přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Koordinační skupina bezpečnosti potravin

Koordinace činností jednotlivých rezortů a dalších organizací.

Zajištění ochrany zdraví a podpory zájmů spotřebitele prostřednictvím bezpečných potravin vyžaduje vysokou míru spolupráce a koordinaci aktivit všech zainteresovaných vládních i nevládních institucí v rámci vymezených kompetencí.

V roce 2002 byla proto v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 10. prosince 2001 č. 1320 ke Strategii zajištění bezpečnosti (nezávadnosti) potravin v ČR ustavena meziresortní Koordinační skupina bezpečnosti potravin (KSBP). Jsou v ní zastoupeny ústřední orgány státní správy, příslušné orgány státního dozoru, spotřebitelské a profesní organizace. Pro podporu činnosti KSBP jsou podle potřeby vytvářeny pracovní skupiny k jednotlivým problematikám. Sekretariátem KSBP je odbor bezpečnosti potravin ministerstva zemědělství.

Úkolem KSBP je zejména koordinace činností jednotlivých rezortů a stanovení priorit v oblasti bezpečnosti potravin, zajištění vzájemné spolupráce na národní úrovni, posilování spolupráce s národními institucemi bezpečnosti potravin členských států EU a EFSA.

KSBP umožňuje zapojení zájmových svazů (Potravinářská komora, Agrární komora, Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR) a nevládních organizací (spotřebitelská sdružení) do systému bezpečnosti potravin. Tato sdružení a organizace představují důležitý hlas producentů a spotřebitelů potravin a krmiv.

Konkrétní odpovědnost jednotlivých rezortů viz Systém bezpečnosti potravin v ČR.

 

Přílohy


zobrazit po
9.1.2014

Zápis z 26. jednání Koordinační skupiny bezpečnosti potravin bezpečnosti potravin

26. zasedání Koordinační skupiny bezpečnosti potravin (KSBP), stálého poradního orgánu ministra zemědělství v oblasti bezpečnosti potravin, se uskutečnilo 10. prosince 2013 v budově Ministerstva zemědělství v Praze. Jednání se zúčastnili zástupci ústředních orgánů státní správy, dozorových orgánů, spotřebitelských a profesních organizací.


24.7.2013

Zápis z 25. jednání Koordinační skupiny bezpečnosti potravin PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 419 KB)

25. zasedání Koordinační skupiny bezpečnosti potravin (KSBP), stálého poradního orgánu ministra zemědělství v oblasti bezpečnosti potravin, se uskutečnilo 26. června 2013 v budově Ministerstva zemědělství v Praze. Jednání se zúčastnili zástupci ústředních orgánů státní správy, dozorových orgánů, spotřebitelských a profesních organizací.


Zápis z 24. jednání KSBP PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 205 KB)

Zasedání Koordinační skupiny bezpečnosti potravin (KSBP), stálého poradního orgánu ministra zemědělství v oblasti bezpečnosti potravin, se uskutečnilo 12 . prosince 2012 v budově Ministerstva zemědělství v Praze. Jednání se zúčastnili zástupci ústředních orgánů státní správy, dozorových orgánů, spotřebitelských a profesních organizací.


9.10.2012

Zápis z 23. zasedání Koordinační skupiny bezpečnosti potravin

Zasedání Koordinační skupiny bezpečnosti potravin (KSBP), stálého poradního orgánu ministra zemědělství v oblasti bezpečnosti potravin, se uskutečnilo 13 . června 2012 v budově Ministerstva zemědělství v Praze. Jednání se zúčastnili zástupci ústředních orgánů státní správy, dozorových orgánů, spotřebitelských a profesních organizací.


15.12.2011

Zápis z 22. zasedání Koordinační skupiny bezpečnosti potravin

Zasedání Koordinační skupiny bezpečnosti potravin (KSBP), stálého poradního orgánu ministra zemědělství v oblasti bezpečnosti potravin, se uskutečnilo 24. listopadu 2011. V KSBP jsou zastoupeny ústřední orgány státní správy, dozorové orgány, spotřebitelské a profesní organizace.


27.7.2011

Zápis z 21. zasedání Koordinační skupiny bezpečnosti potravin

Zápis z 21. zasedání Kordinační skupiny bezpečnosti potravin, které se uskutečnilo 21. června 2011 v budově Ministerstva zemědělství.


17.1.2011

Zápis z 20. zasedání Koordinační skupiny bezpečnosti potravin

Zápis z 20. zasedání Kordinační skupiny bezpečnosti potravin, které se uskutečnilo na Ministerstvu zemědělství dne 15. prosince 2010.


31.8.2010

Strategie bezpečnosti potravin a výživy, Koordinační skupina bezpečnosti potravin

Bezpečnost potravin je dlouhodobě jednou z priorit České republiky a oblast výživy je zásadní z pohledu dlouhodobého zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva a prakticky se dotýká oblastí produkce zemědělských surovin a jejich zpracování na potraviny.


4.1.2010

Zápis z 19. zasedání Koordinační skupiny bezpečnosti potravin DOC Otevírá se do nového okna. (DOC, 258 KB)

Zápis z 19. zasedání Koordinační skupiny bezpečnosti potravin (KSBP) uskutečněného na MZe dne 9. prosince 2009.


8.12.2009

Zápis z 18. zasedání Koordinační skupiny bezpečnosti potravin DOC Otevírá se do nového okna. (DOC, 220 KB)

Zápis z 18. zasedání Koordinační skupiny bezpečnosti potravin (KSBP) uskutečněného na MZe dne 8. prosince 2008.

zobrazit po