přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Předání údajů do IS VaVaI – RIV13 – výsledky projektů, u nichž bylo ukončeno poskytování podpory

8.7.2013

Do 7. září 2013 může ve druhé lhůtě MZe předat údaje do IS VaVaI – RIV13, a to výsledky projektů, u nichž bylo ukončeno poskytování podpory. K 31.12.2012 bylo ukončeno 72 projektů (QH – 68, QI – 4). Pokud předkladatelé  ať už z jakéhokoliv důvodu nedodali výsledky ukončených projektů v první lhůtě předání údajů do RIV12 (30.5.2013), je možné předat údaje o těchto výsledcích ve výše uvedené druhé lhůtě. Postup pro předání údajů do RIV je stejný jako při prvním letošní lhůtě pro předání údajů do RIV.

Předávaná data do RIV od jednotlivých předkladatelů musí být pouze ve formátu XML (soubory s koncovkou vav).  

Pro vkládání a sběr údajů do RIV je na webových stránkách RVVI www.vyzkum.cz v sekci Informační systém VaVaIk dispozici uživatelská aplikace Vklap, která umožní uživateli vyplnit potřebné údaje v předepsaném formátu a strukturním uspořádání. Pro povinnou kontrolu dodávek dat je k dispozici webová kontrolní služba.

Nutnou součástí každé dodávky dat je Průvodka dodávky dat do IS VaVaI  vytvořená webovou kontrolní službou aplikace Vklap, podepsaná zodpovědnou osobou, které je oprávněna jednat jménem předkladatele (např. rektor, děkan, ředitel, jednatel, případně jimi pověřená osoba). Lze ji zaslat naskenovanou v elektronické podobě nebo v tištěné podobě na MZe – adresa: Ministerstvo zemědělství, Odbor 17010, Jan Budský, Těšnov 17,  117 05 Praha 1.

Dodávky dat do RIV13 v předepsaném formátu XML a naskenované průvodky dodávek dat od jednotlivých předkladatelů budou elektronicky zaslány do 23. srpna 2013 na adresu janbudsky@mzecz.

V případě dotazů kontaktujte Jana Budského, tel. 2 2181 3026.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem