přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odborná způsobilost pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin

16.11.2018

Informace upozorňuje na povinnosti dodržování podmínek odborné způsobilosti a zacházení s přípravky na ochranu rostlin vyplývajícími ze zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči. V příloze je uveden adresář subjektů pověřených Ministerstvem zemědělství ČR ke konání odborných kurzů k získání znalostí správné praxe v ochraně rostlin a bezpečného zacházení s přípravky na ochranu rostlin podle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči.

Ze zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči vyplývá, že fyzická nebo právnická osoba, která při podnikatelské činnosti přípravky skladuje, prodává spotřebitelům, používá nebo přímo aplikuje nebo poskytuje poradenství, jímž se ovlivňuje používání přípravků, musí mít pro výkon těchto činností zabezpečenu odborně způsobilou fyzickou osobu, která je u ní v zaměstnaneckém poměru nebo jiném smluvním vztahu nebo musí mít tuto odbornou způsobilost sám podnikatel.

Odborně způsobilou osobou je rostlinolékař, který splňuje kvalifikační požadavky podle § 82 odst. 2. zákona č. 326/2004 Sb. Získat odbornou způsobilost pro zacházení s přípravky je pro většinu dotčených osob možné podle § 86 odst. 2 výše uvedeného zákona, na základě úspěšně vykonané zkoušky před komisí. Povinnost absolvovat před zkouškou odborný kurz mají pouze zájemci se základním vzděláním a se středním vzděláním a středním vzděláním s výučním listem. Ministerstvo zemědělství pověřilo konáním kurzů pro přípravu na zkoušku 52 subjektů. Účast v těchto kurzech není vyloučena ani pro další zájemce. Seznam subjektů, u kterých je možno se přihlásit k přípravnému kurzu a kontakt na ně je uveden v příloze. Součastně s kurzy jsou připravována i kratší školení k uvedené problematice.

 

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem