přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin EFSA

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) má od roku 2005 své stálé sídlo v italské Parmě. Posláním úřadu je poskytovat nezávislá vědecká stanoviska, vědeckou a technickou podporu pro činnost Evropského společenství ve všech oblastech, které mají přímý nebo nepřímý vliv na bezpečnost potravin a krmiv. Tím má přispívat ke zvyšování důvěry spotřebitelů, hladkému fungování vnitřního trhu a k vysoké úrovni ochrany lidského zdraví, zdraví a pohody zvířat, zdraví rostlin a ochrany životního prostředí.

Více >


zobrazit po
20.4.2011

Zpráva o výsledcích monitoringu výskytu akrylamidu v potravinách v letech 2007 - 2009

Zpráva, která shrnuje údaje za období 2007 – 2009, je třetí ze série zpráv EFSA, které mají napomoci Evropské komisi a členským státům Evropské unie zjistit, zda dobrovolná opatření, která přijal potravinářský průmysl ke snížení obsahu akrylamidu v potravinách, byla úspěšná či nikoliv. EFSA současně provedl odhad expozice, což umožnilo zjistit, jak změny obsahu akrylamidu v různých typech potravin ovlivnily celkové množství akrylamidu, které lidé přijímají ve stravě.


20.4.2011

Technické podmínky školení týkajících se principů a metod hodnocení rizik v oblasti bezpečnosti potravin

Zpráva Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) obsahuje technické podmínky školení na hodnocení rizik, které vypracovala Pracovní skupina EFSA pro školící aktivity o principech a metodách hodnocení rizik v oblasti bezpečnosti potravin.


8.4.2011

Čtvrtá série stanovisek EFSA ke zdravotním tvrzením

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) uveřejnil 8. dubna 2011 stanoviska vědeckého Panelu NDA (pro dietetické produkty, výživu a alergie) k dalším 442 zdravotním tvrzením (podle článku 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006), které navrhly členské státy Evropské Unie a Evropská komise.


8.4.2011

Čtvrtá série stanovisek EFSA ke zdravotním tvrzením

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) uveřejnil 8. dubna 2011 stanoviska vědeckého Panelu NDA (pro dietetické produkty, výživu a alergie) k dalším 442 zdravotním tvrzením (podle článku 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006), které navrhly členské státy Evropské Unie a Evropská komise.


8.4.2011

EFSA uveřejnil opatření na snížení výskytu bakterií z rodu Campylobacter u kuřat

Vědecký Panel pro biologická rizika Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (BIOHAZ EFSA)) vydal vědecké stanovisko posuzující dopad kontrolních opatření na veřejné zdraví, opatření, která by mohla být použita ke snížení výskytu bakterií z rodu Campylobacter u kuřat a kuřecího masa. Experti EFSA také posoudili, zda a do jaké míry mohou vést tato opatření k poklesu počtu případů onemocnění kampylobakteriózou spojených s konzumací kuřecího masa v Evropské unii.


8.4.2011

EFSA uveřejnil opatření na snížení výskytu bakterií z rodu Campylobacter u kuřat

Vědecký Panel pro biologická rizika Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (BIOHAZ EFSA)) vydal vědecké stanovisko posuzující dopad kontrolních opatření na veřejné zdraví, opatření, která by mohla být použita ke snížení výskytu bakterií z rodu Campylobacter u kuřat a kuřecího masa. Experti EFSA také posoudili, zda a do jaké míry mohou vést tato opatření k poklesu počtu případů onemocnění kampylobakteriózou spojených s konzumací kuřecího masa v Evropské unii.


6.4.2011

EFSA posoudil bezpečnost ozařování potravin

Ozařování potravin se používá k usmrcování bakterií způsobujících otravy z potravin, jako jsou například bakterie z rodu Salmonella nebo Campylobacter. Ozařování se také používá pro oddálení zrání ovoce a zastavení klíčení zeleniny, jako jsou brambory a cibule.


4.4.2011

Výzva EFSA k poskytnutí dat o paprikovém extraktu, kapsanthinu, kapsorubinu (E 160c)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) zveřejnil výzvu k poskytnutí dat o genotoxicitě paprikového extraktu, kapsantinu, kapsorubinu (E160c).


22.3.2011

Souhrnná zpráva Evropské unie o vývojových tendencích, původu a výskytu zoonóz v roce 2009

Veterinární i humánní dozorové orgány EU, Evropské centrum pro prevenci a kontrolu infekčních onemocnění (ECDC) a Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) systematicky sledují výskyt onemocnění přenosných ze zvířat na člověka, tj. zoonóz.


24.3.2010

Informační zpravodaje Evropského úřadu pro bezpečnost potravin

EFSA Journal poskytuje bezplatný přístup ke všem dokumentům, které Evropský úřad pro bezpečnost potravin uveřejňuje.

zobrazit po