přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin EFSA

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) má od roku 2005 své stálé sídlo v italské Parmě. Posláním úřadu je poskytovat nezávislá vědecká stanoviska, vědeckou a technickou podporu pro činnost Evropského společenství ve všech oblastech, které mají přímý nebo nepřímý vliv na bezpečnost potravin a krmiv. Tím má přispívat ke zvyšování důvěry spotřebitelů, hladkému fungování vnitřního trhu a k vysoké úrovni ochrany lidského zdraví, zdraví a pohody zvířat, zdraví rostlin a ochrany životního prostředí.

Více >


zobrazit po
  • 1
  • 2
  • následující
  • poslední
29.6.2017

Úřad EFSA zveřejnil doporučení týkající se pokračující kojenecké výživy s nižším obsahem bílkovin

Úřad EFSA potvrdil, že pokračující kojenecká výživa s obsahem bílkovin nejméně 1,6 g / 100 kcal, vyrobená z kravského nebo kozího mléka, je bezpečná pro kojence.


29.6.2017

Nový způsob odhadu expozice potravinovými enzymy zkvalitní hodnocení bezpečnosti

Úřad EFSA vytvořil nový způsob odhadu expozice spotřebitelů potravinovými enzymy.


4.4.2017

Aktuální informace o nákazách salmonelou v EU: prudký pokles počtu hlášených případů

EFSA a ECDC hodnotily aktuální stav epidemie bakterie Salmonella.


10.2.2017

Zpráva o zoonózách: Výskyt listeriózy je stabilní, častěji postihuje starší osoby

Zpráva EFSA a ECDC týkající se trendů a příčin zoonóz, zoonotických agens a onemocnění z potravin za rok 2015.


10.2.2017

Aktualizace pokynů: Jak připravit žádost o schválení zdravotního tvrzení

Úřad EFSA aktualizoval pokyny k předkládání žádostí o schválení zdravotních tvrzení.


1.2.2017

Nastal čas snížit, nahradit a přehodnotit používání antimikrobiálních látek u zvířat

Úřady EMA a EFSA vydaly společné vědecké stanovisko k opatřením, která mají snížit používání antimikrobiálních látek v chovu zvířat v EU.


15.4.2014

EFSA vyzývá odborníky, aby se stali členy vědeckých komisí

Úřad EFSA vyzývá odborníky, aby napomohli evropskému systému bezpečnosti potravin tím, že se stanou členy jeho týmů odborníků na posuzování rizik. Přijímají se přihlášky od zavedených odborníků se zkušenostmi v těchto oblastech: zdraví rostlin, geneticky modifikované organismy, krmiva, zdraví a dobré životní podmínky zvířat, ochrana rostlin, kontaminující látky v potravinovém řetězci, biologická nebezpečí a výživa. Kromě osmi vědeckých panelů, které pokrývají tyto oblasti, úřad EFSA rovněž obnovuje členskou základnu ve svém vědeckém výboru, který je odpovědný za zastřešující témata, jako jsou harmonizace přístupů k posuzování rizik a nové metodiky.


3.5.2013

Chcete se stát členem CEF nebo ANS panelu EFSA?

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) vydal výzvu potenciálním zájemcům o členství ve Vědeckém panelu pro potravinářské přídatné látky a nutriční zdroje přidávané do potravin (ANS) a Vědeckého panelu pro předměty a materiály přicházející do styku s potravinami, enzymy, látky určené k aromatizaci a pomocné látky (CEF).


27.1.2012

Vodítka pro hodnocení rizik pohody (welfare) zvířat

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) vydal vodítka, která vůbec poprvé stanovují standardizovanou metodiku pro hodnocení rizik pohody zvířat.


27.1.2012

Dojnice a prasata: odezva zvířat je nejefektivnější pro hodnocení welfare

Opatření pro hodnocení pohody (welfare) dojnic a prasat jsou účinná a měla by být, podle odborného doporučení Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) použita, všude tam, kde je to možné.


26.1.2012

Vodítka EFSA pro hodnocení rizik GM zvířat, potravin a krmiv z nich pocházejících

Na základě žádosti Evropské komise vypracoval Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) vodítka pro hodnocení rizik potravin a krmiv pocházejících z geneticky modifikovaných (GM) zvířat, posuzující také související aspekty zdraví a pohody GM zvířat.


24.1.2012

EFSA hodnotí hrozbu háďátka borovicového

Evropská komise požádala Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) o objasnění rizik spojených specificky se středomořským druhem Pinus pinea, která má být, na žádost Španělska a Portugalska, vymazána z evropského seznamu rostlin považovaných za druhy, citlivé k háďátkům. Panel byl také požádán o názor na rostliny, jež náležejí k rodům Chamaecyparis, Juniperus a Cryptomeria, které na tomto seznamu Evropské unie nejsou.


20.1.2012

Vědecké stanovisko k toxinům T-2 a HT-2

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) vydal stanovisko vědeckého Panelu pro kontaminující látky v potravinovém řetězci (Panel CONTAM) ke zdravotním rizikům (pro lidi a zvířata) způsobeným přítomností toxinů T-2 a HT-2 v potravinách a krmivech.


17.1.2012

EFSA hodnotí možnosti regulace norovirů u ústřic

Vědecký panel Evropského úřadu pro bezpečnost potravin pro biologická nebezpečí (EFSA BIOHAZ) dospěl ve svém hodnocení rizik zveřejněném 17. ledna 2012 k závěru, že nejúčinnějšími opatřeními na ochranu spotřebitele před expozicí noroviry z ústřic je produkce ústřic v oblastech, které nejsou fekálně znečištěné, nebo zabránění kontaminace oblastí pro produkci měkkýšů.


30.11.2011

Zpřístupnění originálních studií průmyslu o aspartamu na webu EFSA

Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) byl umožněn přístup k více než 600 souborům dat pro využití při přehodnocování bezpečnosti umělého sladidla aspartam, jehož dokončení je naplánováno na září 2012.


23.11.2011

EFSA: Vědecká strategie 2012-2016

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) zveřejnil svůj návrh na zaměření vědecké činnosti v období let 2012-2016. K připomínkování jsou vyzvány všechny zainteresované strany v členských státech Evropské unie.


16.11.2011

Vědecké stanovisko k riziku, které představují shiga toxin produkující bakterie E. coli (STEC)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) vyhodnotil riziko pro veřejné zdraví, které představují shiga toxin produkující kmeny bakterie Escherichia coli (STEC) a další patogenní bakterie, které mohou kontaminovat semena určená pro klíčení a naklíčená semena (klíčky, výhonky a řeřicha).


9.11.2011

EFSA o reziduích pesticidů

Pesticidy se používají k ochraně úrody před škůdci a nemocemi rostlin. Nežádoucím důsledkem jejich používání je přítomnost reziduí pesticidů v ošetřených produktech. Pro ochranu spotřebitelů před expozicí nepřijatelným množstvím pesticidů z potravin stanovila Evropská komise pro jednotlivé pesticidy tzv. maximální limity reziduí (MRL)*.


9.11.2011

Vědecké stanovisko ke zdravotním rizikům souvisejícím s přítomností opiovým alkaloidů v máku

Evropská komise požádala Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), aby vypracoval vědecké stanovisko k rizikům pro veřejné zdraví souvisejícím s výskytem opiových alkaloidů v máku určeného k lidské spotřebě.


8.11.2011

Zdravotní dopady přítomnosti pyrrolizidinových alkaloidů v potravinách a krmivech

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) vydal vědecké stanovisko k přítomnosti pyrrolizidinových alkaloidů (PA) v potravinách a krmivech pyrrolizidine, toxinů získávaných z několika druhů rostlin, z nichž je většina plevelů. Zdroje potravin a krmiv mohou být kontaminovány toxiny PA prostřednictvím kontaktu s těmito rostlinami.


7.11.2011

Nový aplikační helpdesk EFSA: rozšíření služeb a zvýšení transparentnosti

Zahájení činnosti Oddělení Applications Helpdesk Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) je důležitým krokem v posilování služeb, které úřad poskytuje členským státům Evropské unie, svým dalším partnerům v EU a žadatelům.


19.10.2011

EFSA bude analyzovat nové zprávy o bisfenolu A

Evropská komise (EK) požádala Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), aby přezkoumal dvě zprávy o bisfenolu A - po jejich nedávném publikování Francouzským úřadem pro potraviny, životní prostředí, bezpečnost a ochranu zdraví (ANSES).


30.9.2011

Vědecké stanovisko ke strategiím hodnocení genotoxicity

Vědecký výbor zhodnotil na žádost Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) ve svém stanovisku, které vyšlo 30. září 2011 v on-line vědeckém časopise „EFSA JOURNAL“, současný stav vědeckého poznání o strategiích hodnocení genotoxicity aplikovatelných pro bezpečnost potravin a poskytnul v něm komentáře a doporučení týkající se testovacích strategií.


2.9.2011

Aktualizovaná zpráva EFSA o furanu v potravinách

Po shromáždění nejnovějších údajů od členských států EU vydal Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) 1. září 2011 zprávu o výsledcích monitorování úrovně furanu v potravinách. Je to v pořadí již třetí zpráva o obsahu furanu v potravinách, kterou úřad vydal od roku 2009.


25.8.2011

Označování umělých nanomateriálů v potravinách

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) sleduje vývoj v oblasti nanotechnologií v souvislosti s potravinami a krmivy již od roku 2006. Evropská komise požádala v roce 2007 EFSA, aby vypracoval vědecké stanovisko k rizikům, která nanověda a nanotechnologie představují pro oblast potravin a krmiv.


8.8.2011

Dokončení posuzování funkčních zdravotních tvrzení

Zveřejnění závěrečné série 35 stanovisek je završením více než tříleté práce vědců z Panelu pro dietetické výrobky, výživu a alergie Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (Panel NDA EFSA). Od roku 2008 posoudil Panel NDA 2.758 funkčních zdravotních tvrzení1 souvisejících s potravinami (mimo tvrzení týkající se botanikálií).


2.8.2011

EFSA zveřejnil aktualizovaná vodítka k monitoringu vlivu GM rostlin na životní prostředí

Vědecký panel Evropského úřad pro bezpečnost potravin pro geneticky modifikované organismy (GMO Panel EFSA) vydal 2. srpna 2011 aktualizovaná vodítka pro monitorování vlivu geneticky modifikovaných (GM) rostlin na životní prostředí po uvedení na trh Evropské unie (post-market environmental monitoring – PMEM).


1.8.2011

Šestá série stanovisek EFSA k zdravotním tvrzením

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) uveřejnil 28. července 2011 zbývající skupinu 35 stanovisek vědeckého Panelu pro dietetické produkty, výživu a alergie (NDA) ke zdravotním tvrzením (podle článku 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006), které navrhly členské státy Evropské Unie a Evropská komise.


26.7.2011

Analýza základního průzkumu rozšíření salmonel v evropských podnicích s chovem prasat z roku 2008

Ze zprávy Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA, červen 2008) o výskytu salmonel u porážených prasat v pětadvacítce členských států Evropské unie za roky 2006 – 2007 vyplývá, že například i v tak rozvinuté zemi jako je Dánsko byla zjištěna salmonela v 7,7 % vzorků, v sousedním Německu dokonce v 18 % vzorků (v Česku jen v 5,8 %).


13.7.2011

EFSA a ECDC publikovaly první společnou zprávu o antimikrobiální rezistenci bakterií působících u lidí, zvířat a v potravinách

Vědci z Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA), a Evropského centra pro prevenci a kontrolu infekčních onemocnění (ECDC) spojili své zkušenosti, zanalyzovali údaje získané od členských států Evropské unie a sestavili první společnou zprávu Evropské unie o antimikrobiální rezistenci bakterií způsobujících zoonózy. Veterinární i humánní dozorové orgány EU, ECDC a EFSA, sledují výskyt onemocnění přenosných ze zvířat na člověka, tj. zoonóz, systematicky.


30.6.2011

Pátá série stanovisek EFSA ke zdravotním tvrzením

Vědecký Panel pro dietetické produkty, výživu a alergie Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (NDA Panel EFSA) dokončil 30. června 2011 posouzení dalších 536 zdravotních tvrzení. Doposud bylo ve čtyřech sériích publikováno posouzení 2187 zdravotních tvrzení. Panelu NDA zbývá nyní dokončit hodnocení zbývající skupiny 35 tvrzení, výsledky budou EFSA zveřejněny v červenci tohoto roku.


29.6.2011

EFSA: Řasovka Phytophthora ramorum je hrozbou pro evropské lesy, parky a zahrady

V rámci 6. rámcového programu EU byl řešen projekt „Analýza rizik vyplývajících z výskytu škodlivého organismu Phytophthora ramorum, nově identifikovaného patogenu ohrožujícího Evropu a způsobujícího náhlou smrt dubů v USA“ (zkratka RAPRA). Jeho výsledky byly publikovány v únoru 2009. Na základě následné prezentace tohoto PRA (pest risk analysis - analýza rizik vyplývajících z výskytu škodlivého organismu) na jednání Stálého výboru pro zdraví rostlin Evropské komise a přijatých připomínkách ze strany členských států bylo rozhodnuto o zpracování vědeckého stanoviska EFSA před rozhodnutím o dalších krocích.


28.6.2011

Vyšetřování výskytu nákaz Escherichia coli ve Francii, společné hodnocení EFSA a ECDC

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) a Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) poukazují na důležitost důkladného vaření klíčků pro snížení snížení dalšího rizika výskytu Escherichia coli O104. Vědci z EFSA zřizují operační skupinu, která bude koordinovat práce související s vysledováním zdroje kontaminace naklíčených semen.


24.6.2011

Zearalenon v potravinách

Zearalenon je mykotoxin produkovaný některými druhy rodu Fusarium. Běžně se nachází v kukuřici. Na kontaminaci zearalenonem je rovněž náchylný ječmen, oves, pšenice, rýže, čirok a sójové boby. Nebezpečí zearalenonu spočívá v jeho estrogenní aktivitě.


9.6.2011

Stanovisko EFSA ke zdravotnímu riziku STEC v čerstvé zelenině

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) přináší hodnocení expozice spotřebitelů STEC/VTEC (shiga toxin či verotoxin produkující E. coli) prostřednictvím konzumace syrové zeleniny a navrhuje možnosti snižování rizika možné kontaminace potravin a následného onemocnění lidí.


2.6.2011

EFSA zveřejnil výzvu k poskytnutí vědeckých údajů o aspartamu

Dne 4. května 2011 požádala Evropská komise Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) o provedení přehodnocení bezpečnosti aspartamu jako potravinářské přídatné látky - v termínu do 31. července 2012. EFSA zveřejnil 1. června 2011 výzvu k poskytnutí vědeckých údajů o aspartamu (E 951) v souladu s článkem 32 nařízení (ES) č. 1333/2008 a článkem 5 nařízení (EU) 257/2010. Uzávěrka pro poskytování údajů je 30. září 2011.


1.6.2011

Publikace: Spolupráce mezi EFSA a členskými státy: inventura a výhled

Posláním Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) je poskytovat nezávislá vědecká stanoviska, vědeckou a technickou podporu pro činnost Evropského společenství ve všech oblastech, které mají přímý nebo nepřímý vliv na bezpečnost potravin a krmiv.


30.5.2011

Vědecké stanovisko EFSA k polybromovaným difenyletherům (PBDE) v potravinách

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) byl požádán Evropskou komisí o dodání vědeckého stanoviska k polybromovaným difenyletherům (PBDE) v potravinách. PBDE jsou látky zpomalující hoření, jež jsou používány v plastech, textilu či elektronických obvodech. Tyto látky jsou všudypřítomné v životním prostředí, jsou v rostlinách a živočiších a také v potravinách a krmivech.


30.5.2011

EFSA monitoruje propuknutí nemoci způsobené E. coli

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) pozorně sleduje situaci v souvislosti s onemocněními v Německu, která byla způsobena toxinem produkovaným bakterií Escherichia coli.


27.5.2011

Monitorování verotoxin produkující Escherichia coli (VTEC) a identifikaci lidských patogenních typů VTEC

Panel pro biologická nebezpečí Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (BIOHAZ EFSA) byl Evroopskou komisí požádán, aby identifikoval kmeny a/nebo sérotypy VTEC, které jsou patogenní pro člověka.


25.5.2011

Zpráva o výsledcích monitorování reziduí veterinárních léků a jiných látek u živých zvířat a v živočišných produktech za rok 2009

Evropská komise požádala, v souladu s článkem 31 Nařízení EP a Rady č. 178/2002, Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) o sumarizaci výsledků sledování reziduí u živých zvířat a v živočišných produktech, které proběhlo v členských státech Evropské unie za rok 2009.


25.5.2011

Zpráva o výsledcích monitorování reziduí veterinárních léků a jiných látek u živých zvířat a v živočišných produktech za rok 2009

Evropská komise požádala, v souladu s článkem 31 Nařízení EP a Rady č. 178/2002, Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) o sumarizaci výsledků sledování reziduí u živých zvířat a v živočišných produktech, které proběhlo v členských státech Evropské unie za rok 2009.


25.5.2011

Vodítka pro výběr komparátorů pro hodnocení rizik GM rostlin, potravin a krmiv

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) zveřejnil aktualizovaná vodítka pro hodnocení rizik geneticky modifikovaných (GM) rostlin a z nich získaných potravin a krmiv.


18.5.2011

Stanovisko EFSA zhodnocující novou studii o biologické dostupnosti hliníku v potravinách

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) byl požádán o zhodnocení nové studie o biologické dostupnosti hliníku z několika aluminiových směsí u potkanů. EFSA byl dotázán, zda by vědecké údaje poskytnuté ve studii mohly vést k revizi hodnocení bezpečnosti hliníku provedené EFSA v roce 2008. EFSA dospěl ve svém stanovisku, zveřejněném 17. května 2011 k závěru, že studie není důvodem opětného zvážení předchozího hodnocení bezpečnosti hliníku.


18.5.2011

Stanovisko EFSA zhodnocující novou studii o biologické dostupnosti hliníku v potravinách

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) byl požádán o zhodnocení nové studie o biologické dostupnosti hliníku z několika aluminiových směsí u potkanů. EFSA byl dotázán, zda by vědecké údaje poskytnuté ve studii mohly vést k revizi hodnocení bezpečnosti hliníku provedené EFSA v roce 2008. EFSA dospěl ve svém stanovisku, zveřejněném 17. května 2011 k závěru, že studie není důvodem opětného zvážení předchozího hodnocení bezpečnosti hliníku.


16.5.2011

Vodítka pro hodnocení rizik nanomateriálů v potravinách a krmivech

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), který sleduje vývoj v oblasti nanotechnologií v souvislosti s potravinami a krmivy již od roku 2006, zveřejnil vodítka k hodnocení rizik týkajících se možných rizik plynoucích z aplikace nanovědy a nanotechnologií v potravinách, krmivech a pesticidy.


16.5.2011

Vodítka pro hodnocení rizik nanomateriálů v potravinách a krmivech

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), který sleduje vývoj v oblasti nanotechnologií v souvislosti s potravinami a krmivy již od roku 2006, zveřejnil vodítka k hodnocení rizik týkajících se možných rizik plynoucích z aplikace nanovědy a nanotechnologií v potravinách, krmivech a pesticidy.


4.5.2011

Tři připomínková řízení ke zdravotním tvrzením

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) uveřejnil dne 26. 4. 2011 tři návrhy směrnic týkajících se vědeckých požadavků na zdravotní tvrzení, která se zaměřují na:regulaci chuti, hmotnosti a koncentrace glukózy v krvi; antioxidanty, oxidační poškození a kardiovaskulární zdraví a třetí na zdraví kostí, kloubů a dutiny ústní.


20.4.2011

EFSA otevírá veřejnou konzultaci k návrhu vědeckého stanoviska o testování genotoxicity

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) zahájil veřejnou konzultaci k návrhu stanoviska Vědeckého výboru EFSA o testování genotoxicity.


20.4.2011

Zpráva o výsledcích monitoringu výskytu akrylamidu v potravinách v letech 2007 - 2009

Zpráva, která shrnuje údaje za období 2007 – 2009, je třetí ze série zpráv EFSA, které mají napomoci Evropské komisi a členským státům Evropské unie zjistit, zda dobrovolná opatření, která přijal potravinářský průmysl ke snížení obsahu akrylamidu v potravinách, byla úspěšná či nikoliv. EFSA současně provedl odhad expozice, což umožnilo zjistit, jak změny obsahu akrylamidu v různých typech potravin ovlivnily celkové množství akrylamidu, které lidé přijímají ve stravě.

zobrazit po
  • 1
  • 2
  • následující
  • poslední