přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Legislativa ČR

V této sekci naleznete dokumenty ČR.

Předpis Název předpisu
29/2016 Sb. Nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády
Účinnost od: 1.2.2016
185/2015 Sb. Nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády
Účinnost od: 1.8.2015
72/2015 Sb. Nařízení vlády č. 72/2015 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními
Účinnost od: 15.4.2015
73/2015 Sb. Nařízení vlády č. 73/2015 Sb., o podmínkách poskytování plateb v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě
Účinnost od: 15.4.2015
74/2015 Sb. Nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat
Účinnost od: 15.4.2015
75/2015 Sb. Nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 15.4.2015
76/2015 Sb. Nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství
Účinnost od: 15.4.2015
50/2015 Sb. Nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády
Účinnost od: 1.4.2015
309/2014 Sb. Nařízení vlády č. 309/2014 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor
Účinnost od: 1.1.2015
308/2014 Sb. Nařízení vlády č. 308/2014 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády o stanovení důsledků porušení...
Účinnost od: 1.1.2015
307/2014 Sb. Nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů
Účinnost od: 1.1.2015
53/2009 Sb. Nařízení vlády č. 53/2009 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření
Účinnost od: 1.3.2009
147/2008 Sb. Nařízení vlády č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura...
Účinnost od: 1.5.2008
239/2007 Sb. Nařízení vlády č. 239/2007 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy
Účinnost od: 1.10.2007
79/2007 Sb. Nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření
Účinnost od: 20.4.2007
256/2000 Sb. Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčím fondu)
Účinnost od: 11.8.2000
252/1997 Sb. Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství
Účinnost od: 12.11.1997