přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Informační centrum bezpečnosti potravin

IC Bezpečnosti potravin

Informační centrum bezpečnosti potravin (ICBP) vzniklo v roce 2002 na základě usnesení vlády ČR č. 1320/2001 ke Strategii zajištění bezpečnosti potravin v České republice. ICBP je součástí odboru bezpečnosti potravin ministerstva zemědělství. Jeho úkolem je získávat a třídit dostupné informace z oblasti bezpečnosti potravin, zajišťovat jejich tok k příslušným institucím, zajišťovat osvětu a organizovat vzdělávací akce pro spotřebitele.

Uživatelé služeb ICBP dostávají ověřené a srozumitelné informace pokrývající celý řetězec výroby potravin, tj. od farmy až po konečného spotřebitele. Vedle problematiky bezpečnosti (nezávadnosti) potravin se ICBP zaměřuje na otázky výživy obyvatel s cílem dosáhnout zlepšení zdravotního stavu populace v ČR.

Informační centrum bezpečnosti potravin zajišťuje:

1) Internetové stránky a aplikace

Internetové stránky bezpecnostpotravin.cz
Internetové stránky bezpecnostpotravin.cz poskytují základní informace o problematice bezpečnosti potravin a systému jejího zabezpečení v rámci ČR. K dispozici jsou tiskové zprávy dozorových orgánů, hlášení systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF), aktuální informace o možném riziku z potravin, hygieně při manipulaci s potravinami, ale i informace z oblasti výživových doporučení. Uživatelé internetových stránek mohou zdarma využívat službu tzv. e-mail listu, tj. po zaregistrování je jim zasílán souhrn aktuálních informací v periodicitě, kterou si sami určí.

Rychlé informace o závadných potravinách na českém trhu
Prostřednictvím internetových stránek bezpecnostpotravin.cz se uživatelé mohou zaregistrovat k elektronickému zasílání zpráv o závadných potravinách, které v tržní síti zachytily dozorové orgány. Další informace (i k hromadným registracím) na e-mailové adrese olafdeutsch@mzecz nebo na telefonním čísle 221 81 2361,  607 886 278.

Bezpečnost potravin A-Z
Slovník Bezpečnost potravin A-Z objasňuje základní termíny z  problematiky bezpečnosti potravin, potravinářství, výživy a z dalších souvisejících oborů. Slovník je volně dostupný z internetových stránek bezpecnostpotravin.cz. Vstup do slovníku Bezpečnost potravin A-Z zde.

Aplikace do mobilních telefonů "Víš co jíš?"

Odbor bezpečnosti potravin Úřadu pro potraviny Ministerstva zemědělství  spustil novou aplikaci „Víš co jíš?“, určenou pro majitele mobilních telefonů, které pracují v operačním systému Android verze 2.3.3 (Gingerbread) a vyšších verzích. Nový program přináší do mobilních telefonů přehledný seznam povolených potravinářských přídatných látek (tzv. Éček) s jejich detailním popisem a výkladový slovník pojmů „Bezpečnost potravin A-Z“.

Nová aplikace do mobilních telefonů "Víš co jíš?" je ke stažení na adrese:  https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.viscojis

Internetové stránky viscojis.cz
Internetové stránky viscojis.cz  jsou primárně určeny spotřebitelům. Na jejich tvorbě se podílejí odborníci z rezortu ministerstva zdravotnictví a ministerstva zemědělství, a to ve spolupráci s odborníky z České zemědělské univerzity. Uvedené stránky poskytují seriózní a ověřené informace o potravinách, možných rizicích z konzumace potravin, výživových a hygienických doporučeních a řadu zajímavostí z domova i ze zahraničí.

Součástí webových stránek je aplikace, která je přímo vázaná na výukový program pro pedagogy 2. stupně ZŠ "Výživa ve výchově ke zdraví" a pracovní sešity, které jsou určené pro žáky osmých a devátých tříd ZŠ.

Internetové stránky foodsafety.cz
Internetové stránky foodsafety.cz jsou určeny zahraničním uživatelům. Poskytují jim informace o tom, jak funguje v České republice systém zabezpečení nezávadných potravin. Uživatelé ze zahraničí mají k dispozici vybrané překlady tiskových zpráv dozorových orgánů a kontakty na organizace, které jsou součástí systému bezpečnosti potravin v ČR. Dostávají rovněž informace z koordinačního místa (Focal Point) pro technickou a vědeckou spolupráci s EFSA.

2) Vzdělávací aktivity a přednášková činnost ICBP

Výukové programy pro děti předškolního věku a 1. stupně ZŠ
Výukové programy vycházejí z doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO) „5 klíčů k bezpečnému stravování“ - dospělá verze „5 klíčů k bezpečnému stravování“ - dětská verze.
Od roku 2011 programy volně čerpají i z programu „Výživa ve výchově ke zdraví“. Na realizaci zábavných programů pro děti se podílejí Sdružení Tereza a hudební skupina Vanda a Standa. Programy jsou nabízeny zdarma pouze předškolním zařízením a 1. stupni ZŠ.

Přednášky pro žáky 2. stupně ZŠ
Cílem přednáškové činnosti je představit nový produkt ICBP pro děti a pedagogy 2. stupně ZŠ. Téma bezplatných přednášek je sestaveno podle osnovy nového výukového programu pro pedagogy 2. stupně („Výživa ve výchově ke zdraví“). V rámci přednášky vedené jedním nebo dvěma odbornými lektory jsou probírána témata týkající se problematiky zdravé výživy, základních hygienických a stravovacích návyků, alimentárních onemocnění.

Přednášky pro dospělé spotřebitele
ICBP realizuje v omezené míře i přednášky pro dospělé spotřebitele a studenty středních škol. Cílem přednášek je poskytnout informace o fungování systému bezpečnosti potravin v ČR. Přednášky pro spotřebitele jsou plně hrazeny z prostředků MZe.

Hlavní témata přednášek:

  • Systém bezpečnosti potravin
  • Činnost Informačního centra bezpečnosti potravin (jak získat  informace)
  • Prevence onemocnění z potravin, zdravá výživa

Elektronická učebnice Výukový program pro resort MŠMTVýživa ve výchově ke zdraví
Elektronická učebnice  byla vypracována ve spolupráci s 3. lékařskou fakultou UK a je určen pro pedagogy a žáky 2. stupně ZŠ. Cílem produktu je nabídnout rezortu MŠMT kvalitní produkt pro výuku žáků 2. stupně ZŠ, který vychází pouze z ověřených informačních zdrojů. Samotný program je rozdělen na šest základních témat:

  • Živiny a voda
  • Výživová doporučení
  • Výživa a nemoci
  • Nákazy z potravin a jejich prevence
  • Otravy z jídla
  • Potravinová bezpečnost

Každý pedagog má možnost si ke své výuce vybrat požadované téma. K výuce jsou  připraveny k volnému stažení pracovní sešity k elektronické učebnici pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ, který  slouží k procvičení probrané kapitol. Výukový program a pracovní sešity jsou  k dispozici  na hlavní stránce webových stránek viscojis.cz/teens ale i na stránkách www.bezpecnostpotravin.cz.

Další vzdělávací akce pro spotřebitele
ICBP realizuje pro spotřebitelskou veřejnost kromě přednášek a výukových programů i další akce s tématikou bezpečnosti potravin, na kterých spotřebitelé získávají podrobné informace k dané problematice. Součástí tzv. Dnů bezpečnosti potravin jsou nejenom přednášky, ale i realizace výše uvedených programů pro děti, popřípadě i rozdávání materiálů z produkce ICBP. Aktivity ICBP se realizují pouze na akcích nekomerčního charakteru, např. pro školská zařízení, zdravá města, Státní zdravotní ústav - regionální pracoviště podpory zdraví apod.
Další informace ke vzdělávacím  aktivitám ICBP získáte u Olafa Deutsche (tel.: 607 886 278, e-mail: olafdeutsch@mzecz).

3) Tiskový materiál ICBP

Propagační materiály a publikace
ICBP poskytuje veřejnosti řadu vzdělávacích materiálů – publikací, letáků a příruček. Publikace jsou k dispozici v elektronické verzi zde.  Označené materiály lze získat v omezeném množství v tištěné formě, a to přímo na adrese MZe, Těšnov 17, Praha,  nebo poštou na vyžádání (e-mail: olafdeutsch@mzecz).
Všechny publikace jsou k dispozici zdarma, včetně úhrady poštovného. Publikace jsou určené (v omezeném množství)  pouze na aktivity k danému tématu.

Související odkazy


zobrazit po
2.10.2014

Přednáška na ZŠ Klánovice

Některé přednášky na základních školách jsou pro lektory hodně náročné.


17.9.2014

Zahájení cyklu 43 seminářů pro střední školy

V úterý 9. 9. 2014 byl za účasti náměstka hejtmana Středočeského kraje pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy, PaeDr. Milana Němce a ředitele odboru strategie a řízení ochrany a podpory veřejného zdraví Ministerstva zdravotnictví ČR MUDr. Stanislava Wasserbauera slavnostně zahájen přednáškový cyklus na téma Bezpečnost potravin a zdravá výživa.


20.8.2014

Farmářská slavnost 23. 8. 2014 na farmě rodiny Poláčkových

Farmářská slavnost pro širokou veřejnost a především pro rodiny s dětmi se uskuteční 23. srpna na farmě rodiny Poláčkových v Holi u Velkých Přílep.


18.8.2014

Nové publikace edice „Jak poznáme kvalitu?“

Informační centrum bezpečnosti potravin MZe má na skladě nové publikace z edice "Jak poznáte kvalitu".


11.8.2014

Farmářské slavnosti 16. Srpna 2014 na kozí Farmě Nový Dvůr

Informační centrum bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství Vás zve v sobotu 16. Srpna 2014 od 10.00 hodin na celodenní program Farmářské slavnosti, který se koná na kozí Farmě Nový Dvůr, Sosnová 83, okr. Česká Lípa.


8.8.2014

Významná potravinářská akce na výstavě Země živitelka - seminář Aktuální změny potravinářské legislativy

Odborný seminář na téma Aktuální změny na potravinářské legislativy se bude konat v pátek dne 29. srpna 2014 od 13:00 do 15:00 hodin v konferenčním sále pavilonu Z Výstaviště České Budějovic, Husova 423, České Budějovice.


8.8.2014

Den zdraví na výstavě Země živitelka 2014

V rámci doprovodných aktivit pořádá Ministerstvo zemědělství, Sekce potravinářských výrob a Úřad pro potraviny na výstavě Země živitelka v neděli 31. 8. 2014 „Den zdraví".


19.6.2013

Farmařské slavnosti na velkostatku rodiny Jankových ve Vysoké Libyni u Kralovic

Farmářské slavnosti pro rodiny s dětmi se budou konat na velkostatku rodiny Jankových ve Vysoké Libyni u Kralovic na Plzeňsku dne 22. června 2013.


24.4.2013

Den zdraví na SZŠ v Chomutově

Informační centrum bezpečnosti potravin realizovalo přednášky na Střední zdravotní škole v Chomutově.


16.4.2013

Publikace E-kódy, Příručka pro provozovatele potravinářských podniků

Informační centrum bezpečnosti potravin nabízí spotřebitelům novou publikaci Přídatné látky v potravinách, kterou vydala Česká technologogická platforma.

zobrazit po