přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Možnosti využití rostlin z fytosanačních postupů pro produkci bioplynu v bioplynových stanicích (Závěrečná zpráva, Brno 2015)

20.1.2016

Geršl M., Mareček J., Šotnar M., Koutný T., Kudělka J., Šofrová J.

V současné době, kdy často poptávka po tradičních substrátech jako je hnůj, kejda a siláž začíná převyšovat nabídku, je nutné detailně zhodnotit také možnosti jiných substrátů. Jednou z možností je použití substrátů v podobě siláží z rostlin, které byly využity k bioremediaci, resp. fytoremediaci kontaminovaných půd.

Autoři upozorňují, že se jedná o specifický výzkum. Vzorky v tomto případě mohou být zpracovávány jinými než obvyklými metodami, zvlášť byla hodnocena podsítná frakce digestátu, která je nejdostupnější pro přítomné mikroorganizmy a její složení se od celkového substrátu může značně lišit. Uvedené výsledky analýz nelze použít pro běžné hodnocení bioplynových stanic podle platné legislativy.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem