přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin EFSA

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) má od roku 2005 své stálé sídlo v italské Parmě. Posláním úřadu je poskytovat nezávislá vědecká stanoviska, vědeckou a technickou podporu pro činnost Evropského společenství ve všech oblastech, které mají přímý nebo nepřímý vliv na bezpečnost potravin a krmiv. Tím má přispívat ke zvyšování důvěry spotřebitelů, hladkému fungování vnitřního trhu a k vysoké úrovni ochrany lidského zdraví, zdraví a pohody zvířat, zdraví rostlin a ochrany životního prostředí.

Více >


zobrazit po
30.6.2011

Pátá série stanovisek EFSA ke zdravotním tvrzením

Vědecký Panel pro dietetické produkty, výživu a alergie Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (NDA Panel EFSA) dokončil 30. června 2011 posouzení dalších 536 zdravotních tvrzení. Doposud bylo ve čtyřech sériích publikováno posouzení 2187 zdravotních tvrzení. Panelu NDA zbývá nyní dokončit hodnocení zbývající skupiny 35 tvrzení, výsledky budou EFSA zveřejněny v červenci tohoto roku.


29.6.2011

EFSA: Řasovka Phytophthora ramorum je hrozbou pro evropské lesy, parky a zahrady

V rámci 6. rámcového programu EU byl řešen projekt „Analýza rizik vyplývajících z výskytu škodlivého organismu Phytophthora ramorum, nově identifikovaného patogenu ohrožujícího Evropu a způsobujícího náhlou smrt dubů v USA“ (zkratka RAPRA). Jeho výsledky byly publikovány v únoru 2009. Na základě následné prezentace tohoto PRA (pest risk analysis - analýza rizik vyplývajících z výskytu škodlivého organismu) na jednání Stálého výboru pro zdraví rostlin Evropské komise a přijatých připomínkách ze strany členských států bylo rozhodnuto o zpracování vědeckého stanoviska EFSA před rozhodnutím o dalších krocích.


28.6.2011

Vyšetřování výskytu nákaz Escherichia coli ve Francii, společné hodnocení EFSA a ECDC

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) a Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) poukazují na důležitost důkladného vaření klíčků pro snížení snížení dalšího rizika výskytu Escherichia coli O104. Vědci z EFSA zřizují operační skupinu, která bude koordinovat práce související s vysledováním zdroje kontaminace naklíčených semen.


24.6.2011

Zearalenon v potravinách

Zearalenon je mykotoxin produkovaný některými druhy rodu Fusarium. Běžně se nachází v kukuřici. Na kontaminaci zearalenonem je rovněž náchylný ječmen, oves, pšenice, rýže, čirok a sójové boby. Nebezpečí zearalenonu spočívá v jeho estrogenní aktivitě.


9.6.2011

Stanovisko EFSA ke zdravotnímu riziku STEC v čerstvé zelenině

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) přináší hodnocení expozice spotřebitelů STEC/VTEC (shiga toxin či verotoxin produkující E. coli) prostřednictvím konzumace syrové zeleniny a navrhuje možnosti snižování rizika možné kontaminace potravin a následného onemocnění lidí.


2.6.2011

EFSA zveřejnil výzvu k poskytnutí vědeckých údajů o aspartamu

Dne 4. května 2011 požádala Evropská komise Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) o provedení přehodnocení bezpečnosti aspartamu jako potravinářské přídatné látky - v termínu do 31. července 2012. EFSA zveřejnil 1. června 2011 výzvu k poskytnutí vědeckých údajů o aspartamu (E 951) v souladu s článkem 32 nařízení (ES) č. 1333/2008 a článkem 5 nařízení (EU) 257/2010. Uzávěrka pro poskytování údajů je 30. září 2011.


1.6.2011

Publikace: Spolupráce mezi EFSA a členskými státy: inventura a výhled

Posláním Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) je poskytovat nezávislá vědecká stanoviska, vědeckou a technickou podporu pro činnost Evropského společenství ve všech oblastech, které mají přímý nebo nepřímý vliv na bezpečnost potravin a krmiv.


30.5.2011

Vědecké stanovisko EFSA k polybromovaným difenyletherům (PBDE) v potravinách

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) byl požádán Evropskou komisí o dodání vědeckého stanoviska k polybromovaným difenyletherům (PBDE) v potravinách. PBDE jsou látky zpomalující hoření, jež jsou používány v plastech, textilu či elektronických obvodech. Tyto látky jsou všudypřítomné v životním prostředí, jsou v rostlinách a živočiších a také v potravinách a krmivech.


30.5.2011

EFSA monitoruje propuknutí nemoci způsobené E. coli

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) pozorně sleduje situaci v souvislosti s onemocněními v Německu, která byla způsobena toxinem produkovaným bakterií Escherichia coli.


27.5.2011

Monitorování verotoxin produkující Escherichia coli (VTEC) a identifikaci lidských patogenních typů VTEC

Panel pro biologická nebezpečí Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (BIOHAZ EFSA) byl Evroopskou komisí požádán, aby identifikoval kmeny a/nebo sérotypy VTEC, které jsou patogenní pro člověka.

zobrazit po