přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Dokumenty

 • Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 „KUS“
 • Zadání pro veřejnou soutěž
 • Statut a jednací řád Programové komise Ministerstva zemědělství pro hodnocení návrhů projektů výzkumu a vývoje ve veřejných soutěžích programu zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012 - 2018 „KUS“
 • Složení Programové komise Ministerstva zemědělství programu Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012 – 2018 „KUS“
 • Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015)
 • Protokol o předání a převzetí návrhů projektů do Veřejné soutěže KUS
 • SW přihláška Veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích v rámci programu „KUS“ 2014
 • Nápověda k Veřejné soutěži KUS s počátkem řešení 2015
 • Přílohy ke stažení:
  • Souhlas se zpracováním osobních údajů
  • Čestné prohlášení o prokázání způsobilosti a DPH
  • Čestné prohlášení typu organizace, tj. kategorie podle Rámce
  • Příloha Čestné prohlášení Zvláštní podmínky pro zemědělství a rybolov
  • Finanční ukazatele uchazeče
  • Doklad o přímé návaznosti na tématicky související mezinárodní projekt
  • Potvrzení státní správy jako uživatele výsledků projektu
  • Formulář podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
  • Údaje pro výpis z rejstříku trestu
  • Čestné prohlášení - Informace o identifikaci právnické osoby podle zákona č. 218/2000 Sb.

Přílohy