přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Národní agentura pro zemědělský výzkum (NAZV)

Národní agentura pro zemědělský výzkum (NAZV) byla zřízena Ministerstvem zemědělství (MZe) v březnu roku 1994 nejprve jako součást Ústavu zemědělských a potravinářských informací.

Od 1.7.2002 byla organizačně začleněna do působnosti odboru výzkumu, vzdělávání a zakladatelské činnosti MZe a stala se samostatným oddělením tohoto odboru. Ke dni 10.6.2003 přesídlila do budovy MZe na adresu Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1. Od července 2008 je vlivem reorganizace na MZe součástí odboru vědy, výzkumu a vzdělávání.

Činnost NAZV

NAZV organizačně, technicky a personálně zabezpečuje výběr, kontrolu a vedení dokumentace týkající se projektů VaV financovaných z účelových prostředků MZe. Poskytuje služby spojené s organizací a řízením zemědělského, potravinářského, lesnického a vodohospodářského výzkumu.

Zpracovává kompletní materiály pro schválení, notifikaci a vyhlášení resortních programů výzkumu MZe v celé oblasti agrárního sektoru ve spolupráci s Českou akademií zemědělských věd.

NAZV zajišťuje veřejné soutěže na projekty VaV podle podmínek a kritérií stanovených MZe ve spolupráci s programovými komisemi, které jsou jmenovány náměstkem ministra zemědělství. NAZV každoročně organizačně zabezpečuje hodnocení periodických a závěrečných zpráv řešených projektů.

Pracovníci NAZV v průběhu roku provádějí kontrolní šetření vybraných projektů VaV na pracovištích příjemců účelových finančních prostředků, v souladu se zákonem č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů.

NAZV zajišťuje archivaci a zpracování písemností včetně přípravy podkladů pro informační systém Rady pro výzkum a vývoj Úřadu vlády ČR.

Současně se všemi uvedenými činnostmi pracovníci NAZV poskytují informační servis příjemcům účelových finančních prostředků a řešitelům projektů.

Uvedené činnosti zajišťuje NAZV v souladu:

  • se zákonem č.130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • s nařízením vlády č. 397/2009 Sb., o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
  • s platnými předpisy EU.

Kontakty

Jméno
Funkce
Telefon E-mailová adresa
Mgr. Jan Radoš
vedoucí oddělení
221 812 107
Ing. Ondřej Hrabal
ministerský rada
221 812 477
Ing. Petra Jiroudková
ministerský rada
221 812 842
Mgr. Marta Kristenová
ministerský rada
221 812 060
Ing. Kateřina Mikešová
ministerský rada
221 812 454
Ing. Alena Štětinová
ministerský rada
221 812 920
Ing. Kateřina Malá
ministerský rada
221 814 506
Ing. Jana Turková
ministerský rada
221 814 507

Adresa:

Ministerstvo zemědělství
Odbor vědy, výzkumu a vzdělávání 
Oddělení NAZV
Těšnov 65/17
110 00 Praha 1

Přílohy

Související odkazy

Související legislativa