přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Cena ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Českou akademií zemědělských věd

vyhlašuje soutěž

v souladu s § 3 odst. 3 písm. e) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů,

o udělení ocenění pro rok 2021

„Cena ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje“

Podrobné informace nezbytné ke zpracování a podání návrhu na ocenění, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy ve Statutu a jednacím řádu Soutěže o ocenění za mimořádné výsledky ve výzkumu a experimentálním vývoji udělované Ministerstvem zemědělství „Cena ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje“ a v souvisejících dokumentech přiložených níže.

Datum

Aktivita

19. února 2021

Vyhlášení soutěže

19. března 2021

Ukončení přijímání návrhů

26. srpna 2021

Předání ocenění ministrem zemědělství na Zemi živitelce

27. srpna 2021

Vyhlášení výsledků ocenění na webových stránkách MZe a ČAZV

Návrhy na ocenění je možné podávat pouze elektronicky prostřednictvím datové schránky navrhovatele do datové schránky Ministerstva zemědělství na přiloženém formuláři spolu s povinnými přílohami. Termín podání návrhů je do 19. března 2021 23:59:59. V datovém poli zprávy „Věc“ musí být uvedeno „Cena ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje“.

ID datové schránky Ministerstva zemědělství: yphaax8.

Návrhy doručené po termínu ukončení přijímání návrhů nebo návrhy nesplňující požadované náležitosti budou z hodnocení vyloučeny.

V případě potřeby dalších informací se můžete obracet na paní Ing. Naděždu Suchánkovou, e-mail: nadezdasuchankova@mzecz, tel.: 221 812 389.

Přílohy