělství v roce 2007.


26.11.2007

Monitoring cizorodých látek v roce 2006 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Zpráva o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých látek v potravních řetězcích v resortu zemědělství v roce 2006.


26.8.2007

Souhrnné výsledky sledování a vyhodnocování cizorodých látek v potravních řetězcích v resortu zemědělství v roce 2006 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 107 KB)


6.12.2006

Výsledky sledování kontaminace ryb z volných vod - 2006

Studie Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického.


12.9.2006

Monitoring cizorodých látek v roce 2005 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1012 KB)

Zpráva o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých látek v potravních řetězcích v resortu zemědělství v roce 2005.

zobrazit po