přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

3. etapa hodnocení výzkumných organizací za rok 2016

22.9.2017

Komise pro hodnocení výsledků (KHV) na svém 98. zasedání konaném 18. září 2017 doporučila, aby byly zpřístupněny tabulky č. 3, č. 4 a č. 5prac (dle přílohy č. 10 Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací 2013-2016).

Tabulka č. 3 – výpis všech hodnocených výsledků, které byly zařazené do Hodnocení 2016 v rámci Pilíře I. a Pilíře II.

Tabulka č. 4 – výpis výsledků vyřazených z Hodnocení OVHP a odbornými a poradními orgány RVVI.

Tabulka č. 5prac – výpis výsledků hodnocení VO dle Pilíře III.

Výzkumné organizace se mohou vyjádřit k Tabulce č. 4. Pokud se domnívají, že daný výsledek byl vyřazen neoprávněně, mohou ve sloupci A (Vyjádření poskytovatele) uvést konkrétní odůvodnění pro zpětné zařazení výsledku do Hodnocení 2016. Ve vyjádření nelze požadovat opravu údajů předaných do RIV nebo žádat o zařazení dalších výsledků.

V případě uznání oprávněnosti připomínky zaslané RVVI, bude výsledek zařazen zpět do Hodnocení.

Vyjádření ve formě zpětného zaslání Tabulky č. 4 předají výzkumné organizace poskytovateli MZe do 20. října 2017 na adresu janbudsky@mzecz, v kopii na adresu viktormares@mzecz.

Informace a výše uvedené tabulky jsou též k dispozici: http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=817163

V případě nejasností směřujte dotazy ne el. adresu: podporarvvi@vladacz.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem