přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Koordinační skupina bezpečnosti potravin

Koordinace činností jednotlivých rezortů a dalších organizací.

Zajištění ochrany zdraví a podpory zájmů spotřebitele prostřednictvím bezpečných potravin vyžaduje vysokou míru spolupráce a koordinaci aktivit všech zainteresovaných vládních i nevládních institucí v rámci vymezených kompetencí.

V roce 2002 byla proto v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 10. prosince 2001 č. 1320 ke Strategii zajištění bezpečnosti (nezávadnosti) potravin v ČR ustavena meziresortní Koordinační skupina bezpečnosti potravin (KSBP). Jsou v ní zastoupeny ústřední orgány státní správy, příslušné orgány státního dozoru, spotřebitelské a profesní organizace. Pro podporu činnosti KSBP jsou podle potřeby vytvářeny pracovní skupiny k jednotlivým problematikám. Sekretariátem KSBP je odbor bezpečnosti potravin ministerstva zemědělství.

Úkolem KSBP je zejména koordinace činností jednotlivých rezortů a stanovení priorit v oblasti bezpečnosti potravin, zajištění vzájemné spolupráce na národní úrovni, posilování spolupráce s národními institucemi bezpečnosti potravin členských států EU a EFSA.

KSBP umožňuje zapojení zájmových svazů (Potravinářská komora, Agrární komora, Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR) a nevládních organizací (spotřebitelská sdružení) do systému bezpečnosti potravin. Tato sdružení a organizace představují důležitý hlas producentů a spotřebitelů potravin a krmiv.

Konkrétní odpovědnost jednotlivých rezortů viz Systém bezpečnosti potravin v ČR.

 

Přílohy


zobrazit po
6.1.2004

Zápis 6. z jednání Koordinační skupiny

Zápis ze 6. zasedání Koordinační skupiny bezpečnosti potravin (KS), uskutečněného na MZe dne 21. 10. 2003.


3.11.2003

Zápis 5. z jednání Koordinační skupiny

Zápis z 5. zasedání Koordinační skupiny bezpečnosti potravin (KS), uskutečněného na MZe dne 13. 5. 2003.


23.4.2003

Zápisy 1. - 4. z jednání Koordinační skupiny

Zápisy z 1. - 4. zasedání Koordinační skupiny bezpečnosti potravin.

zobrazit po