přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
22.1.2021

Seznam profesních kvalifikací MZe ke dni 22.1.2021

Seznam schválených profesních kvalifikací pro autorizující orgán Ministerstva zemědělství.


3.12.2020

Kurz pro výkon obecných zemědělských činností

Vzdělávací program Ministerstva zemědělství.


26.10.2020

Termíny kurzů pro výkon obecných zemědělských činností

Aktuální termíny konání kurzů pro výkon obecných zemědělských činností u pověřených vzdělávacích institucí.


30.7.2020

Informace pro žadatele o udělení autorizace dle zákona č. 179/2006 Sb.

Článek upřesňuje metodický postup žadatelů o udělení autorizace Ministerstva zemědělství k dalšímu vzdělávání pracovníků resortu zemědělství ve smyslu zákona č. 179/2006 Sb.


16.11.2018

Odborná způsobilost pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin

Informace upozorňuje na povinnosti dodržování podmínek odborné způsobilosti a zacházení s přípravky na ochranu rostlin vyplývajícími ze zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči. V příloze je uveden adresář subjektů pověřených Ministerstvem zemědělství ČR ke konání odborných kurzů k získání znalostí správné praxe v ochraně rostlin a bezpečného zacházení s přípravky na ochranu rostlin podle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči.


28.7.2010

Výklad k vyhlášce č. 370/2006 Sb. a vzor anglické verze certifikátu

Komise pro oblast odborné způsobilosti rozhodla na jednání dne 9. června 2010 o vypracování upřesňujícího výkladu k vyhlášce k plemenářskému zákonu č. 370/2006 Sb., o odborných kurzech k výkonu některých odborných činností v oblasti šlechtění a plemenitby hospodářských zvířat.


10.12.2009

Metodický pokyn č.j. 41152/2008-18000 - posuzování minimální zemědělské kvalifikace PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 163 KB)

Ministerstvo zemědělství vydalo tento Metodický pokyn k posuzování minimální zemědělské kvalifikace zemědělských podnikatelů, popř. dalších osob ustanovené Směrnicí ministerstva o dalším odborném vzdělávání v resortu zemědělství v platném znění. Zároveň ruší platnost metodického pokynu k posuzování odborné způsobilosti č.j. 9059/04-1000 ze dne 4.3.2004.


1.11.2006

Podrobný obsah a zkušební otázky odborných kurzů k výkonu některých odborných činností v oblasti šlechtění a plemenitby hospodářských zvířat

MZe v souladu s ustanovením vyhlášky č. 370 ze dne 4. července 2006 vydává podrobný obsah a zkušební otázky odborných kurzů inseminace a vpravování embryí inseminační technikou: - skotu, ovcí a koz (příloha č. 2 vyhlášky, str.1 - 10); - koní (příloha č. 3 vyhlášky, str. 11 - 17); - prasat (příloha č. 4 vyhlášky, str.18 - 23).