přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin EFSA

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) má od roku 2005 své stálé sídlo v italské Parmě. Posláním úřadu je poskytovat nezávislá vědecká stanoviska, vědeckou a technickou podporu pro činnost Evropského společenství ve všech oblastech, které mají přímý nebo nepřímý vliv na bezpečnost potravin a krmiv. Tím má přispívat ke zvyšování důvěry spotřebitelů, hladkému fungování vnitřního trhu a k vysoké úrovni ochrany lidského zdraví, zdraví a pohody zvířat, zdraví rostlin a ochrany životního prostředí.

Více >


zobrazit po
26.1.2012

Vodítka EFSA pro hodnocení rizik GM zvířat, potravin a krmiv z nich pocházejících

Na základě žádosti Evropské komise vypracoval Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) vodítka pro hodnocení rizik potravin a krmiv pocházejících z geneticky modifikovaných (GM) zvířat, posuzující také související aspekty zdraví a pohody GM zvířat.


24.1.2012

EFSA hodnotí hrozbu háďátka borovicového

Evropská komise požádala Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) o objasnění rizik spojených specificky se středomořským druhem Pinus pinea, která má být, na žádost Španělska a Portugalska, vymazána z evropského seznamu rostlin považovaných za druhy, citlivé k háďátkům. Panel byl také požádán o názor na rostliny, jež náležejí k rodům Chamaecyparis, Juniperus a Cryptomeria, které na tomto seznamu Evropské unie nejsou.


20.1.2012

Vědecké stanovisko k toxinům T-2 a HT-2

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) vydal stanovisko vědeckého Panelu pro kontaminující látky v potravinovém řetězci (Panel CONTAM) ke zdravotním rizikům (pro lidi a zvířata) způsobeným přítomností toxinů T-2 a HT-2 v potravinách a krmivech.


17.1.2012

EFSA hodnotí možnosti regulace norovirů u ústřic

Vědecký panel Evropského úřadu pro bezpečnost potravin pro biologická nebezpečí (EFSA BIOHAZ) dospěl ve svém hodnocení rizik zveřejněném 17. ledna 2012 k závěru, že nejúčinnějšími opatřeními na ochranu spotřebitele před expozicí noroviry z ústřic je produkce ústřic v oblastech, které nejsou fekálně znečištěné, nebo zabránění kontaminace oblastí pro produkci měkkýšů.


30.11.2011

Zpřístupnění originálních studií průmyslu o aspartamu na webu EFSA

Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) byl umožněn přístup k více než 600 souborům dat pro využití při přehodnocování bezpečnosti umělého sladidla aspartam, jehož dokončení je naplánováno na září 2012.


23.11.2011

EFSA: Vědecká strategie 2012-2016

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) zveřejnil svůj návrh na zaměření vědecké činnosti v období let 2012-2016. K připomínkování jsou vyzvány všechny zainteresované strany v členských státech Evropské unie.


16.11.2011

Vědecké stanovisko k riziku, které představují shiga toxin produkující bakterie E. coli (STEC)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) vyhodnotil riziko pro veřejné zdraví, které představují shiga toxin produkující kmeny bakterie Escherichia coli (STEC) a další patogenní bakterie, které mohou kontaminovat semena určená pro klíčení a naklíčená semena (klíčky, výhonky a řeřicha).


9.11.2011

EFSA o reziduích pesticidů

Pesticidy se používají k ochraně úrody před škůdci a nemocemi rostlin. Nežádoucím důsledkem jejich používání je přítomnost reziduí pesticidů v ošetřených produktech. Pro ochranu spotřebitelů před expozicí nepřijatelným množstvím pesticidů z potravin stanovila Evropská komise pro jednotlivé pesticidy tzv. maximální limity reziduí (MRL)*.


9.11.2011

Vědecké stanovisko ke zdravotním rizikům souvisejícím s přítomností opiovým alkaloidů v máku

Evropská komise požádala Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), aby vypracoval vědecké stanovisko k rizikům pro veřejné zdraví souvisejícím s výskytem opiových alkaloidů v máku určeného k lidské spotřebě.


8.11.2011

Zdravotní dopady přítomnosti pyrrolizidinových alkaloidů v potravinách a krmivech

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) vydal vědecké stanovisko k přítomnosti pyrrolizidinových alkaloidů (PA) v potravinách a krmivech pyrrolizidine, toxinů získávaných z několika druhů rostlin, z nichž je většina plevelů. Zdroje potravin a krmiv mohou být kontaminovány toxiny PA prostřednictvím kontaktu s těmito rostlinami.

zobrazit po