přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Průmyslově právní ochrana

Oblast průmyslově právní ochrany představuje zabezpečování právní ochrany a obranu průmyslových práv a práv k ostatnímu duševnímu vlastnictví v rámci resortu, včetně právní ochrany výsledků výzkumu a vývoje, na národní, evropské i mezinárodní úrovni, se zahrnutím metodické a konzultační činnosti.

Jedná se o průběžnou a trvalou činnost, dotýkající se většiny produktů a činností resortu. V případě výzkumných institucí resortu přispívá k prestiži jejich výsledků, lepšího uplatnění výsledků řešení v praxi a zamezuje porušování práv třetích osob. Strategie rozvoje na úseku ochrany zeměpisných označení a označení původu, kde je činnost ministerstva založena přímo zákonem č. 452/2001 Sb., se bude odvíjet od připravované evropské legislativy vyplývající z nedávné revize politiky kvality zemědělských produktů a potravin.

18.2.2016

Seminář „Ochrana průmyslového vlastnictví“

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář „Ochrana průmyslového vlastnictví“ pořádaný Odborem legislativním a právním a Odborem výzkumu, vzdělávání a poradenství ve spolupráci s Úřadem průmyslového vlastnictví a Ústavem zemědělské ekonomiky a informací.