přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Roční vzdělávací plán MZe pro odborné vzdělávání veřejnosti v rezortu

Do Ročního vzdělávacího plánu (RVP) jsou zařazovány vzdělávací a osvětové akce určené pro veřejnost financované z rozpočtu MZe.

Zadavateli vzdělávacích akcí jsou odborné útvary MZe, jimi navržená témata bezprostředně navazují na problematiku jejich činnosti a jsou využívána tam, kde je potřeba poskytnout odborné zemědělské nebo široké veřejnosti aktuální informace a šířit potřebné poznatky poskytované ve veřejném zájmu. RVP je definován ve Směrnici MZe č.j. 11169/2009-10000 a jeho provádění se řídí platnými Zásadami pro realizaci centralizovaného funkčního úkolu.

Přílohy


zobrazit po
  • 1
  • 2
  • následující
  • poslední
10.4.2018

Zásady pro realizaci Ročního vzdělávacího plánu Ministerstva zemědělství pro odborné vzdělávání veřejnosti v rezortu (RVP)

RVP se řídí a administruje podle Zásad pro realizaci centralizovaného funkčního úkolu RVP.


7.3.2017

Rada pro odborné vzdělávání

Rada pro odborné vzdělávání komplexně posuzuje priority ve vzdělávání, upřesňuje plán vzdělávacích aktivit a vyhodnocuje Roční vzdělávací plán MZe z hlediska účelnosti a hospodárnosti.


Datum konání: 14.11.2019  9:30 – 13:00

Pozvánka na odborný seminář „Odpovědné používání antimikrobik v chovech drůbeže“

Českomoravská drůbežářská unie z.s. ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství Vás zvou na odborný seminář: „Odpovědné používání antimikrobik v chovech drůbeže“ dne 14.11.2019 na…


Datum konání: 14.11.2019  9:00 – 12:00

Pozvánka na průvodcovanou výchovně vzdělávací stezku pro žáky I. a II. stupně základních škol -…

Výzkumný ústav živočišné výroby ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství pořádají průvodcovanou výchovně vzdělávací stezku pro žáky I. a II. stupně základních škol - škola na farmě.


Datum konání: 12.11.2019  8:00 – 15:00

Pozvánka na 26. mezinárodní konferenci „Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2019“

Česká bioklimatologická společnost - sekce bioklimatologie zvířat ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a brněnskou pobočkou Čs. biologické společnosti si Vás dovolují pozvat na 34. ročník…


Datum konání: 7.11.2019  9:00 – 12:00

Pozvánka na průvodcovanou výchovně vzdělávací stezku pro žáky I. a II. stupně základních škol -…

Výzkumný ústav živočišné výroby ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství pořádají průvodcovanou výchovně vzdělávací stezku pro žáky I. a II. stupně základních škol - škola na farmě.


Datum konání: 6.11.2019  10:00 – 7.11.2019  13:30

Pozvánka na na setkání interních auditorů k „Metodice provádění interních auditů v rezortních…

Ministerstvo zemědělství oznamuje konání setkání interních auditorů k „Metodice provádění interních auditů v rezortních organizacích MZe“, které se uskuteční ve dnech 6.…


Datum konání: 31.10.2019  9:00 – 12:00

Pozvánka na průvodcovanou výchovně vzdělávací stezku pro žáky I. a II. stupně základních škol -…

Výzkumný ústav živočišné výroby ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství pořádají průvodcovanou výchovně vzdělávací stezku pro žáky I. a II. stupně základních škol - škola na farmě.


Datum konání: 24.10.2019  9:00 – 12:00

Pozvánka na průvodcovanou výchovně vzdělávací stezku pro žáky I. a II. stupně základních škol -…

Výzkumný ústav živočišné výroby ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství pořádají průvodcovanou výchovně vzdělávací stezku pro žáky I. a II. stupně základních škol - škola na farmě.


Datum konání: 23.10.2019  9:00 – 17:00

Pozvánka na na odborný seminář: „Kurz odborné přípravy pro chovatele hospodářských zvířat a…

Českomoravská drůbežářská unie z.s. ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství pořádají dne 23.10.2019 v zasedací místnosti Agrární komory ČR, Počernická 272/96, 108 00 Praha…

zobrazit po
  • 1
  • 2
  • následující
  • poslední