přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Životní situace - Žádost o uznání odborné kvalifikace příslušníků členských států EU pro výkon regulovaného povolání

Kontakt:

Ing. Ludmila Gočálová
Ing. Ondřej Brožka

Zodpovědný útvar:

Odbor vědy, výzkumu a vzdělávání (14150)

Základní informace k životní situaci

Na základě českých právních předpisů je nutné, aby osoba vykonávající regulovanou činnost splňovala kvalifikační požadavky a jinou způsobilost.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žadatel (občan členského státu EU nebo EHS nebo občan Švýcarské konfederace), zástupce žadatele.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Obraťte se na Ministerstvo zemědělství (dále jen MZe) s žádostí o zaslání formuláře pro uznání odborné kvalifikace, který se jmenuje „Žádost o uznání odborné kvalifikace“ nebo si jej stáhněte z webových stránek MZe, případně z webových stránek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT).

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Na webových stránkách MZe, portálu Poradenství a výzkum, v sekci Uznávání odborné kvalifikace pro EU si prohlédněte seznam regulovaných povolání a vyhledejte to, které zamýšlíte vykonávat, poté si vytiskněte žádost, vyplňte ji a zašlete na MZe.

Na které instituci životní situaci řešit

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Ministerstvo zemědělství ČR
Odbor vědy, výzkumu a vzdělávání (14150)
Těšnov 65/17, 11000 Praha 1

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Pro získání formuláře není třeba žádný doklad. V dalším kroku doložíte doklady o získané kvalifikaci v ověřené kopii a autorizovaném překladu.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře jsou k dispozici přímo na MZe nebo na MŠMT nebo na webových stránkách těchto ministerstev.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Od 17. ledna 2004, kdy vstoupil v platnost zákon č. 634/2004 Sb., o státních poplatcích, je poplatek za vyřízení žádosti Kč 2000,- (slovy: dvatisícekorun). Tuto částku je možno uhradit dvojím způsobem:

  1. kolkem v hodnotě Kč 2000,-
  2. bezhotovostním bankovním převodem. Částku Kč 2000,- převedete na běžný účet MZe, číslo č.ú. 19-1226001/0710. Jako doklad o zaplacení této částky bude sloužit výpis z Vašeho běžného účtu, který přiložíte k žádosti. Výpis z běžného účtu Vám bude po skončení řízení vrácen.

K zaplacení správního poplatku budete vyzván(a) dopisem. Před tímto vyzváním poplatek NEPLAŤTE!

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta pro vyřízení žádosti je 90 dnů, ve zvláště obtížných případech 120 dnů.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Po obdržení rozhodnutí o uznání odborné kvalifikace jej musíte poslat zpět na Ministerstvo zemědělství, které na něj vyznačí datum nabytí právní moci.

Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

Další informace

Bližší informace získáte na adrese:

Ministerstvo zemědělství ČR
Odbor vědy, výzkumu a vzdělávání (14150)
Těšnov 65/17, 11000 Praha 1

Nebo na následujících kontaktech:

Ing. Ludmila Gočálová
tel. 221 812 037
ludmilagocalova@mzecz {LudmilaGocalova@mzecz}

Ing. Ondřej Brožka
tel. 221 812 860
ondrejbrozka@mzecz {OndrejBrozka@mzecz}

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1.3.2006

Popis byl naposledy aktualizován

4.12.2017

Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.

Související předpisy:

Předpisy, dle kterých se postupuje: