přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Výzva pro podání nominací na externí hodnotitele pro hodnocení návrhů projektů výzkumu a vývoje ve veřejných soutěžích Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství

30.1.2020

V současné době není vyhlášena výzva pro podání nominací hodnotitelů pro hodnocení návrhů projektů Programu ZEMĚ.

Program ZEMĚ vychází z Koncepce výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na léta 2016 – 2022. Na základě Koncepce jsou určeny i tři klíčové oblasti, do kterých jsou vybíráni hodnotitelé dle jejich odbornosti:

 • Pracovní skupina I Udržitelné hospodaření s přírodními zdroji
 • Pracovní skupina II Udržitelné zemědělství a lesnictví
 • Pracovní skupina III Udržitelná produkce potravin

  Při výběru externích hodnotitelů je přihlíženo zejména k následujícím kritériím:

 • Vzdělání v příslušném oboru
 • Zkušenosti s řešením projektů výzkumu a vývoje
 • Zkušenosti s hodnocením projektů výzkumu a vývoje
 • Odborné zaměření
 • Publikační činnost
 • Schopnost posoudit komplexnost projektu výzkumu a vývoje z hlediska potřebnosti, očekávaných přínosů, věcného hlediska i ekonomické stránky.

Z uchazečů jsou v příslušném počtu vybráni externí hodnotitelé na základě výše popsaných kritérií. Přihlíženo při výběru je zejména k odborným zkušenostem a profesnímu zaměření, případně zastoupení širokého spektra organizací tak, aby bylo dosaženo optimálního pokrytí oborů při hodnocení návrhů projektů.

Vzhledem k administraci hodnocení návrhů projektů v informačním sytému Technologické agentury ČR (systému ISTA), bude s vybranými externími hodnotiteli uzavřena rámcová smlouva s TA ČR.

Za každé vypracované, odevzdané a akceptované hodnocení návrhu projektu náleží finanční odměna. Konkrétní podmínky a výše stanovené odměny jsou součástí rámcové smlouvy, která je s hodnotiteli uzavřena po zařazení do databáze hodnotitelů.

Hodnocení návrhů projektů probíhá v termínech dle vyhlášení jednotlivých soutěží, zpravidla v období červen až srpen.

Přílohy

 • Tisk stránky
 • Poslat e-mailem