přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Národní agentura pro zemědělský výzkum (NAZV)

Národní agentura pro zemědělský výzkum (NAZV) zabezpečuje již od roku 1994 národní dotace projektů výzkumu a vývoje financovaných z účelových prostředků Ministerstva zemědělství.

NAZV zajišťuje kompletní přípravu a vyhlášení resortních programů výzkumu MZe, vyhlášení a průběh veřejných soutěží a následnou administraci financovaných projektů v oblasti zemědělského, potravinářského, lesnického a vodohospodářského výzkumu.

V současné době jsou Ministerstvem zemědělství podporovány projekty VaV probíhající ve dvou Programech:

  • Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012 – 2012 (KUS)

  • Program aplikovaného výzkumu ministerstva zemědělství na období 2017 – 2025, ZEMĚ

U realizovaných projektů organizačně zabezpečuje NAZV hodnocení periodických a závěrečných zpráv řešených projektů.

Pracovníci NAZV průběžně provádějí kontroly na místě příjemců účelové podpory VaV v souladu se zákonem č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů.

NAZV organizuje informační semináře pro uchazeče ve veřejných soutěžích, informační semináře pro hodnotitele návrhů projektů i informační semináře pro řešitele projektů. V průběhu celého roku poskytují pracovníci NAZV informační servis pro uchazeče i řešitele projektů.

Seznam aktuálně řešených projektů v Programu KUS a ZEMĚ najdete v příloze.

Administrátory aktuálně řešených projektů v Programu KUS a ZEMĚ jsou:

Administrátor Program KUS
čísla projektů
Program ZEMĚ
čísla projektů
Ing. Ondřej Hrabal QJ1510001 - QJ1510172 QK1910018 - QJK1910212
Ing. Jana Budská QJ152*, QJ161*, QJ162*  QK1910462 - QK1910480; QK1920011 - QK1920458
Mgr. Marta Kristenová X QK182*
Ing. Kateřina Mikešová QJ1510179 - QJ1510391 QK171*, QK172*
Ing. Alena Štětinová QJ153*, QJ163* QK1910217 - QK1910311
Ing. Štěpánka Scháňková, Ph.D. X

QK181*

Ing. Jana Turková X QK1910320 - QK1910438

Uvedené činnosti zajišťuje NAZV v souladu:

  • se zákonem č.130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • se zákonem č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
  • s nařízením vlády č. 397/2009 Sb., o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
  • s platnými předpisy EU.

Kontakty

Jméno
Funkce
Telefon E-mailová adresa
Mgr. Jan Radoš
vedoucí oddělení
221 812 107
Ing. Jana Budská
ministerský rada
221 812 842
Ing. Ondřej Hrabal
ministerský rada
221 812 477
Mgr. Marta Kristenová
ministerský rada
221 812 060
Ing. Kateřina Mikešová
ministerský rada
221 812 454
Ing. Alena Štětinová
ministerský rada
221 812 920
Ing. Kateřina Malá
ministerský rada
221 814 506
Ing. Jana Turková
ministerský rada
221 814 507
Ing. Štěpánka Scháňková, Ph.D.
ministerský rada
221 812 303

Adresa:

Ministerstvo zemědělství
Odbor vědy, výzkumu a vzdělávání 
Oddělení NAZV
Těšnov 65/17
110 00 Praha 1

Přílohy

Související odkazy

Související legislativa