přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Chcete se stát členem CEF nebo ANS panelu EFSA?

3.5.2013

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) vydal výzvu potenciálním zájemcům o členství ve Vědeckém panelu pro potravinářské přídatné látky a nutriční zdroje přidávané do potravin (ANS) a Vědeckého panelu pro předměty a materiály přicházející do styku s potravinami, enzymy, látky určené k aromatizaci a pomocné látky (CEF).

Odborníci jsou vyzváni odpovědět na výzvu do 17. června 2013.

Role EFSA a jeho vědeckých panelů
EFSA je nezávislou evropskou agenturou, jejímž úkolem je posuzovat a komunikovat rizika spojená s potravinovým řetězcem. Vědecké poradenství Úřadu slouží k informování rozhodovacích orgánů EU (Evropské komise, Evropského parlamentu a členských států). Vědecké panely EFSA jsou odpovědné za hodnocení rizik včetně zpracování vědeckých stanovisek. Činnost EFSA v oblastech regulovaných složek potravin a balení je vykonávána dvěma panely. Vědecký panel pro potravinářské přídatné látky a nutriční zdroje přidávané do potravin se zabývá otázkami bezpečnosti používání potravinářských přídatných látek, nutričních zdrojů a dalších látek, které mohou být přidávána do potravin, kromě látek určených k aromatizaci a enzymů. Vědecký panel pro předměty a materiály přicházející do styku s potravinami, enzymy, látky určené k aromatizaci a pomocné látky se zabývá otázkami bezpečnosti používaných předmětů a materiálů přicházejících do styku s potravinami, látkami určenými k aromatizaci a pomocnými látkami a také bezpečností některých procesů souvisejících s potravinami.


Nezávislost vědeckých pracovníků
Vědecké panely jsou složeny z nezávislých vědeckých pracovníků s hlubokou znalostí procesu hodnocení rizik z univerzit, výzkumných ústavů a národních úřadů pro bezpečnost potravin. Všichni členové panelů byli jmenováni na základě otevřeného výběrového řízení na základě prokázané odbornosti. Ta zahrnuje zkušenost v hodnocení rizik a vývoje politik v oblasti bezpečnosti potravin. Pro jejich mateřské organizace je přínosem prohloubení poznání pracovníků v oblasti mezinárodní spolupráce v otázkách bezpečnosti potravin a zviditelnění ve vědecké komunitě. Všechny vědecké výstupy EFSA (stanoviska, zprávy, vodítka atd.) jsou publikovány v EFSA Journal, on-line vědeckém měsíčníku indexovaném v bibliografických databázích.
Tříletý mandát současným členům vědeckých panelů CEF a ANS skončí v červenci 2014. Úspěšní kandidáti budou jmenováni členy panelů na tříleté období, které začne v červenci 2014.

Všechny další informace o výzvách naleznete na internetových stránkách EFSA.
http://www.efsa.europa.eu/en/scpanels/memberscall2011.htm

EFSA

EFSA

 

 

 

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem