přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Řešení rozporů a nesrovnalostí v datech vstupujících do Hodnocení 2016

11.5.2017

V souladu s Metodikou hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platné pro léta 2013-2016) bylo provedeno vyčlenění výsledků, které vykazují rozpory a nesrovnalosti, pro něž nelze jednoznačně provést jejich hodnocení.

Tyto výsledky jsou obsaženy v Tabulce č. 2 a jsou určeny k opravě údajů příslušným předkladatelem prostřednictvím poskytovatele. Poskytovatel MZe předá úplné opravené záznamy RIV provozovateli IS VaVaI. Tím bude umožněna oprava konkrétních údajů se zjištěnými rozpory nebo nesrovnalostmi.

Všechny opravy realizujte výhradně prostřednictvím změnových dávek (Z – ZMĚNY) se   zachováním roku sběru 2016.

Výše zmíněná tabulka s popisem rozporů je přiložena. V tabulce č. 2, prosím, vyplňte sloupec „Vyjádření předkladatele výsledku“. Pokud nebudete souhlasit s uvedeným rozporem, uveďte vaše stanovisko. Pokud budete souhlasit s uvedeným rozporem, uveďte „souhlasíme s rozporem, změnová dodávka RIV“.

Výsledky s chybou typu C prosím nekontrolujte, ISSN-L je v pořádku.

Případné dotazy, prosím, směřujte na Mgr. Miroslava Blažka blazekmiroslav@vladacz, tel. 224003814.

Podrobnosti jsou zveřejněny na webových stránkách Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

Změnové dodávky RIV a vyplněná vyjádření v tab. č. 2 zašlete elektronicky nejpozději do 31. května 2017 na adresy janbudsky@mzecz a viktormares@mzecz.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem