přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
21.1.2020

Termíny kurzů pro výkon obecných zemědělských činností

Aktuální termíny konání kurzů pro výkon obecných zemědělských činností u pověřených vzdělávacích institucí.


5.12.2019

Seznam profesních kvalifikací MZe ke dni 5.12.2019

Seznam schválených profesních kvalifikací pro autorizující orgán Ministerstva zemědělství.


5.12.2019

Informace pro žadatele o udělení autorizace dle zákona č. 179/2006 Sb.

Článek upřesňuje metodický postup žadatelů o udělení autorizace Ministerstva zemědělství k dalšímu vzdělávání pracovníků resortu zemědělství ve smyslu zákona č. 179/2006 Sb.


16.11.2018

Odborná způsobilost pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin

Informace upozorňuje na povinnosti dodržování podmínek odborné způsobilosti a zacházení s přípravky na ochranu rostlin vyplývajícími ze zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči. V příloze je uveden adresář subjektů pověřených Ministerstvem zemědělství ČR ke konání odborných kurzů k získání znalostí správné praxe v ochraně rostlin a bezpečného zacházení s přípravky na ochranu rostlin podle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči.


21.1.2011

Kurz pro výkon obecných zemědělských činností

Vzdělávací program Ministerstva zemědělství.


28.7.2010

Výklad k vyhlášce č. 370/2006 Sb. a vzor anglické verze certifikátu

Komise pro oblast odborné způsobilosti rozhodla na jednání dne 9. června 2010 o vypracování upřesňujícího výkladu k vyhlášce k plemenářskému zákonu č. 370/2006 Sb., o odborných kurzech k výkonu některých odborných činností v oblasti šlechtění a plemenitby hospodářských zvířat.


10.12.2009

Metodický pokyn č.j. 41152/2008-18000 - posuzování minimální zemědělské kvalifikace PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 163 KB)

Ministerstvo zemědělství vydalo tento Metodický pokyn k posuzování minimální zemědělské kvalifikace zemědělských podnikatelů, popř. dalších osob ustanovené Směrnicí ministerstva o dalším odborném vzdělávání v resortu zemědělství v platném znění. Zároveň ruší platnost metodického pokynu k posuzování odborné způsobilosti č.j. 9059/04-1000 ze dne 4.3.2004.


1.11.2006

Podrobný obsah a zkušební otázky odborných kurzů k výkonu některých odborných činností v oblasti šlechtění a plemenitby hospodářských zvířat

MZe v souladu s ustanovením vyhlášky č. 370 ze dne 4. července 2006 vydává podrobný obsah a zkušební otázky odborných kurzů inseminace a vpravování embryí inseminační technikou: - skotu, ovcí a koz (příloha č. 2 vyhlášky, str.1 - 10); - koní (příloha č. 3 vyhlášky, str. 11 - 17); - prasat (příloha č. 4 vyhlášky, str.18 - 23).