přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Monitoring cizorodých látek

Program "Monitoring cizorodých látek" zahrnuje sledování cizorodých látek v celém potravním řetězci, nejen v potravinách, ale i v surovinách. Každoroční sledování přináší ucelený pohled na zatížení agrárního a potravinářského sektoru jednotlivými kontaminanty. Monitorování je pro ČR závazné a vychází z každoročních doporučení Evropské komise k získání srovnatelných dat v daných oblastech, která slouží buď k tvorbě limitů u látek, u nichž limity stanoveny zatím nejsou, nebo k mapování výskytu určitých látek na území EU.

Výsledky monitoringu cizorodých látek jednotlivých členských států jsou využity a zpracovány v pracovních orgánech EK. Experti jak dozorových organizací podílejících se na provádění monitoringu cizorodých látek, tak Ministerstva zemědělství, se na základě existujících dat mohou aktivně účastnit jednání Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat a jeho jednotlivých podskupin. S ohledem na nové informace a vývoj v Codexu Alimentarius je možno pružně měnit maximální limity některých kontaminujících látek. Jsou stanoveny maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách a je třeba průběžně sledovat jejich dodržování.
Plány monitoringu jednotlivých organizací jsou průběžně upravovány o některé analýzy kontaminantů či o komodity, jak bylo projednáno a dohodnuto v pracovních skupinách Evropské komise, a ve vazbě na plnění právních předpisů Komise. Zároveň se přihlíží na zjištění notifikovaná systémem RASFF. Zadání požadavků na zajišťování monitoringu cizorodých látek se pružně mění s požadavky Evropské komise.


zobrazit po
  • 1
19.9.2019

Monitoring cizorodých látek v potravních řetězcích v resortu zemědělství v roce 2018

Odbor bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství vydal Zprávu o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých látek v potravních řetězcích v resortu zemědělství v roce 2018.


17.10.2018

Víceletý kontrolní plán pro rezidua pesticidů 2019 - 2021

Ministerstvo zdravotnictví České republiky vypracovalo „Víceletý kontrolní plán pro rezidua pesticidů 2019 - 2021".


10.9.2018

Zpráva o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých látek v potravních řetězcích v resortu zemědělství v roce 2017

Odbor bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství vydal Zprávu o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých látek v potravních řetězcích v rezortu zemědělství v roce 2017.


25.10.2017

Víceletý kontrolní plán pro rezidua pesticidů 2018 - 2020

Ministerstvo zdravotnictví České republiky vypracovalo „Víceletý kontrolní plán pro rezidua pesticidů 2018 - 2020".


27.9.2017

Zpráva o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých látek v potravních řetězcích v resortu zemědělství v roce 2016

Odbor bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství vydal Zprávu o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých látek v potravních řetězcích v rezortu zemědělství v roce 2016.


1.11.2016

Víceletý kontrolní plán pro rezidua pesticidů 2017 - 2019, ČR

Ministerstvo zdravotnictví České republiky vypracovalo „Víceletý kontrolní plán pro rezidua pesticidů 2017 - 2019".


14.9.2016

Kontaminace potravin a krmiv cizorodými látkami byla v ČR nízká i v roce 2015

Odbor bezpečnosti potravin vydal Zprávu o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých látek v potravních řetězcích v rezortu zemědělství v roce 2015.


9.2.2016

Víceletý kontrolní plán pro rezidua pesticidů 2016 - 2018, ČR

Ministerstvo zdravotnictví České republiky vypracovalo „Víceletý kontrolní plán pro rezidua pesticidů 2016 - 2018".


Zpráva o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých látek v potravních řetězcích v rezortu zemědělství v roce 2014

Odbor bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství vydal Zprávu o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých látek v potravních řetězcích v rezortu zemědělství v roce 2014.


13.4.2015

Víceletý kontrolní plán pro rezidua pesticidů 2015 - 2017

Ministerstvo zdravotnictví České republiky vypracovalo „Víceletý kontrolní plán pro rezidua pesticidů 2015-2017.


1.9.2014

Zpráva o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých látek v potravních řetězcích v resortu zemědělství v roce 2013

Odbor bezpečnosti potravin (MZe) vydal Zprávu o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých látek v potravních řetězcích v resortu zemědělství v roce 2013.


25.9.2013

Zpráva o monitoringu cizorodých látek v potravních řetězcích v r. 2012 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 3 MB)

Ministerstvo zemědělství - Odbor bezpečnosti potravin vydal Zprávu o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých látek v potravních řetězcích v resortu zemědělství v roce 2012.


5.10.2012

Zpráva o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých látek v potravních řetězcích v resortu MZe v roce 2011 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Každoroční sledování cizorodých látek v potravních řetězcích přináší ucelený pohled na zatížení agrárního a potravinářského sektoru jednotlivými kontaminanty. Monitorování je pro ČR závazné a vychází z každoročních doporučení Evropské komise k získání srovnatelných dat v daných oblastech, která slouží buď k tvorbě limitů u látek, u nichž limity stanoveny zatím nejsou, nebo k mapování výskytu určitých látek na území EU.


12.4.2012

Víceletý kontrolní plán pro residua pesticidů 2012-2014

Ministerstvo zdravotnictví – úsek ochrany veřejného zdraví a řízení hygienické služby předkládá dokument „Víceletý kontrolní plán pro residua pesticidů 2012-2014“.


7.9.2011

Zpráva o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých látek v potravních řetězcích v rezortu zemědělství v roce 2010

Každoroční monitoring cizorodých látek zahrnuje sledování možné kontaminace potravin, krmiv a surovin určených k jejich výrobě, včetně biomonitoringu, tj. kontaminace volně žijících organismů, které doplňují spotřební koš člověka. Zároveň jsou sledovány i složky prostředí, které tuto kontaminaci mohou způsobit nebo ovlivnit. Patří mezi ně půda, povrchová voda a vstupy do těchto složek prostředí.


24.8.2011

Kvalita ryb v českých a moravských tocích

Ve spolupráci Ministerstva zemědělství (Úřad pro potraviny, odbor bezpečnosti potravin) a Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (Fakulta rybářství a ochrany vod, Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický) proběhl v letech 2006 – 2010 projekt sledování kontaminace ryb z volných vod.


30.5.2011

Kontaminace ryb z volných vod - zpráva za rok 2010

Cílem projektu je sledovat zatížení ryb žijících ve významných rybářských revírech ČR vybranými toxickými látkami a posuzovat případná hygienická rizika pro jejich konzumenty – sportovní rybáře.


3.5.2011

Kontrola a monitoring cizorodých látek v potravních řetězcích - zpráva ÚKZÚZ za rok 2010

Zpráva Odboru bezpečnosti krmiv a půdy Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) se týká bezpečnosti půdy v roce 2010.


29.3.2011

Kontaminace potravinového řetězce cizorodými látkami, situace v roce 2010

Zpráva zveřejněná Státní veterinární správou České republiky (SVS ČR) v březnu uvádí výsledky a hodnotí stav v obsahu reziduí a kontaminantů (tzv. cizorodých látek) v krmivech, u živých zvířat na farmách, v surovinách a potravinách živočišného původu. Jsou v ní data za rok 2010, a také některé grafy s vyjádřením trendu v průměrném obsahu reziduí a cizorodých látek - převážně od roku 1990.


21.9.2010

Monitoring cizorodých látek v roce 2009

Zpráva o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých látek v potravních řetězcích v rezortu zemědělství v roce 2009.


24.6.2010

Monitoring cizorodých látek – rok 2000

Informace o sledování cizorodých látek v potravních řetězcích resortu zemědělství. Výsledky roku 2000 jsou uvedeny pouze na webových stránkách.


2.2.2010

Výsledky sledování kontaminace ryb z volných vod – 2009

V roce 2009 byly zjišťovány koncentrace toxických kovů (Hg, Pb, Cd), perzistentních organochlorových polutantů (POPs – PCB, DDT, HCH, HCB), ve svalovině indikátorových druhů ryb v lokalitách: údolní nádrž Dalešice, Vltava 20 - Kořensko, údolní nádrž Vranov, údolní nádrž Rozkoš, údolní nádrž Jesenice, údolní nádrž Větrov, Vltava 28 (P) – Vyšší Brod.


2.2.2010

Kontaminace ryb z volných vod 2008

Problematika hygieny potravin se v současné době stává prioritou Evropské unie. Česká republika pak pod vlivem přibližování k EU vyvíjí velké úsilí sledování současného celosvětového trendu rozvoje hygieny potravin. Toto úsilí je směrováno především do oblasti strategie bezpečnosti potravin.


2.2.2010

Kontaminace ryb z volných vod - 2007

Jelikož se ryby z volných vod významně podílejí na celkové spotřebě ryb v ČR, je z hlediska naplňování strategie bezpečnosti potravin zapotřebí věnovat pozornost také kontrole zatížení ryb žijících ve volných vodách, přičemž by bylo vhodné zaměřit se na druhy preferované (konzumované) sportovními rybáři.


13.8.2009

Monitoring cizorodých látek v roce 2008 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Zpráva o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých látek v potravních řetězcích v resortu zemědělství v roce 2008.


29.10.2008

Monitoring cizorodých látek v roce 2007 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 2 MB)

Zpráva o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých látek v potravních řetězcích v resortu zemědělství v roce 2007.


26.11.2007

Monitoring cizorodých látek v roce 2006 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Zpráva o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých látek v potravních řetězcích v resortu zemědělství v roce 2006.


26.8.2007

Souhrnné výsledky sledování a vyhodnocování cizorodých látek v potravních řetězcích v resortu zemědělství v roce 2006 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 107 KB)


6.12.2006

Výsledky sledování kontaminace ryb z volných vod - 2006

Studie Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického.


12.9.2006

Monitoring cizorodých látek v roce 2005 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1012 KB)

Zpráva o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých látek v potravních řetězcích v resortu zemědělství v roce 2005.


13.7.2005

Monitoring cizorodých látek v roce 2004 DOC Otevírá se do nového okna. (DOC, 211 KB)

Zpráva o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých látek v potravních řetězcích v resortu zemědělství v roce 2004.


16.11.2004

Monitoring cizorodých látek v roce 2003 DOC Otevírá se do nového okna. (DOC, 164 KB)

Zpráva o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých látek v potravních řetězcích v resortu zemědělství v roce 2003.


4.7.2003

Informace o sledování cizorodých látek v resortu zemědělství situace v roce 2002

Informace o sledování cizorodých látek v potravních řetězcích resortu zemědělství. Výsledky roku 2002 jsou uvedeny pouze na Internetu.


22.4.2003

Cizorodé látky v r. 2001

Informace o výsledcích sledování cizorodých látek v resortu zemědělství - situace v roce 2001.

zobrazit po
  • 1