přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Instituce výzkumu a vývoje

Na této stránce naleznete organizace podílející se významněji na výzkumu v oblasti zemědělství, veterinární medicíny, potravinářství a zpracování zemědělských produktů, vodního hospodářství, ochrany zemědělské půdy, zemědělské ekonomiky a lesního hospodářství bez ohledu na jejich rezortní příslušnost.

Česká akademie zemědělských věd

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy. v.v.i.

Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i.

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

Výzkumný ústav Siva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.

Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i.

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.

Národní zemědělské muzeum Praha

Státní rostlinolékařská správa

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů

Ústav zemědělské ekonomiky a informací

Agitec, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o.

Chmelařský institut, s.r.o.

MILCOM, a.s. – Výzkumný ústav mlékárenský

OSEVA PRO, s.r.o., odštěpný závod Výzkumná stanice travinářská Rožnov – Zubří

OSEVA PRO, s.r.o., odštěpný závod Výzkumný ústav olejnin Opava

Řepařský institut, spol. s r.o.

Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, s.r.o.

Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.

Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o.

Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o.

Výzkumný ústav včelařský, s.r.o.

Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o.

Česká zemědělská univerzita v Praze

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech

Mendelova univerzita v Brně

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze