přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Postup podání žádosti o uznání odborné kvalifikace příslušníků členských států EU pro výkon regulovaného povolání

22.10.2018

V článku se uvádí postup a další náležitosti při podání žádosti o uznání odborné kvalifikace příslušníků členských států EU pro výkon regulovaného povolání.

Na základě českých právních předpisů je nutné, aby osoba vykonávající regulovanou činnost splňovala kvalifikační požadavky a jinou způsobilost.

Oprávněni žádat jsou příslušníci členských států EU nebo jejich zástupci.

  1. Obraťte se na odbor Vědy, výzkumu a vzdělávání (14150) o zaslání formuláře pro uznání odborné kvalifikace, který se jmenuje „Žádost o uznání odborné kvalifikace“ nebo si jej stáhněte z webových stránek Ministerstva zemědělství – Portál Poradenství a výzkum.
  2. V databázi regulovaných povolání MŠMT v sekci Regulovaná povolání MZe vyhledejte to, které zamýšlíte vykonávat. Poté si vytiskněte žádost, vyplňte ji a zašlete na MZe, odbor 14150.
  3. Pro získání formuláře není třeba žádný doklad. Formuláře jsou k dispozici přímo na MZe nebo na webových stránkách MZe.
  4. Správní poplatek za vydání předmětného rozhodnutí činí 2 000 Kč. Správní poplatek budete platit pouze na výzvu MZe: poté, co proběhne celé řízení o uznání kvalifikace a bude zřejmé, že žádosti bude vyhověno. Správní poplatek je možné platit dvěma různými způsoby: a) kolkovou známkou nebo b) bezhotovostním převodem. V případě, že byl správní poplatek zaplacen převodem, je žadatel povinen doložit toto výpisem z běžného účtu, ze kterého byl správní poplatek uhrazen.

Lhůta pro vyřízení žádosti je 90 dnů, ve zvláště složitých případech 120 dnů.

V případě uznávání odborných kvalifikací občanů EU se postupuje podle zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a podle vyhlášky č. 213/2004 Sb., kterou se stanoví seznam teoretických a praktických oblastí, které tvoří obsah vzdělání a přípravy vyžadovaný v ČR pro výkon regulované činnosti v rámci působnosti Ministerstva zemědělství. Správní poplatek je stanoven na základě zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Vzhledem k tomu, že uznání odborné kvalifikace je správním řízením, řídí se tento proces zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád.

Opravné prostředky pro tuto oblast jsou následující:

  • v případě částečného splnění kvalifikačních požadavků musíte buď složit rozdílovou zkoušku nebo vykonat praxi pod dohledem v určené délce. Mezi nápravnými opatřeními si zvolíte to, které Vám lépe vyhovuje.
  • v případě rozhodnutí o zamítnutí žádosti je odvolacím orgánem ministr zemědělství, na kterého adresujte své odvolání

Bližší informace získáte na adrese:

Ministerstvo zemědělství ČR

Oddělení vzdělávání a poradenství
Těšnov 65/17, Praha 1, 11700

Nebo na následujících kontaktech:

Ing. Ludmila Gočálová
tel. 221 812 037
ludmilagocalova@mzecz {LudmilaGocalova@mzecz}

Ing. Ondřej Brožka
tel. 221 812 860
ondrejbrozka@mzecz {OndrejBrozka@mzecz}

Související odkazy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem