přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Roční zpráva o průběhu realizace Koncepce zemědělského aplikovaného výzkumu a vývoje do roku 2015 v roce 2015

7.12.2016

Rada pro výzkum, vývoj a inovace na svém 320. zasedání konaném dne 25. listopadu 2016 vzala na vědomí „Roční zprávu o průběhu realizace Koncepce zemědělského aplikovaného výzkumu a vývoje do roku 2015 v roce 2015“.

Koncepce zemědělského aplikovaného výzkumu a vývoje do roku 2015 (dále jen „Koncepce“) byla schválena usnesením vlády České republiky ze dne 26. ledna 2009 č. 113. Zároveň tímto usnesením uložila ministru zemědělství každoročně v letech 2010 až 2016 předkládat Radě pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „RVVI“) roční zprávu o průběhu realizace Koncepce. RVVI na svém 320. zasedání konaném dne 25. listopadu 2016 vzala roční zprávu o průběhu realizace Koncepce za rok 2015 na vědomí.

Do hodnocení plnění opatření Koncepce bylo v roce 2015 zařazeno sedm resortních veřejných výzkumných institucí, jedenáct soukromých výzkumných organizací a dvě resortní příspěvkové organizace, kterým je z Ministerstva zemědělství poskytována institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace.

Plnění jednotlivých opatření koncepce mělo význam nejen z hlediska vyšší efektivity výzkumu a vývoje, ale rovněž pro udržování správné orientace zemědělského výzkumu využitelného rovněž pro zemědělskou praxi.

Celkově lze konstatovat, že bylo vyvinuto maximální úsilí ke splnění jednotlivých opatření Koncepce. Vzhledem k tomu, že předložená zpráva byla poslední, která se zabývala hodnocením plnění Koncepce, je v jejím závěru uvedeno vyhodnocení za celé období let platnosti Koncepce, tedy za léta 2009–2015.

Novým materiálem, kterým se bude řídit zemědělský výzkum v následujících letech, je Koncepce výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na léta 2016–2022, která byla schválena usnesením vlády České republiky ze dne 3. února 2016 č. 82.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem