přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
17.12.2010

Stimulace fermentačního procesu v provozu bioplynových stanic

Kapalný fugát je nositelem nezanedbatelných reziduí organických látek, ale protože se využívá nejčastěji jako zálivková voda, respektive jako hnojivá zálivka, je riziko protrahovaných úniků zápašných složek způsobovaných evaporací nevsáknutých podílů do pedosféry daleko aktuálnější a závažnější, a také obecně atakovatelnější.


17.12.2010

Ovlivnění kvality digestátu bioplynových stanic vzhledem k jeho následnému využití jako hnojivé zálivky v rostlinné výrobě

Autoři programu jsou přesvědčeni, že je třeba hledat a bezodkladně volit postupy rychle uplatnitelné, které jsou jak technicky, tak i ekonomicky dostupné, a přitom také plně spolehlivé a působící v co nejširším spektru variabilních zdrojů a zařízení produkujících jako katabolity rozmanité organické zátěže, a to nejenom plynného skupenství.


17.12.2010

Komplexní zhodnocení nejlepších dostupných technik (BAT) ve vybraném zemědělském zařízení

V komplexním zhodnocení je zastoupeno více kategorií průmyslových činností dle příl. č.1, zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci v platném znění.


7.7.2010

Environmentální techniky a technologie

Využití obnovitelných zdrojů energie v zemědělství, zemědělské bioplynové stanice.


20.1.2010

Zpracování čistírenských kalů na ČOV metodou intenzivního kompostování na technický substrát

Tento program je třeba mj. chápat jako pokus o instalaci metody praktické, rychlé a relativně nenáročné nápravy příkladně nově zjišťované hluboké karence organické hmoty, např. v půdách lesních celků. Je to ale také program, který nastoluje trend sanace a hygienizace biotického prostředí.


20.1.2010

Možnosti a využití hydrotermické stabilizace BRO

Cílem studie je nastínit možnosti využití, a také úskalí provozování, technologického zařízení SBM Olšovec vzhledem k biologicky rozložitelným odpadům a hydrotermické stabilizaci jako hygienizační jednotku a drtič specifického druhu materiálu, a také vhodnost zatřízení ke zpracovávání produktů kompostáren.


8.12.2008

Aplikace mikrobiotechnologických prostředků PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Aplikace mikrobiotechnologických prostředků ve výrobních procesech s koncovou technologií výroby bioplynu.


8.12.2008

MKM a bioplyn FV PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 334 KB)

Uplatnění a ověření možnosti využití masokostní moučky (MKM) a kejdy v režimu výroby bioplynu s aplikací biopreparátů.


8.12.2008

Návrh mikrobiální sanace PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 919 KB)

Návrh mikrobiální sanace v technologiích bioplynových stanic – pro provozní aplikace mikrobiotechnologických prostředků ve vybraných provozech bioplynových stanic.


8.12.2008

Příručka pro nakládání s digestátem a nugátem PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 783 KB)

Příručka Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, Institutu celoživotního vzdělávání ve spolupráci s Ústavem zemědělské, potravinářské a environmentální techniky.

zobrazit po