přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin EFSA

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) má od roku 2005 své stálé sídlo v italské Parmě. Posláním úřadu je poskytovat nezávislá vědecká stanoviska, vědeckou a technickou podporu pro činnost Evropského společenství ve všech oblastech, které mají přímý nebo nepřímý vliv na bezpečnost potravin a krmiv. Tím má přispívat ke zvyšování důvěry spotřebitelů, hladkému fungování vnitřního trhu a k vysoké úrovni ochrany lidského zdraví, zdraví a pohody zvířat, zdraví rostlin a ochrany životního prostředí.

Více >


zobrazit po
7.11.2011

Nový aplikační helpdesk EFSA: rozšíření služeb a zvýšení transparentnosti

Zahájení činnosti Oddělení Applications Helpdesk Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) je důležitým krokem v posilování služeb, které úřad poskytuje členským státům Evropské unie, svým dalším partnerům v EU a žadatelům.


19.10.2011

EFSA bude analyzovat nové zprávy o bisfenolu A

Evropská komise (EK) požádala Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), aby přezkoumal dvě zprávy o bisfenolu A - po jejich nedávném publikování Francouzským úřadem pro potraviny, životní prostředí, bezpečnost a ochranu zdraví (ANSES).


30.9.2011

Vědecké stanovisko ke strategiím hodnocení genotoxicity

Vědecký výbor zhodnotil na žádost Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) ve svém stanovisku, které vyšlo 30. září 2011 v on-line vědeckém časopise „EFSA JOURNAL“, současný stav vědeckého poznání o strategiích hodnocení genotoxicity aplikovatelných pro bezpečnost potravin a poskytnul v něm komentáře a doporučení týkající se testovacích strategií.


2.9.2011

Aktualizovaná zpráva EFSA o furanu v potravinách

Po shromáždění nejnovějších údajů od členských států EU vydal Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) 1. září 2011 zprávu o výsledcích monitorování úrovně furanu v potravinách. Je to v pořadí již třetí zpráva o obsahu furanu v potravinách, kterou úřad vydal od roku 2009.


25.8.2011

Označování umělých nanomateriálů v potravinách

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) sleduje vývoj v oblasti nanotechnologií v souvislosti s potravinami a krmivy již od roku 2006. Evropská komise požádala v roce 2007 EFSA, aby vypracoval vědecké stanovisko k rizikům, která nanověda a nanotechnologie představují pro oblast potravin a krmiv.


8.8.2011

Dokončení posuzování funkčních zdravotních tvrzení

Zveřejnění závěrečné série 35 stanovisek je završením více než tříleté práce vědců z Panelu pro dietetické výrobky, výživu a alergie Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (Panel NDA EFSA). Od roku 2008 posoudil Panel NDA 2.758 funkčních zdravotních tvrzení1 souvisejících s potravinami (mimo tvrzení týkající se botanikálií).


2.8.2011

EFSA zveřejnil aktualizovaná vodítka k monitoringu vlivu GM rostlin na životní prostředí

Vědecký panel Evropského úřad pro bezpečnost potravin pro geneticky modifikované organismy (GMO Panel EFSA) vydal 2. srpna 2011 aktualizovaná vodítka pro monitorování vlivu geneticky modifikovaných (GM) rostlin na životní prostředí po uvedení na trh Evropské unie (post-market environmental monitoring – PMEM).


1.8.2011

Šestá série stanovisek EFSA k zdravotním tvrzením

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) uveřejnil 28. července 2011 zbývající skupinu 35 stanovisek vědeckého Panelu pro dietetické produkty, výživu a alergie (NDA) ke zdravotním tvrzením (podle článku 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006), které navrhly členské státy Evropské Unie a Evropská komise.


26.7.2011

Analýza základního průzkumu rozšíření salmonel v evropských podnicích s chovem prasat z roku 2008

Ze zprávy Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA, červen 2008) o výskytu salmonel u porážených prasat v pětadvacítce členských států Evropské unie za roky 2006 – 2007 vyplývá, že například i v tak rozvinuté zemi jako je Dánsko byla zjištěna salmonela v 7,7 % vzorků, v sousedním Německu dokonce v 18 % vzorků (v Česku jen v 5,8 %).


13.7.2011

EFSA a ECDC publikovaly první společnou zprávu o antimikrobiální rezistenci bakterií působících u lidí, zvířat a v potravinách

Vědci z Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA), a Evropského centra pro prevenci a kontrolu infekčních onemocnění (ECDC) spojili své zkušenosti, zanalyzovali údaje získané od členských států Evropské unie a sestavili první společnou zprávu Evropské unie o antimikrobiální rezistenci bakterií způsobujících zoonózy. Veterinární i humánní dozorové orgány EU, ECDC a EFSA, sledují výskyt onemocnění přenosných ze zvířat na člověka, tj. zoonóz, systematicky.

zobrazit po